Vrstniška socializacija: Starši so ogledalo svojih otrok

153
starši so ogledalo otrok

Starši so ogledalo otrok, saj postavljajo temelje in imajo veliko moči, da vplivajo na to, kako se njihovi otroci vedejo doma. Manj pa na to, kako se vedejo, kadar niso z njimi. Na vedenje otroka zagotovo ne vplivajo samo starši in vrstniki, temveč vedenje ustvarjajo tudi kultura in ljudje, ki jih obdajajo. Kljub temu da na oblikovanje otrokove osebnosti in vedenja torej vplivajo različni deležniki, je pomembno zavedanje, da so starši ogledala svojih otrok.

Starši so ogledalo otrok: Če starši želijo, da so njihovi otroci empatični, morajo biti tudi sami taki.

Če starši želijo, da se njihovi otroci dogovarjajo z vrstniki, se morajo biti pripravljeni tudi oni dogovarjati z drugimi odraslimi, kot tudi s svojimi otroki

Kot starš imejte vedno v mislih, da otroku predstavljate zgled vedenja, ki ga želite pri svojem otroku. Potem pa date otroku priložnost, da se ga bo navzel. Kdaj je to lahko uspešno, drugič ne. Kljub temu da imate neposreden vpliv na otroka, nanj oz. k njegovemu odzivu prispeva še vedno njegov temperament, njegova volja, ki se ne bo nujno skladala z vašimi pričakovanji. Za zdrav razvoj otroka je normalno in tudi zaželeno, da preizkuša meje starša, se tudi upira in skuša uveljaviti svojo voljo. Na ta način pridobiva izkušnje. Slednje pa so pomembne pri oblikovanju njegovega nadaljnjega delovanja, predstave o sebi inp.

Otrok je svoja lastna osebnost in ne kopija staršev.

Spodbujajte njegovo avtentičnost. Da je lahko pristen in da je sprejet takšen, kot je, če s svojim vedenjem ne škoduje drugim. To pomeni, da njegove reakcije ne bodo nujno takšne, kot se nam zdijo logične, ker smo kot odrasli že ukalupljeni in delujemo po določenih principih. (Npr. vedno se na podoben način lotimo reševanja nesoglasij z drugimi in to se nam zdi edini pravi način.)

Otrok bo morda pri večernem uspavanju potreboval daljši čas in druge načine umiritve, kot jih potrebujemo sami ali pa kot se nam zdi, da jih potrebuje on. Morda mu ne bodo blizu daljši sprehodi, kot so nam in se bo raje sprostil s plesom ob glasbi. Na tem mestu predlagam, da se odpremo tudi za druge možnosti, ki  nam jih kaže otrok. Učenje je namreč dvostranski proces. Tako kot starši zavedno in nezavedno učijo otroka, kako naj se vedejo, govorijo, živijo, tako se tudi staršem preko otroka odprejo nova zavedanja, drugačen pogled na svet, kot tudi soočenje z ranami, ki jih kot otrok ni znal ali uspel razrešiti.

Naučiti se morate uzreti, razumeti svojega otroka.

To vam omogoči, da ugotovite oz. prepoznate, kaj se skriva za njegovim določenim (neprimernim) vedenjem. Največkrat gre za nezadovoljene potrebe, ki pa jih otroci niso zmožni verbalno izraziti oziroma ubesediti. Ko napolnite njegov kozarec, se pravi ko zadovoljite njegove potrebe (po spanju, bližini, pozornosti itd.), so tudi njegovi odzivi največkrat drugačni.

Viri in literatura:
Marjanovič Umek L, Zupančič M. (2009). Razvojna psihologija. Ljubljana: Rokus Klett
Hariss J. (2007). Otroka oblikujejo vrstniki. Za starše, ki precenjujejo svoj vpliv. Ljubljana: Orbis.

Jana Flego

Jana Flego

Svetovalna služba, Vrtec Velenje

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav