Tipi starih staršev in kako z njimi ravnati

0
3286
Stari starši
Stari starši

Kar v polovici družin so, tudi zaradi dolgega delovnika staršev, zelo pomembni pri vzgoji otrok, neprecenljivi zaradi svojih izkušenj in življenjska opora mlajšim generacijam.

Stari starši imajo – takoj za starši in vzgojitelji v vrtcih – najpomembnejši vzgojni vpliv v prvih letih otrokovega življenja. V primeru neustreznosti ali prisotnosti nasilja in prepogoste fizične ali čustvene odsotnosti staršev pa so večkrat tisti, h katerim se vnuki zatekajo in včasih lahko postanejo nadomestni starši, zatočišče, kjer vnuki pridobijo občutek varnosti in ljubljenosti.

Kaj starim staršem pomenijo vnuki

Omogočijo jim novo vez s svojimi otroki, ki so odšli in si ustvarili lastno družino. Takrat je pri starih starših nastal t. i. sindrom praznega gnezda, občutek praznine, vključenost in odnos z vnučki pa lahko izboljša odnos med starši in starimi starši. Naloga starih staršev je sedaj popolnoma drugačna. Ni jim treba biti glavni nosilec pri vzgoji, lahko pa so pomočniki staršem, varuhi in varno pribežališče za vnučke, kadar imajo starši druge obveznosti in so pomembna figura in vzgled vnukom. Vendar včasih ne znajo drugače stopati v odnos s svojimi otroki in namesto nežnosti in ljubezni lahko iščejo mesto in potrditev zase preko kritike.

Zakaj pride do konfliktov?

Problemi nastanejo, kadar mladi starši ne želijo nasveta starih staršev, kadar se ti pretirano vtikajo v vzgojo ali pa v času varstva otroka ignorirajo načela in stališča staršev glede vzgoje, prehrane in ravnanja z otrokom. Načela glede tega, kaj je najboljše za otroka, se zaradi hitro razvijajoče znanosti spreminjajo in so čisto drugačna kot včasih, ko so nas vzgajali naši starši. Zavedati se moramo, da so tudi stari starši večkrat v dvomu, ali naj vzgojno posredujejo ali ne, sploh če je komunikacija med starši in starimi starši pomanjkljiva. Mladi starši so lahko pri vprašanjih vzgoje zmedeni, poleg tega pa se morajo večkrat ukvarjati in pregovarjati še s starimi starši, ki imajo glede vzgoje popolnoma drugačna stališča. Tako se med njimi velikokrat namesto vzajemnega razumevanja in pomoči vzpostavi tekmovalen in sovražen odnos.

Kako se uskladiti?

Pomembno je, da poskušate starim staršem povedati, kaj se vam zdi najboljše za vašega otroka in utemeljite, zakaj se vam zdi to pomembno. Zapomnite si, da je najslabše, da se sami prepirate s taščo ali tastom. Na tak način boste težko kaj dosegli, stari_stari_3vaš partner pa se bo počutil razdvojenega med vami in svojimi starši. Najbolj zaleže, da se poskušate doma s partnerjem čimbolj uskladiti v vajinih mnenjih in da vsak izmed staršev ureja konflikte zgolj v odnosu s svojimi starši. Pomembno je tudi, da pred starimi starši zakonca delujeta enotno in složno, četudi preživljata težje obdobje, saj se v tem primeru stari starši ne bodo čutili dolžne, da poskrbijo za otroke, in jima bodo lažje zaupali, da lahko sama rešujeta svoje težave.

Tipi starih staršev

Stare starše lahko v prvi vrsti razdelimo glede na to, ali so kot starši opravili svojo nalogo dobro ali slabo ter ali poskušajo to na nek način popraviti s tem, da so dobri stari starši in dajejo svojim vnukom tisto, česar niso znali svojim otrokom, ali vztrajajo pri svojih enakih, čeprav napačnih vzgojnih načelih tudi pri vnukih. Glede na odnos do staršev in vnučkov pa jih lahko razdelimo na stare starše, ki so staršem v podporo in pomoč, na stare starše, ki se pretirano vtikajo v vzgojo vnučkov, in na stare starše, ki so se popolnoma distancirali in praktično nimajo pravega kontakta z vnučki. Ponavadi je za slednje vzrok v konfliktnem odnosu starih staršev (ali enega izmed njih) do svojega otroka ali njegovega partnerja.

Popravljanje napak preteklosti?

Večina starih staršev ima do vnukov čisto drugačen odnos, kot so ga imeli do svojih otrok. Večinoma so do njih manj strogi, jih razvajajo in več dopuščajo, se z njimi več igrajo, le izjemoma so do njih bolj strogi in nepopustljivi. Ponavadi je to zaradi tega, ker je biti starš izjemno naporno, saj moraš biti pri vsem zelo dosleden, pri vnukih pa se lahko bolj sprostijo in uživajo. Slednje jim njihovi otroci, ki so sedaj sami starši, lahko celo zamerijo, saj do njih niso bili tako sproščeni ali se z njimi niso toliko igrali in ukvarjali. Veliko starih staršev prizna, da so pri vzgoji lastnih otrok naredili veliko napak in da marsičesa niso zmogli ter da so bili takrat drugačnega mnenja glede načina vzgoje.

Ne pozabite …

1.   Staršem se zdi, da jim stari starši želijo pokazati, da so oni boljši starši, in da tekmujejo za pozornost vnučkov, vendar so vnučki večkrat samo tarča te bitke.

2.   Bojazen staršev, da bi bili stari starši bolj priljubljeni pri vnukih je odveč – čeprav otroci znajo kdaj zabrusiti staršem, da so raje pri babici, ker lahko jedo sladkarije, je to samo preizkušanje meja. Otroci dobro vedo, kaj lahko dobijo pri komu, kaj pri starših in kaj pri starih starših.

3.   Četudi se v nekaterih pogledih starši ne strinjajo s starimi starši, je najbolj pomembno, da ste sami dosledni pri vzgoji in da se poskušate pri tem čimbolj uskladiti s svojim partnerjem.

4.   Pomembno je, da se tisti od staršev, ki ima konflikt s starimi starši, poskuša pogovoriti z njimi in preseči medsebojna nasprotja vsaj toliko, da bo lahko vnuček imel stike s svojimi starimi starši, do katerih ima pravico.

5.   Pomembna je fleksibilnost starih staršev, da prenehajo z vzgojno funkcijo do svojih otrok, ki so že sami starši in jim postanejo prijatelji in zavezniki, jim zaupajo, se poskušajo vzdržati pretirane kritike in jim stojijo ob strani, če jih potrebujejo. Pomembna je tudi njihova želja po dobrem odnosu s svojimi otroki in vnuki.

6.   Zavedajte se, da boste svojim otrokom vedno vi tisti, h kateremu bo najprej pritekel in da ste za njih, kljub temu, da se vam včasih ne zdi tako, vedno številka ena. Včasih pa le sprejmite kakšen nasvet starih staršev, se zanj zahvalite in ga uporabite v praksi.

Vir: Bogdan Žorž, Stari starši in njihovo vzgojno poslanstvo, 2006, Celjska Mohorjeva družba.

Ni objav za prikaz

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj