OtrokRazvoj vrednot v predšolskem obdobju

Razvoj vrednot v predšolskem obdobju

Razvoj vrednot: tematika, ki ji je smiselno nameniti več pozornosti. V zgodnjem otroštvu o njih govorimo v kontekstu moralnega razvoja.

Vrednote se razvijejo šele v obdobju mladostništva, razvoj le teh je vezan namreč na spoznavni razvoj (visoka raven sposobnosti posploševanja in abstrahiranja), je razloženo v Marjanovič Umek in Zupančič (2009). V zgodnjem otroštvu (od 3 do 6 let) o grajenju vrednot govorimo v kontekstu moralnega razvoja.

Razvoj vrednot: Otrok se uči iz zgleda odraslega

Pri postopnem grajenju otrokovih vrednot, predvsem etičnih; sprejemanje drugačnosti, solidarnost ipd., je zelo pomemben vzgled odrasle osebe, nekoga, ki je otroku blizu (starši, vzgojitelji). Od odraslega se otrok uči. Pri majhnih otrocih so reakcije njegovih bližnjih (na drugačnost, predvsem fizično) ključnega pomena. Ko otrok naleti na situacijo, katere ne razume, pogleda odraslega in se odzove podobno kot on. V Nastran Ule (1999) je to razloženo kot samonanašajoče vedenje v novih socialnih kontekstih, ki se ga naučimo od drugih pomembnih oseb v življenju (mentorjev).

Torej so tudi vzgojitelji v vrtcu, ki so poleg staršev, ki so prvi v življenju otroka, drugi pomembni odrasli, ključni pri oblikovanju samonanašanja pri otrocih. Kako bodo otroci sprejemali druge npr. osebe s posebnimi potrebami, ljudi iz drugih okolij (npr. begunce), revne, bolne, stare ipd., je torej odvisno od naših stališč, odnosov, vedenja, predvsem pa od naših dejanj.

V Izhodiščih za prenovo kurikuluma za vrtce (2022) je poudarjeno, da bo potrebno v prenovljenem kurikulumu za vrtce poudarjati pomen spodbujanja pragmatičnih in socialnih veščin, čustvenega doživljanja in izražanja otrok ter učenja empatije in samoregulacije.

Kaj je laž in kaj resnica

V predšolskem obdobju se pri otrocih, predvsem pri tistih, ki imajo zelo razvit domišljijski svet, resnica pogosto prepleta z domišljijo. Pozorni bodite, da pri dogodkih, dejstvih, ko je resnica pomembna, otroku razložite, kaj je res in kaj je plod domišljije, in se z njim resno pogovorite. Na primer, če kdo komu kaj vzame, če kdo koga užali, udari, oziroma, če se kaj resnega zgodi, takrat morate stati za resnico in to povedati – razložiti otroku. Če se pri starejšem predšolskem otroku (5–6 letniku), »laž« pogosto ponavlja, je zelo dobro, da se vprašate zakaj? Ali se otrok boji priznati dejanje, zaradi strahu pred posledicami, ali je v ozadju kaj drugega?

Literatura:
Nastran Ule, M. (ur.) (1999). Predsodki in diskriminacije: izbrane socialno-psihološke študije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
Dr. Maja Zupančič, dr. Janez Justin (1991): Otrok, pravila in vrednote.
Izhodišča za prenovo kurikuluma za vrtce. (2022). Zavod RS za šolstvo.
Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (ur.) (2009). Razvojna psihologija. Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta.

 

Prijavite se na e-nasvete strokovnjakov.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE VSEBINE

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj