OtrokSlušna pozornost ter neverbalna komunikacija in razumevanje

Slušna pozornost ter neverbalna komunikacija in razumevanje

Slušna pozornost igra pomembno vlogo pri razumevanju govora. Otrok mora razviti sposobnost, da si zapomni izgovorjene besede, jih poveže s pomenom ter nanje ustrezno odreagira. Neverbalna komunikacija in razumevanje imata ključno vlogo v razvoju govora in jezika pri otrocih.

Neverbalna komunikacija in razumevanje

Preverite povezavo razumevanja in izražanja z neverbalno komunikacijo:

  • Ali otrok pri 18. mesecih in več s prstom pokaže na določen predmet, ki ga želi in vas hkrati pogleda?
  • Ali pomaha v pozdrav in naveže očesni kontakt z vami in drugimi?
  • Ali primerno odreagira glede na določeno navodilo ali situacijo (npr. Kje je mami/oči/žoga? Ustrezno pogleda in pokaže.)

Če opažate, da je otrok v igri in komunikaciji odsoten, malo komunicira z vami in navezuje kontakt ter se večinoma igra sam, ali se zdi kot da »je v svojem svetu« ali neustrezno odreagira glede na določeno navodilo, obiščite otrokovega pediatra. Zdravnik vas naprej usmeri do ustreznega strokovnjaka, ni nujno logopeda, lahko tudi ali hkrati do psihologa, ki bo naredil natančno oceno otrokove komunikacije, razumevanja in govorno-jezikovnega razvoja. Vsi omenjeni znaki so lahko zgodnji znaki motnje avtističnega spektra.

Slušna pozornost

Slušni vtisi so kratkotrajni, otrok mora razviti sposobnost, da si zapomni izgovorjene besede, jih poveže s pomenom in na njih ustrezno odreagira, kar predstavlja za njih zahtevno nalogo. Pravilno razvita slušna pozornost pri otroku omogoča sprejemanje in razumevanje verbalnih sporočil, pridobivanje znanja o glasovih in jezikovnih pravilih ter kasneje tvori temelj za razvoj fonološkega zavedanja in drugih spretnosti, ki so ključne za usvajanje branja in pisanja.

H krepitvi slušne pozornosti vašega malčka lahko prispevate s/z:

  • pridobitvijo njegove pozornosti pred začetkom pogovora;
  • nagovorom po imenu;
  • s tem, da se spustimo na otrokovo višino in mu damo možnost, da nas vidi v usta / obraz,
  • vzpostavitvijo očesnega kontakta med pogovorom z otrokom;
  • omejitvijo drugih dražljajev med pogovorom (izklopite televizijo, glasbo, glasne igrače);
  • poslušanjem otroka, postavljanjem podvprašanj in komentiranjem,
  • prilagoditvijo navodil otrokovi starosti (od enostavnih v prvih letih življenja, ki jih postopoma stopnjujete, v bolj sestavljene).

Naučite se prepoznati in odzivati na poskuse komunikacije vašega malčka, saj je to del učenja govora. Komunikacija je v zgodnjih obdobjih različna – usmerjanje pogleda, obrazna mimika, kazanje na stvari, podajanje ali držanje predmetov, uporaba gest.

Otrokova komunikacija Vaš odziv
usmeri pogledpoimenujete predmet, ki ga opazuje
pokaže predmetpoimenujte predmet in dodajte kratek komentar ali opis
pokaže na dogodekdogodek opišite
poda predmetpoimenujte predmet in z njim storite zanimiv gib (prikažite uporabo)
uporabi gestogesto poimenujte in dodajte komentar

 

Uporabni viri in povezave: 

Več o slušni pozornosti in izgovorjavi preberite na: 

 

 

https://www.gingotalk.com

 

Kavšek Vrhovec, Petra in Dolinar, Meta. Razvoj govora in jezika od rojstva do vstopa v vrtec (https://www.gingotalk.com/).

Tkalec, Anja. Slušna pozornost (https://www.gingotalk.com/).

Onuk, Anja, Društvo logopedov Slovenije. Prepoznavanje otrokovih komunikacijskih poskusov in odzivanje nanje. (http://dlogs.si/).

Lahkonočnice (https://www.lahkonocnice.si/).

Center za strokovno pomoč in podporo otrokom ter mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam (https://cspp.splet.arnes.si/).

Prijavite se na e-nasvete strokovnjakov.

Sodelujoči strokovnjaki

PODOBNE VSEBINE

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj