Spremembe socialne zakonodaje od 1.9.2014

0
392

S 1. septembrom 2014 so začele veljati spremembe socialne zakonodaje, s katerimi želi vlada izboljšati socialni položaj najbolj ogroženih skupin prebivalstva – predvsem družin, enostarševskih in velikih družin – in povečati dostopnost do pravic iz javnih sredstev za ljudi, ki jih res potrebujejo, ob tem pa ohranjati temeljna načela socialne zakonodaje.

Po novem se pri ugotavljanju dohodka pri pravici do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca upošteva bistveno več sprememb. Tako se ne bodo več upoštevali periodični dohodki, ki jih je oseba v preteklem letu prejemala, če jih več ne prejema, oziroma če je eno vrsto periodičnega dohodka (npr. plačo) zamenjalo nadomestilo za brezposelnost, se ji bo upošteval nov periodični dohodek in ne tisti, ki ga več ne prejema.

V dohodek družine se šteje otroški dodatek brez dodatka za enostarševsko družino (po ZSDP se povečuje iz 10 % na 30 %) in dodatno znižan še za 20 % otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu, tj. 22,80 evrov. Znižanje za 20 % pomeni neupoštevanje tistega dela otroškega dodatka, ki ima univerzalno oziroma razvojno funkcijo otroškega dodatka. Na MDDSZ ocenjujejo, da bodo te spremembe poleg izboljšanja položaja velikih družin pri denarni socialni pomoči vplival tudi na uvrstitev družine v dohodkovni razred pri subvenciji vrtca in državni štipendiji.

Manj administriranja tako za centre kot tudi za starše predstavlja novost, da se bo tudi o pravici do subvencije vrtca, tako kot pri drugih transferjih, po novem odločalo za eno leto in ne za koledarsko leto kot doslej.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here