Z rutino do razvoja samostojnosti

343
Samostojnost otroka

Pozitivni učinki uvedene rutine ugodno vplivajo tudi na starše, saj le ti lažje načrtujejo aktivnosti, imajo več časa zase in vsi družinski člani so posledično bolj sproščeni.

Povezava rutine z razvojem samostojnosti je zelo močna. Rutina so aktivnosti, ki si sledijo v nekem zaporednem in ustaljenem vzorcu. Poznamo različne rutine, ki smo jih že ponotranjili in o njih sploh ne razmišljamo – npr. jutranja (vstajanje, umivanje zob, oblačenje, zajtrkovanje) in večerna (večerja, umivanje, umivanje zob, branje pravljice) rutina.

Otrok spoznava predvidljivost

S pomočjo rutine, ki si jo ustvarimo v družini, otroka navajate na red in disciplino. Hkrati mu ta predvidljivost dnevne rutine daje občutek varnosti, zbranosti in ga pomirja. To ga opogumlja, da poskusi nove stvari in se poda na višje stopničke na poti samostojnosti. Preko dnevne rutine postane otrok tudi bolj miren, zvečer se hitreje umiri in zaspi.

Otrok preko dejavnosti dnevne rutine spoznava, da je življenje predvidljivo. Sčasoma bo te aktivnosti začel opravljati sam od sebe, jih ponotranjil in tako postajal vedno bolj samostojen, to pa bo pozitivno vplivalo tudi na njegovo samopodobo.

6 elementov otrokove dnevne rutine

  1. Igra (igra vlog, konstrukcijske igre, ustvarjanje, gibalne aktivnosti).
  2. Branje (preberete otroku zgodbo ali otrok sam ob ilustracijah v knjigi ali slikanici ustvari svojo zgodbo – lahko ga spodbudite, da zgodbo tudi likovno poustvari).
  3. Glasba, ples (zapojte z njim pesmico, ki jo otrok pozna iz vrtca).
  4. Gospodinjska opravila (tudi otroci vidijo, koliko dela zahteva urejeno gospodinjstvo, zato se lahko vključijo, pomagajo in prevzamejo naloge, ki so primerne njihovi starosti in so jim kos).
  5. Počitek, predvsem za manjše otroke (ta čas izkoristite starši za tiste stari, ki jih ne morete urediti ob otroku, pa tudi za počitek in čas, ki ga lahko namenite sebi in svojemu partnerskemu odnosu).
  6. Gibanje na prostem (izkoristite vsako vreme za gibanje na prostem).

Pozitivni učinki uvedene rutine ugodno vplivajo tudi na starše, saj le ti lažje načrtujejo aktivnosti, imajo več časa zase in vsi družinski člani so posledično bolj sproščeni.

Sodobni način življenja nam včasih ne omogoča, da bi lahko vsakodnevne aktivnosti vnaprej načrtovali in vedno upoštevali družinsko dnevno rutino. Tudi prilagajanja na take situacije se otrok mora naučiti, čeprav je to lahko zanj nekoliko stresno. Takrat ob sebi potrebuje sočutne starše, ki mu bodo stali ob strani in mu nudili starševsko varnost in toplino.

Martina Babič

prof. ped., svetovalna delavka, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav