Socializacija otroka v prvih letih

688
Socializacija otroka

Izkušnje, ki jih otrok pridobiva v odnosu z vrstniki, oblikujejo socialne spretnosti. Izkušnje, ki jih pridobiva v odnosu z odraslimi pa oblikujejo odnos do avtoritete.

Izkušnje, ki jih otrok pridobiva v odnosu z vrstniki, so drugačne od izkušenj, ki jih pridobiva v odnosu z odraslimi, saj pri tem oblikuje odnos do avtoritete. V odnosu z vrstniki pa oblikuje in krepi socialne spretnosti s »sebi enakimi«. Obe vrsti izkušenj sta pomembni in nenadomestljivi.

Družinska socializacija

Po rojstvu otroka nastane nova celica, nova komunikacija, večja družina, v katero se dojenček prične takoj vključevati. Prvo vez socializacije vzpostavi v odnosu do matere ter ostalimi tesnimi družinskimi člani. Ta navezanost mora biti za otroka varna, torej taka, da čuti sprejemanje. Njegovi skrbniki se odzivajo na njegove potrebe, ga potolažijo, se čuti ljubljenega in varno sprejetega. S tem starši postavljajo temelj za nadaljnje socializacijske izkušnje, na podlagi katerega bo otrok lažje in hitreje oblikoval vezi v svojem širšem okolju. Starejši bratci in sestrice dajejo otroku dodatno oporo in drug nivo socializacije, kot jo podajata starša, kar gradi otrokovo zaupanje za socializacijo z vrstniki.

Socializacija v vrtcu

Večji izziv za otrokovo socializacijo je vstop v vrtec, ko se običajno prvič sooča z:

  • iskanjem svojega mesta v skupini,
  • upoštevanjem druge avtoritete,
  • upoštevanjem želja drugih,
  • odlaganjem zadovoljitve svojih potreb in
  • sklepanjem kompromisov.

Naštete izzive bodo poznali skozi igro. V začetku prevladuje t. i. vzporedna igra – otroci se igrajo drug ob drugem, ne še toliko drug z drugim (si izmenjajo igralni material, se dogovarjajo). Otroci, ki so zgodaj vključeni v vrtec, prej pridobijo te izkušnje, ki jim pomagajo pri vključevanju. Med 2. in 3. letom postanejo otroci bolj dojemljivi za igro z vrstniki in z njimi navežejo kontakt zaradi igrače, igre ali karakterja vrstnika, ki jim ugaja.

Ali se bo otrok težje vključil v vrtčevsko skupino, če je dlje časa v domačen varstvu

Otroci, ki so v domačem varstvu, morda včasih res potrebujejo več spodbud pri vstopu v vrtec, saj je vrtec zanje popolnoma novo okolje. A tako kot se mlajši uvajajo v vrtec, tako se bo tudi malček uvedel in vzpostavil nove odnose v skupini sovrstnikov. Če so imeli pozitivne izkušnje z osebami, ki so zanje skrbele in če so se te osebe ustrezno odzivale na otrokove čustvene potrebe in jih spodbujale, potem bodo hitro usvojili nova socialna pravila, ki veljajo v večji skupini. Vendar niso spodbude in spodbudno okolje vse, kar potrebuje otrok za kvalitetno vključevanje v socialno okolje. Veliko je odvisno tudi od njegovih osebnostnih lastnosti. Nekateri otroci so bolj odprti za nove izkušnje, drugi bolj zadržani in zato potrebujejo več časa, da sprejmejo novo okolje in so bolj previdni pri vzpostavljanju odnosov.

Kako lahko starši spodbujate socialno vključevanje

V prvi vrsti starši dovolite otroku, da se druži z vrstniki. Organizirajte obisk prijateljev, peljite otroka na sprehod in omogočite druženje v parku, na igrišču, na igralih. S tem omogočate zdrav razvoj socialnih odnosov med vrstniki – sami se bodo dogovorili, kdo bo posodil igračo, kdo se bo guncal na gugalnici prvi, kdo bo potem na vrsti itd.

Med igro otrok ne posegajte »na prvo žogo«. Pustite, da se otroci zbližajo sami in se sami dogovarjajo za igranje z igračami ali druženje skozi druge igre. Zavedajmo se, da se otrok socialnih spretnosti šele uči. Vmešajte se le, kadar spor postane preglasen ali ko se pojavi fizično obravnavanje ali zbadanje. Takrat otroke opozorite in jih spodbudite, da poiščejo druge rešitve. Vprašajte jih, kako mislijo, kako se drugi počuti ob tem, kaj bi lahko naredili drugače, da bi bili vsi zadovoljni.

Čas, ki ga otrok preživi zunaj z drugimi otroci, ne more nadomestiti čas, preživet pred televizijskimi zasloni, tablicami ali telefoni, opozarja Tanja Hecl. Komunikacijski šum, ki nastaja zaradi uporabe tehnoloških naprav, osiromaši otrokove sposobnosti socialnega vključevanja v igro z vrstniki, zlasti na govorno jezikovnem področju. Vloga odraslih je, da poskrbite za vzgled pri uporabi teh naprav. Le tako še dodatno pripomorete, da bodo otroci zaradi veščin, ki jih pridobivajo v družbi vrstnikov, opolnomočeni.

Tanja Hecl

https://www.vrtec-slobistrica.si/

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Neža Ajdišek

http://www.vrtecjesenice.si/

univ. dipl. psih., svetovalna delavka, Vrtec Jesenice

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav