NoviceSodelujte v nagradni igri Baby Book

Sodelujte v nagradni igri Baby Book

Nagradna igra BabyBook 2023/2024

Splošni pogoji nagradne igre Priročnika BabyBook 2023/2024

Nagradna igra poteka od 1. 9. 2023 do 16. 5. 2024. Izpolnjen originalni kupon izrežite iz PRIROČNIKA BABYBOOK ali PRIROČNIKA BABYBOOK MALČEK, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnik BabyBook, najkasneje do 16. 5. 2024 (velja datum poštnega žiga). Nagradne kupone bomo zbirali tudi na sejmih, kjer pri promotorki izpolnite kupon, ki se enakovredno šteje v žrebu. Enakovredno se štejejo v žrebu tudi prijave na e-nasvete strokovnjakov, če je naročnik na e-nasvete obkljukal kljukico »Želim se prijaviti na elektronske novice in se strinjam s pogoji nagradne igre in s pogoji zasebnosti.«

Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi. Na vsakega sodelujočega je dovoljen le en kupon za žrebanje, ki mora biti lastnoročno podpisan in ena prijava na e-nasvete, pri kateri morata biti obkljukana vsa zahtevana polja. Če bomo prejeli več kuponov ali prijav na e-nasvete s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevan samo en kupon oz. prijava na e-nasvete. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrade:

NagradaVrednost nagradeNagrado podarja
1x darilni bon za fotografiranje novorojenčka v studiu270,00 € Sanja’s Visuals
1x darilni bon za fotografiranje nosečnice v studiu270,00 €Sanja’s Visuals
1x darilni bon za fotografiranje družine v studiu270,00 €Sanja’s Visuals
3x slinček z grizalom14,50 €Mogenas, d. o. o.
1x jahač Heyner26,88 €Mogenas, d. o. o.
1x knjiga Naučite otroka razmišljati29,90 €Mogenas, d. o. o.
skupna vrednost nagrad881,28 € (z vključenim DDV) 

Nagrade v skupni vrednosti 881,28 € (z vključenim DDV), podarja Sanja’s Visuals (Sanja Despotović, s. p., Dežmanova ulica 3, Lesce, 4248 Lesce) – darilni boni za fotografiranje v studiu (novorojenčka, nosečnice, družine); ostale nagrade (slinček z grizalom, jahač Heyner in knjiga Naučite otroka razmišljati) pa podarja Mogenas, d. o. o., ki je tudi organizator nagradne igre.

Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne kupone, izrezane iz Priročnika BabyBook ali BabyBook Malček, kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnihkoli dodatkov ali nalepljenih predmetov, ali kupon izpolnjen pri promotorki na sejmu, ali v celoti izpolnjena prijava na e-nasvete.

Javno žrebanje nagrad bo v petek, 17. 5. 2024, ob 12. uri, v prostorih Uredništva Priročnika BabyBook, Za krajem 5, 1000 Ljubljana. Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenec mora prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzame najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru pravica do nagrade ugasne (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje). Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrad ni možno izplačati v denarju.

Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec bo nagrado oz. darilni bon prevzel po predhodnem dogovoru na uredništvu Priročnika BabyBook.

 • Nagrade, ki jih podarja Sanja’s Visuals: Darilni bon velja eno leto od žrebanja. Z darilnim bonom se nagrajenec dogovori za termin z izvajalcem fotografiranja. Če bi nagrajenec izbral storitev, katera vrednost presega vrednost nagrade, mora razliko pred prevzemom doplačati neposredno podeljevalcu nagrade (Sanja’s Visuals). Če bi se naknadno ugotovilo, da iz kakršnih koli razlogov podeljevalec nagrade ne more zagotoviti termina, lahko nagrajenec izbere med predlaganimi termini, ki so na voljo. Če nagrajenec ne želi sprejeti nobene od ponujenih terminov, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha.
 • Nagrade, ki jih podarja Mogenas, d. o. o.: Izdelki so razstavni eksponati in imajo lahko znake manjše obrabe. Dobitnik zaradi le teh ne more zahtevati zamenjave izdelka. Fotografije vseh nagrad so simbolične, barva izdelka bo naključna. Nagrado nagrajenec prevzame osebno po predhodnem dogovoru na naslovu organizatorja ali mu jo pošljemo na predlagani naslov, a v tem primeru poravna vse stroške pošiljanja.

Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju pravočasno posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) in poravna davčne obveznosti. Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS d. o. o.in Sanja’s Visuals ter njihovi družinski člani.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS, d. o. o., da do preklica hrani njihove podatke in jih po e-pošti in drugih poteh (v ta namen jih vpiše sistem e-obveščanja na spletnih portalih podjetja) obvešča o novostih, dodatni ponudbi, akcijah in ugodnostih. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavijo, na način, zapisan v Splošnih pogojih, na portalu BabyBook.si.


 

Nagradna igra BabyBook.si 2022/2023

V nagradni igri BabyBook.si so sodelovali vsi, ki so bili prijavljeni na e-nasvete BabyBook strokovnjakov v obdobju med 13. junijem 2022 in 18. majem 2023, tako da so potrdili sodelovanje s kljukico na polje »Sodelovanje v nagradni igri« ob prvi prijavi na e-nasvete.

Nagradna igra je potekala od 13. junija 2022 do 18. maja 2023. Žrebanje smo izvedli v prostorih organizatorja nagradne, MOGENAS Mladinski Mediji, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana.

Izžrebanci, ki prejmejo nagrade so:

 • Teja Beznik: Mykko nosilka za dojenčke (baby front carrier)
 • Maruša Dobnikar: Mykko nosilka za dojenčke (baby front carrier)
 • Sara Justin: jahač Heyner
 • Ana Papler: jahač Heyner
 • Špela Kramer Štiglic: slinček, ninica ali rutica
 • Alenka Verbuč: slinček, ninica ali rutica
 • Lara Jež: slinček, ninica ali rutica
 • Anja Marguč: slinček, ninica ali rutica
 • Neža Brezovec: slinček, ninica ali rutica
 • Tamara Čuš: slinček, ninica ali rutica
 • Eva Prevodnik: slinček, ninica ali rutica
 • Karin Poljšak: slinček, ninica ali rutica
 • Marjeta Česen: knjiga Naučite otroka razmišljati

Splošni pogoji nagradne igre BabyBook.si 2022/2023

V nagradni igri BabyBook.si sodelujete vsi, ki se boste prijavljeni na e-nasvete BabyBook strokovnjakov v obdobju med 13. junijem 2022 in 18. majem 2023, tako da potrdite sodelovanje s kljukico na polje »Sodelovanje v nagradni igri« ob prvi prijavi na e-nasvete.

Nagradna igra poteka od 13. junija 2022 do 18. maja 2023. Žrebanje bomo izvedli v prostorih organizatorja nagradne, MOGENAS Mladinski Mediji, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana.

Organizator nagradne igre podeljuje:

 • 2x Mykko nosilka za dojenčke (baby front carrier),
 • 2x jahač Heyner,
 • 8x slinček, ninica ali rutica,
 • 1x knjiga Naučite otroka razmišljati.

Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) ter poravna davčne obveznosti v roku 15 dni po obvestilu o prejeti nagradi. Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani. Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo svoje dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS.

Nagrajenec mora nagrado prevzeti na sedežu podjetja MOGENAS, d. o. o., po predhodnem dogovoru, v roku 30 dni. Po tem roku pravica do nagrade ugasne, nagrada gre v sklad za novo žrebanje. Izdelki so razstavni eksponati in imajo lahko znake manjše obrabe. Dobitnik zaradi le teh ne more zahtevati zamenjave izdelka. Fotografije vseh nagrad so simbolične, barva izdelka bo naključna. Nagrado nagrajenec prevzame osebno po predhodnem dogovoru na naslovu organizatorja ali mu jo pošljemo na predlagani naslov, a v tem primeru poravna vse stroške pošiljanja. Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrad ni možno izplačati v denarju. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družbe MOGENAS, d. o. o. in uredništva BabyBook. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS d. o. o., da do preklica hrani njihove navedene podatke in jih po e-pošti obvešča o novostih (v ta namen jih vpiše v sistem e-nasvetov na spletnem portalu za mlade družine BabyBook.si).

 

 


Seznam prejemnikov nagradne igre Baby Book 2021/2022

 • Voziček Baby Monsters Kuki: Manja Škof
 • Avtosedež Heyner Capsula MultiFix AERO 3D: Sara Kozlovič
 • Voziček Phoenix: Mateja Mraz
 • Slinček, ninica ali rutica: Tina Tinta, Maja Juršič Trpin, Mojca Iršič slinček, Martina Stojnič Smrkolj, Natalija Plavec, Kristina Čofati slinček, Barbara Žužek Lackovič, Katja Dralka, Žiga Plaznik, Marta Jakob, Tina Može, Katja Golob, Tina Jančar, Marko Celija, Nataša Leskovar, Urška Goljaušec, Marjana Istenič, Nadja Opeka, Lena Vrhovnik, Polona Rodošek
 • Moji prvi poskusi (Zakoni narave): Tamara Štefančič
 • Knjiga Naučite otroka razmišljati: Anja Gerlica, Maruša Premru
 • Aquabot morski konjiček: Petra Bokal
 • Mini poskusi (Reciklaža papirja): Mateja Logar, Karmen Bolčevič, Patricija Šprah, Marjana Frantar, Magdalena Šileš

Čestitke vsem nagrajencem, ki so bili obveščeni o prejemu nagrade tudi preko elektronske pošte.

Vsem sodelujočim v nagradni igri se zahvaljujemo za sodelovanje!

Splošni pogoji nagradne igre Baby Book 2021/2022

Izpolnjen originalni kupon izrežite iz Priročnika Baby Book 2021/22 ali Priročnika Baby Book Malček, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Baby Book. Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi. Na vsakem kuponu za žrebanje so lahko napisani podatki le ene sodelujoče osebe. Sodelovanje je mogoče tudi preko kupona izpolnjenega na portalu BabyBook.si, Facebooku in spletni trgovini 4kidz.si. Vsi izpolnjeni kuponi preko spletnega kupona in vsi poslani kuponi iz priročnika Baby Book bodo v žrebanju enakovredni in za vse veljajo enaka pravila.

Nagradna igra poteka od 22. 7. 2021 do 19. 05. 2022. Veljavni bodo kuponi, ki bodo prispeli na naslov uredništva ali bili izpolnjeni preko spleta do 20. 05. 2022 (velja poštni žig).

Podelili bomo:

 • 1x voziček Baby Monsters Kuki,
 • 1x avtosedež Heyner Capsula MultiFix AERO 3D,
 • 1x voziček Baby Monsters Phoenix,
 • 20x slinček, ninica ali rutica,
 • 1x set Moji prvi poskusi (Zakoni narave),
 • 2x knjiga Naučite otroka razmišljati,
 • 1x Aquabot morski konjiček,
 • 5x set Mini poskusi (Reciklaža papirja),
 • 1x set Moji prvi poskusi (Zakoni narave).

Javno žrebanje bo potekalo v uredništvu priročnika Baby Book v petek, 20. 05. 2022, ob 12. uri.

Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) ter poravna davčne obveznosti v roku 15 dni po obvestilu o prejeti nagradi. Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo svoje dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec mora nagrado prevzeti na sedežu podjetja Mogenas d.o.o., po predhodnem dogovoru, v roku 30 dni. Po tem roku pravica do nagrade ugasne, nagrada gre v sklad za novo žrebanje. Vsi izdelki so razstavni eksponati in imajo lahko znake manjše obrabe. Dobitnik zaradi le teh ne more zahtevati zamenjave izdelka.

Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani. Fotografije vseh nagrad so simbolične, barva izdelka bo naključna.

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrad ni možno izplačati v denarju. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., uredništva BabyBook. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., da do preklica hrani njihove navedene podatke in jih po e-pošti obvešča o novostih (v ta namen jih vpiše v sistem e-obveščanja na spletnem portalu za mlade družine BabyBook.si in spletne trgovine 4Kidz.si).

Prijavite se na e-nasvete strokovnjakov.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE VSEBINE

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj