Vloga staršev pri razvoju govora

3290
Razvoj govora
Razvoj govora

Vaše aktivno sodelovanje razvija in bogati otrokove jezikovne sposobnosti.

Da bo otrok obvladal in razvijal jezikovne spretnosti, ne potrebuje posebnih metod, načinov ali pripomočkov. Glavno sredstvo, ki ga pri razvoju govora potrebuje, ste starši. Starši ste otrokov prvi jezikovni vzor.

Z otrokom se čim več pogovarjajte

Pripovedujte, kaj delate, kako ste preživeli dan, opisujte aktivnosti, vsakdanja opravila, posnemajte živali (zvoke) – govorite o vsem, kar otrok tudi sam dela in vidi. Pogovor (besede, stavke) prilagodite otrokovim interesom in njegovi starosti. Govora se otrok nauči s poslušanjem, zato bodite pozorni na lasten govor. Govorite razločno in preprosto, izogibajte se pomanjševalnicam in uporabljajte vsakdanje besede. Otroku omogočite, da se pogovarja z različni ljudmi. Otrok naj bo čim več v družbi sovrstnikov.

Ne zahtevajte, da otrok ponavlja za vami

Samo ponavljanje otroka ne nauči, zakaj in kako mora izgovoriti določen glas, besedo ali stavek. Pomembno je, da otrok sliši, kako se beseda izgovori pravilno. Čim večkrat jo bo slišal (pravilno), tem hitreje si jo bo vtisnil v spomin. Ko bo besedo slišal v različnih kombinacijah ali besednih zvezah, bo spoznaval njen pomen in njeno povezavo s predmeti. »Jezikovne spretnosti se ne uči, temveč se jo razvija.«

Bodite aktiven sogovornik

Otroku (z nasmehom, dotikom, besedami, vprašanji itd.) pokažite, da ste opazili njegovo komunikacijo. Odgovorite na njegova vprašanja in pustite otroku čas, da po svoje odgovori na vprašanja.

Poudarite vsebino s ponavljanjem

Otroku pustite, da svoje misli izrazi na svoj način. Bodite otrokov aktivni sogovornik. Vključite ga v dogajanje, postavljate mu različna vprašanja in odgovorite na njegova. Če otrok pove kaj narobe, besedo le še enkrat pravilno ponovite, brez zahteve, da jo ponovi. Tako boste dali otroku vedeti, da je za vas pomembna vsebina in ne način.

Razgibajte govorila z različnimi vajami

Npr. oblizovanje ustnic, premikanje jezika levo-desno ali gor-dol, pihanje mehurčkov, šobljenje ustnic, pijte soka s slamico. Simona Levc, logopedinja, svetuje, da vaje za gibljivost govornih organov vpeljete v vsakdanje aktivnosti doma. »Začnite z vajami za razgibavanje ust: nasmehnite se – usta močno stisnite, rahlo odprite usta v nasmeh in se z jezikom izmenično dotikajte kotov ust – izbočite usta … Nadaljujte z vajami za razgibavanje jezika: jezik sprostite in ga položite na spodnjo ustnico in izgovarjate: da, da, da, de, de … di, do, du.« Otrok naj z jezičkom seže čim dlje proti nosu, se oblizuje po zgornji ustnici, tleska z jezikom …

Otroku čim več berite (tudi pesmice)

Z branjem se otrok uči vrstnega reda besed, časovnega zaporedja ali določenih povedi, ki jih ne sliši v vsakdanjem pogovoru itd.

V otrokovo življenje vključite tudi glasbo

Ob različnih ritmih plešite, korakajte, dirigirajte, ploskajte, preizkusite se v igranju inštrumentov.

Če ima otrok težave, poiščite strokovno pomoč

Pomoč logopeda je potrebna takrat, ko govor (ali razvoj govora), razumevanje in/ali izražanje otroka odstopa od govora (in razvoja govora) vrstnikov; ko otrok ne obvlada večine jezikovnih veščin, ki se predvidevajo za njegovo starostno obdobje, in to odstopanje zlahka opazi okolica (in starši). Da bi starši laže spremljali govorno-jezikovni razvoj svojega otroka, je pomembno, da veste, kako ta poteka. Samo tako boste lahko kontrolirali, primerjali in spodbujali otrokov razvoj ter poiskali strokovno pomoč, če naletite na težave ali zaostanke.

mag. Petra Tomc Šavora

prof. def., logopedinja

Nevenka Ocepek

Nevenka Ocepek

prof. defektologije, logoped

Simona Levec
Tjaša Polutnik

Tjaša Polutnik

prof. spec. in reh. ped., logopedinja, Zdravstveni dom Sevnica

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav