Sodelujte v nagradni igri Baby Book

0
1809
Nagradna igra BabyBook
Nagradna igra BabyBook

Kupon za žrebanje

Nagrade v skupni vrednosti 1.400 € (z vključenim ddv).

Splošni pogoji nagradne igre Priročnik Baby Book 2020/21

Izpolnjen originalni kupon izrežite iz Priročnika Baby Book 2020/21, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Baby Book. Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi. Na vsakem kuponu za žrebanje so lahko napisani podatki le ene sodelujoče osebe. Sodelovanje je mogoče tudi preko kupona izpolnjenega na portalu BabyBook.si, Facebooku in spletni trgovini 4kidz.si. Vsi izpolnjeni kuponi preko spletnega kupona in vsi poslani kuponi iz priročnika Baby Book bodo v žrebanju enakovredni in za vse veljajo enaka pravila.

Nagradna igra poteka od 15. 7. 2020 do 20. 05. 2021. Veljavni bodo kuponi, ki bodo prispeli na naslov uredništva ali bili izpolnjeni preko spleta do 20. 05. 2021 (velja poštni žig).

Podelili bomo:

Skupna vrednost nagrad je 1.400 €.

Javno žrebanje bo potekalo v uredništvu priročnika Baby Book v petek, 21. 05. 2021, ob 12. uri.

Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) ter poravna davčne obveznosti v roku 15 dni po obvestilu o prejeti nagradi. Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo svoje dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec mora nagrado prevzeti na sedežu podjetja Mogenas d.o.o., po predhodnem dogovoru, v roku 30 dni. Po tem roku pravica do nagrade ugasne, nagrada gre v sklad za novo žrebanje. Vsi izdelki so razstavni eksponati in imajo lahko znake manjše obrabe. Dobitnik zaradi le teh ne more zahtevati zamenjave izdelka.

Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani. Fotografije vseh nagrad so simbolične, barva izdelka bo naključna.

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrad ni možno izplačati v denarju. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., uredništva BabyBook in spletne trgovine 4KidZ.si. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., da do preklica hrani njihove navedene podatke in jih po e-pošti obvešča o novostih (v ta namen jih vpiše v sistem e-obveščanja na spletnem portalu za mlade družine BabyBook.si in spletne trgovine 4KidZ.si).


Izžrebanci v lanskoletni nagradni igri Priročnik Baby Book 2019/20 so: 

  • voziček Qtus Spider – Urška Osterman
  • voziček Qtus DuetPro s košaro – Daša Skrt
  • zibelka – postelja Noona 4v1 – Alenka Korez

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here