Zaposlitev in nosečnost

0
2109
pisarna_1

Delodajalec je zavezan k temu, da omogoča lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti staršev.

Iskanje zaposlitve

Zakon jasno določa, da delodajalec, ki je sicer močnejša pogodbena stranka ter ima zaradi tega večje možnosti za nedopustne posege v sicer varovano pravico do zasebnosti kandidata, ne sme od kandidata zahtevati podatkov o:

  •  družinskem stanu,
  •   zakonskem stanu,
  •  nosečnosti,
  •  načrtovanju družine in
  •  drugih osebnih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

Kandidati na taka vprašanja niste dolžni odgovarjati, delodajalec pa je za tako kršitev zasebnosti kaznovan z denarno kaznijo.

Zaposlitev in nosečnost

Delovno mesto
Delovno mesto

Zanimiv podatek je ta, da delavke niste dolžne obvestiti delodajalca o nosečnosti, razen če same tako želite zaradi uveljavlja pravic v času nosečnosti. V kolikor je delo, ki ga v času nosečnosti in dojenja opravljate, škodljivo vašemu zdravju in zdravju otroka, vam je delodajalec dolžan zagotoviti opravljanje drugega, ustreznega dela. Če ustreznega dela ni mogoče zagotoviti, pa imate pravico do nadomestila plače. Prav tako ste opravičeni nočnega in nadurnega dela, dokler otrok ne dopolni starosti treh let.

Delodajalec delavki v času nosečnosti in dojenja ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi. Vsakršno manj ugodno obravnavanje delavcev, ki je povezano z nosečnostjo ali starševstvom, pa se šteje za diskriminacijo.

Pravice zaposlenih staršev

Delodajalec je zavezan k temu, da mora omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti delavcev in staršev. Zakon je na strani staršev in delavcev, saj želi osebam z družinskimi obveznostmi, ki delajo ali želijo delati, omogočiti, da uveljavijo svojo pravico do dela, ne da bi bile pri tem diskriminirane, in brez konflikta med zaposlitvijo in družinskimi obveznostmi. Pomembni ukrepi, ki pomagajo pri reševanju nasprotij med zaposlitveno in starševsko vlogo, so plačan starševski dopust, možnost polne ali delne odsotnosti z dela v času dopusta za nego in varstvo otroka, možnost dogovora staršev glede izrabe starševskega dopusta ter različne oblike skrajšanega delovnega časa. To so pravice, ki so urejene v zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Po vrnitvi na delo je eden izmed staršev upravičen do krajšega delovnega časa, ki pripomore k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, in sicer do otrokovega tretjega leta starosti. Starši šoloobveznega otroka imate tudi pravico, da izkoristite teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.

Več informacij o starševskih nadomestilih in pravicah staršev najdete na http://www.csd-lj-siska.si/prejemki/prejemki.asp.

Vsebina: Tina Bolta

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here