Starševsko varstvo in pravice povezane z delovnim mestom

296
Starševsko varstvo in pravice

Kdo lahko koristi pravico do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok, čas za dojenje med delovnim časom ter skrajšan delovnik?

Pripravili smo vsebino – Starševsko varstvo in pravice povezane z delovnim mestom, ki se nanaša na: pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, pravica do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok, ter nadomestilo v času odmora za dojenje.

Starševsko varstvo in pravice povezane z delovnim mestom

1. Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Pravico lahko koristi starš, ki:

  • varuje in neguje enega otroka (do 3. leta starosti),
  • varuje in neguje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka (od 3. do 18. leta starosti otroka – potrebno priložit zdravstveno dokumentacijo),
  • varuje in neguje vsaj 2 mladoletna otroka (do 8. leta starosti najmlajšega otroka).

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (eden od staršev mora delati najmanj 20 ur tedensko). Pravico delati krajši delovni čas imata lahko hkrati tudi oba starša, pri čemer skupna izraba pravice ne sme presegati 20 ur tedensko. Aneks k pogodbi oziroma pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas (razen s. p.) je obvezna priloga k vlogi – VLOGA ZA UVELJAVITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA ČAS KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA »OBRAZEC S-3/1«, ki se odda najkasneje 30 dni PO nastopu z delom za krajši čas.

Delodajalec delavcu zagotavlja plačo v sorazmerni višini delovne obveznosti. RS pa zagotavlja plačevanje prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti. In sicer od osnove, kot se izračuna za materinsko nadomestilo, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. Pravica se dodeli od in do datuma opredeljenega v aneksu oziroma pogodbi o zaposlitvi, če je vloga oddana pravočasno, vendar ne dlje kot je upravičena.

2. Pravica do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok

Pripada enemu od staršev, ki zapusti trg dela, zaradi nege in varstva štirih ali več mladoletnih otrok. Osega zgolj plačilo prispevkov za socialno varnost v višini minimalne plače. Do pravice je upravičen eden izmed staršev (vlagatelj), ki ima z otroki skupno stalno prebivališče v RS ter, da je bil zavarovan za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih ali je bil aktivni iskalec zaposlitve vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih. Upravičenost do pravice traja do dopolnitve 18. leta starosti najstarejšega in do 8. leta starosti najmlajšega otroka. Vlogo »OBRAZEC S-3/2« se odda najkasneje 30 dni po zapustitvi trga dela.

Nadomestilo v času odmora za dojenje

Materi, zaposleni za polni delovni čas pripada v času odmora za dojenje, na podlagi potrdila specialista pediatra, do 18. meseca starosti otroka, nadomestilo za eno uro dnevno, in sicer v višini sorazmernega dela osnove, kot se izračuna za materinski dopust. Nadomestilo v času odmora za dojenje se uveljavlja najpozneje 30 dni po pridobitvi pravice do odmora za dojenje pri delodajalcu. Izpolni se »OBRAZEC S-4/1«.

(Vir: MDDSZEM, E-Uprava, zakonodaja)

Starševsko varstvo in pravice povezane z delovnim mestom – katere vloge je treba oddati oz. kaj je treba urediti: 

*vlogo za občinsko pomoč ob rojstvu otroka lahko oddate na Občini ali CSD, odvisno v katerem kraju živite. 

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Marija Dujić

enota za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Novo mesto

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav