Sodelujte v nagradni igri BabyBook MALČEK

0
1354
Nagradna igra 4KidZ

Kupon za žrebanje

 

Nagrade v skupni vrednosti 1.671 € (z vključenim ddv).

15.5.2020 smo opravili 2.krog žrebanja nagradne igre. Čestitamo izžrebanim nagrajencem:

  • 1x voziček Qtus Spider – Marijana Korez
  • 1 x avtosedež Heyner Capsula MultiFix AERO 3D – Nina Tekavec
  • 1x avtosedež Heyner Capsula MultiFix AERO 3D – Teja Bavčar

Nagrajence smo o prejemu nagrade obvestili preko navedene elektronske pošte.

Splošni pogoji nagradne igre Priročnik BabyBook MALČEK 2019/20

Izpolnite zgornji spletni kupon, ali pa izpolnjen originalni kupon izrežite iz Priročnika BabyBook Malček 2019/20, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro BabyBook Malček. Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi. Na vsakem kuponu za žrebanje so lahko napisani podatki le ene sodelujoče osebe. Sodelovanje je mogoče tudi preko izpolnjenega kupona na portalu BabyBook.si, Facebooku in spletni trgovini 4kidz.si. Vsi izpolnjeni kuponi preko spletnega kupona in vsi poslani kuponi iz priročnika BabyBook Malček bodo v žrebanju enakovredni in za vse veljajo enaka pravila.

 

Nagradna igra poteka od 28. 6. 2019 do 15. 05. 2020Podelili bomo: 

V sklopu nagradne igre bomo izvedli 2 ločeni žrebanji. Prvo javno žrebanje bo v nedeljo, 15. 09. 2019, ob 12. uri, na prireditvi Otroški bazar v Ljubljani (Gospodarsko rastavišče). Ob prvem žrebanju bomo podelili 1 x voziček Baby Monsters Kuki in 2x avtosedež Heyner Capsula MultiFix AERO 3D. Veljavni bodo kuponi, ki bodo prispeli na naslov uredništva ali bili izpolnjeni preko spleta do 13. 9. 2019, do 10. ure ali bili izpolnjeni na prireditvi Otroški bazar do ure žrebanja in oddani v boben za žrebanje.

Drugo žrebanje bo potekalo v uredništvu priročnika BabyBook 15.05.20. ob 12 uri. Ob drugem žrebanju bomo podelili 2x avtosedež Heyner Capsula MultiFix AERO 3D in 1x voziček Qtus Spider. Vsi pravočasno oddani kuponi bodo sodelovali v obeh žrebanjih, ki sledijo (v obeh, oziroma enem), razen kuponov, ki so že bili izžrebani – ti se takoj umaknejo iz bobna za žrebanje. Veljavni bodo kuponi, ki bodo prispeli na naslov uredništva ali bili izpolnjeni preko spleta do 14. 5. 2020 (velja poštni žig).

Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) ter poravna davčne obveznosti v roku 15 dni po obvestilu o prejeti nagradi. Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo svoje dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec mora nagrado prevzeti na sedežu podjetja Mogenas d.o.o., po predhodnem dogovoru, v roku 30 dni. Po tem roku pravica do nagrade ugasne, nagrada gre v sklad za novo žrebanje. Vsi izdelki so razstavni eksponati in imajo lahko znake manjše obrabe. Dobitnik zaradi le teh ne more zahtevati zamenjave izdelka.

Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani, posnetek pa bo objavljen na BabyBook.si, na Facebooku in Instagramu. Fotografije vseh nagrad so simbolične, barva izdelka bo naključna.

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrad ni možno izplačati v denarju. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., uredništva BabyBook Malček in spletne trgovine 4KidZ.si. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., da do preklica hrani njihove navedene podatke in jih po e-pošti obvešča o novostih (v ta namen jih vpiše v sistem e-obveščanja na spletnem portalu za mlade družine BabyBook.si in spletne trgovine 4KidZ.si).

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here