Razvoj vašega dojenčka

30072
Razvoj dojenčka
Razvoj dojenčka

Spremljajte razvoj vašega dojenčka skozi okvirne mejnike, ki pa se razlikujejo od dojenčka do dojenčka.

Ključna vedenja v razvoju otroka imenujemo mejniki, ki so pomembna za določeno razvojno obdobje. Pojavljajo se po določenem zaporedju in omogočajo usvajanje zahtevnih vedenjskih oblik. Mejnike otrokovega razvoja sicer starostno opredelimo, vendar pri kateri starosti dejansko otrok doseže mejnik ni točno določeno. Nekateri otroci ga lahko dosežejo prej, drugi kasneje. Vsak otrok je namreč individualen in se razvija drugače. Zato otroku pustite nekaj več časa, ga ustrezno spodbujajte in prej ali slej bo osvojil določeno vedenje.

1. mesec

Gibalno-motorični razvoj vašega dojenčka

 • Dihala se še razvijajo. Pri dihanju se pojavljajo nenavadni zvoki. S kihanjem očisti dihalne poti.
 • Kolcanje je lahko posledica požiranja zraka ob hranjenju.

 • V ležečem položaju na trebuhu ima roke in noge pokrčene, že dvigne glavico, ni pa je sposoben držati dlje pokonci.

 • Novorojenček
  Novorojenček

  Roke so stisnjene v pest s palci na sredini.

 • Prisotni so spontani, nehotni refleksni gibi: prijemalni (zgrabi za prst ali igračo in trdno drži),

 • iskalni (ko ga pobožate po licu, obrne glavo v smeri dotika in odpre usta), sesalni (dojenček začne sesati takoj, ko se dotaknemo njegovih ustnic),

 • požiralni (sproži ga sesanje),

 • refleksna hoja (v pokončnem položaju ob dotiku z bosimi nogami ob gladko podlago izvaja gibe, podobne korakom),

 • Morojev refleks (ob zvoku, izmiku podlage pomakne glavo nazaj, stegne roke in zajoka),

 • nehoten smeh (dela grimase).

Duševni razvoj

Novorojenček večino dneva prespi. V budnem stanju rad opazuje obraze, pritegnejo ga oči. Materin obraz spremlja najprej v vodoravni, nato še v navpični smeri. Privlačijo ga kontrastne barve. Vidi predmete oddaljene 20-30 cm.

Obrača se v smeri zvoka. Izvora še ne lokalizira.

Igre

 • Prepoznava mimiko obraza (vesel, žalosten izraz) in različne barve glasu.

 • S spreminjanjem obrazne mimike in nagovarjanjem spodbujate razvoj komunikacije in vokalizacije.

 • Glasba, branje in petje ga pomirjajo.

 • Pritegnejo ga hitre spremembe gibov in barv.

 • Nad posteljico obesite živopisane igrače, ki oddajajo zvok, kar stimulira razvoj.

2. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Bolje nadzoruje gibanje glavice. Nekaj sekund jo zadrži dvignjeno od podlage.

 • Spreminja se mišični tonus. Vse manj je refleksnih gibov. V legi na hrbtu ima večino časa še asimetričen položaj.

 • Vse pogosteje iztegne roke in noge. Pogosteje razpre dlani. Prijem je še refleksen.

Duševni razvoj

 • Med 6. in 8. tednom se prvič zavestno nasmehne. Na začetku se nasmehne vsakomur, ker še ne loči obrazov. S smehom pritegne pozornost in premaguje strah. Staršem z nasmeškom vliva občutek, da jim vrača ljubezen.

 • Vzpostavi očesni kontakt. Sledi predmetom pri gibanju do 180 stopinj. Obrača se proti izvoru zvoku. Prepoznava glas družinskih članov. Se glasno smeji, spušča glasove, se kremži in dela grimase.

Igre

 • Zave se rok in se rad igra z njimi, jih opazuje, razpira dlani in nosi v usta.

 • Všeč mu je božanje in nežno ljubkovanje.

 • Igrače ga pritegnejo, zato naj opazuje, kako drugi ravnajo s predmeti (jih mečejo v zrak, stiskajo ipd.).

 • Prisluhne bližnjim, ki ga nagovarjajo. Govor ga pomirja.

3. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Bolje obvlada mišice vratu in hrbta. Obvladuje glavico in jo čvrsto drži pokonci. V ležečem položaju se opre na komolce. V legi na hrbtu je položaj le občasno še nesimetričen.

 • Ko ga potegnemo v sedeč položaj, še ne sedi vzravnano. Glavica mu še omahne, ko je utrujen.

 • Dlani ima razprte, miga s prsti. Gibi rok postajajo hotni.

 • Poveča se vidno polje, izboljša se koordinacija roka–oko.

Duševni razvoj

 • Gleda roke in jih nosi v usta. Posega po predmetih v dosegu rok, a jih pogosto še vedno zgreši. Jih opazuje, se jih dotika in nosi v usta. Rad praska po podlagi.

 • Komunicira z gruljenjem, vriskanjem, glasnim smehom in glasovi »aah, ngah, oh …« Se slini.

 • Proti koncu tretjega meseca začne raziskovati svoje telo. Se dotika ušes, nosu, nogic, kar so prvi pokazatelji, da se začenja zavedati samega sebe.

 • Loči čustva, ki se izražajo preko glasu in mimike obraza. Razbere veselje in jezo. Prepozna mamico, očeta in bližnje.

 • Še vedno je jok glavni način sporočanja njegovih potreb.

Igre

 • Ponudite otroku: mehke igrače primernih oblik in velikosti, viseče igračke nad posteljico, ki naj jih skuša doseči in udariti, ropotuljice.

 • Igrače naj bodo pralne in raznolike, da stimulirajo otrokovo radovednost.

 • Pritegnite njegovo pozornost s spreminjanjem mimike obraza.

 • Rad ima ustaljene navade. Z nasmehom in vznemirjenjem se odziva na znane situacije: veseli se hranjenja, rad se kopa.

 • Odzivajte se na njegove signale (jok, smeh), saj je zadovoljevanje njegovih potreb osnova za razvoj njegove osebnosti.

 • Dojenček uživa, ko se ga dotikajo in se z njim pogovarjajo.

Novorojenček
Novorojenček

4. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Vzpostavi dober nadzor nad mišicami vratu in glave. V trebušni legi dvigne glavico za 90 stopinj, se opre na iztegnjene roke – pase kravice. Ko leži na hrbtu, prevladuje simetrična lega.

 • Glavo, noge in roke usklajeno premika. V sedečem položaju potrebuje še veliko podpore. Brca tudi sonožno.

 • Predmete prijema s celo dlanjo in jih drži z obema rokama, jih obrača, že prenaša v drugo roko in opazuje.

Duševni razvoj

 • Aktivno sodeluje v dogajanju okoli sebe.

 • Pozorno opazuje okolico. S pogledom sledi gibanju.

 • Se glasno smeje, čeblja in s tem poskuša pritegniti pozornost staršev. Je zadržan do tujcev.

 • Z jokom, smehom in obrazno mimiko izraža svoja čustva.

 • Samoglasnikom pridruži nekatere soglasnike. Menja višino tonov. Sliši ritem govora in intonacijo.

Igre

 • Dojenček vse bolj uživa v kopanju. Razmislite o organiziranem plavanju ”v čofotalnici”.

 • Kažite mu slike in predmete ter ob tem ponavljajte njihova imena.

 • Spakovanje.

 • Opazovanje v ogledalu.

 • Poslušanje preprostih pesmic in rim.

 • Po 4. mesecu otrok posnema aktivnosti, ki vključujejo predmet, npr. prestavljanje predmetov.

 • Predstavite mu knjižice iz blaga z dodanim zvokom.

 • Uživa naj v sedečem položaju v vašem naročju.

5. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Ob podpori sedi na ravni podlagi. Ko ga pridržimo za roke, nagne glavico naprej, pokrči noge in nakaže prehod v sedeč položaj. Nekateri se že obrnejo s trebuha na hrbet (nekateri tudi že po 3. mesecu).

 • Zna oceniti razdaljo do predmeta in hitrost njegovega gibanja.

Duševni razvoj

 • Čustva izraža s kombinacijo mimike, gestikuliranja in glasu.

 • Pozorno posluša in opazuje starše.

 • Iz glasu prepozna, da sta starša jezna ali vesela.

 • Pozoren je na nove zvoke in glasove. Jih ponavlja, dokler jih na osvoji.

Igre

 • Posedamo ga s pomočjo blazin za krajši čas. Ponudite mu igrače.

 • Zabava se z metanjem in pobiranjem igrač.

 • Berite mu pravljice, omogočite mu poslušanje glasbe in igranje z zvočnimi igračami, saj tako spodbujate razvoj govora.

 • Dojenček je raziskovalec. Položite ga na razgrnjeno odejo doma in zunaj v naravi.

6. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Ko ga pridržimo v stoječem položaju, se opre na iztegnjeni nogi in poskakuje.

 • Večina dojenčkov že obvlada obrat v obe smeri. Pričnejo se samostojno gibati po prostoru, z začetnim plezanjem.

 • Glavico obrača v vse smeri in s pogledom sledi gibanju v prostoru.

 • Posega po predmetih izven dosega rok. Predmete preprijema iz roke v roko in jih pobira s tal.

 • Ob koncu 6. meseca nekateri dojenčki že samostojno sedijo.

Duševni razvoj

 • Naveže se na starša in se od njiju težko ločuje. Prepoznava njun glas in se tudi odzove, ko ga pokličeta po imenu. Joče, ko ju ne vidi.baby_deklica

 • Vse pogosteje vokalizira, ponavlja iste zloge: ta-ta-ta. Lahko mu že uspe sestaviti dva zloga v besedo mama, a še ne razume pomena besede. Starše običajno to zelo razveseli. Tako se utrjuje pozitivna čustvena vez med otrokom in starši.

Igre

  • Skupaj ponavljajte zloge, ki jih obvlada. Čim več se pogovarjajte.

  • Ko zna sedeti, mu nasproti zakotalite žogico, ki naj jo skuša ujeti.

  • Ponudite mu kocke in posodice različne velikosti, s pomočjo katerih bo uril prostorsko predstavo in finomotorično spretnost prstov.

  • Vedno ponudite eno do dve igrači in ko se ju naveliča, mu ponudite nove.

7. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Večina samostojno sedi in se v tem položaju tudi igra.

 • V ležečem položaju na trebuhu prijema oddaljene predmete, se obrača nazaj.

 • Prijem je bolj zanesljiv. Prijema s palcem, kazalcem in sredincem.

Duševni razvoj

 • Loči domače od tujcev. Kaže strah pred neznanci.

 • Pričenja razumeti govor. Vedno bolj je pozoren na govor odraslih. Spremlja zvoke iz okolice in jih poskuša posnemati. Čeblja tudi, ko je sam in odgovarja s čebljanjem, ko ga nagovorimo.

 • Pozna svoje ime in se odzove, ko ga pokličemo.

 • Dojenček že pije iz kozarčka.

Igre

 • Veliko se pogovarjajte z otrokom.

 • Ko vam odgovarja s čebljanjem, mu prisluhnite. Počakajte, da pove in ga tako učite govora.

 • Na čebljanje se čustveno odzivajte. Tako se bo dojenček naučil čustvenih reakcij.

 • Prebirajte mu zgodbice. Skupaj raziskujte knjige in slikanice in mu jih razlagajte.

 • Igrače naj bodo enostavne in raznolike.

 • Podarite mu prvo punčko. Spoznava naj dele telesa.

 • Ponudite mu žlico.

8. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Dojenček povsem samostojno vzravnano sedi. Sam se tudi že posede. V sedečem položaju se sklanja in obrača. Izboljša se ravnotežje. Zavzame štirinožni položaj, se guga in prične plaziti. V začetku se pri plazenju poslužuje predvsem rok, ki so močnejše.

 • V stoječem položaju ob podpori ne poskakuje več, temveč že prenaša svojo težo z noge na nogo.

 • Prstki so vse spretnejši. Občasno se poslužuje pincetnega prijema. Enakovredno uporablja obe roki, a je že mogoče razbrati, katera roka je dominantna (levičar ali desničar).

Duševni razvoj

 • Vedno bolj razume govor in jezik.

 • Veča se sposobnost koncentracije. Otrok se zaigra. Igrače deli z najbližjimi. Prepozna svojo igračo. Ve, da predmet, ki mu ga skrijemo, še vedno obstaja, kar ga vzpodbuja k raziskovanju.

 • Zna se zabavati sam.

 • Odkrito kaže čustva (rad ima božanje, objemanje in poljubljanje).

 • V neznani situaciji najprej pogleda starše in če pri njih opazi strah, poišče zavetje v objemu in zajoka. Pokaže, da je vesel, jezen, negotov ali prestrašen.

 • Rad vzbuja pozornost. Meče predmete, igra se skrivalnice.

 • S pogledom sledi gibanju in dogajanju v prostoru.

 • Vedno bolj je navezan na starše. Posnema njihovo obnašanje in čustvovanje.

Igre

 • Berite mu zgodbice. Že slišane zgodbe in slike prepozna. Ob slikanicah tudi sam pripoveduje.

 • Igrice v smislu »ku-ku« in »kje sem/je«: skrijte se in se spet pojavite, zakrijte svoj ali dojenčkov obraz in ga odkrijte. Tako mu pomagate premagovati strah pred ločitvijo, ki je najbolj intenziven okoli 8. meseca starosti.

baby-deklica_se_igra

9. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Radoveden je in se rad intenzivno premika po prostoru s kotaljenjem, drsenjem ali plazenjem.

 • Plazi se previdno, kadar še povsem ne obvlada koordinacije gibov.

 • Ob opori se poskuša dvigniti na noge.

 • Občasno že povsem obvlada svojo težo in samostojno stoji nekaj sekund. Nekateri hodijo ob opori.

 • Prijemlje majhne predmete s palcem in kazalcem (pincetni prijem).

Duševni razvoj

 • Pozna pomen posameznih besed. Razume, kaj pomeni »ne«.

 • Uči se s posnemanjem.

 • Komunicira s telesom in predmeti.

 • Kaže s prstom: ugotovite, kaj hoče s tem povedati – mogoče je videl kaj zanimivega, mogoče hoče igračko …

 • Razume vsakodnevne rituale (poljubček za lahko noč, mahanja ipd.).

 • Drži svinčnik in čečka po papirju.

Igre

 • Rad sestavlja predmete, ugotavlja, kaj gre skupaj, zanimajo ga različni materiali (uživa v mešanju vode in peska).

 • Spodbujajte ga h gibanju – pokličite ga ali mu »nastavite« zanimivo igračko.

 • Igrajte se preproste igrice (npr. biba leze).

 • Kotalite, mečite mu žogico in ga vzpodbujajte, da vas posnema.

 • Sodeluje naj pri vsakodnevnih opravilih. Zelo rad posnema dejavnosti odraslih: telefonira, briše s krpo …

 • Kupujte mu igrače s funkcijo (obročki, skodelice, vozički, avtomobil …). Stimulirajo ga h gibanju, razmišljanju in sklepanju.

10. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Neprestano je v gibanju. Plazi se do prve opore in se dvigne. Stoji brez opore in uživa ob pogledu z ”višine”. Pogosto se sesede na ritko. Z izkušnjami se uči. Pincetni prijem je lahko že popoln.

Duševni razvoj

 • Posnema geste in glasove najbližjih – odraslih in dojenčkov.

 • Ponavlja zvoke, ki se mu zdijo smešni.

 • Natančno preiskuje predmete okoli sebe. Jih meče na tla. Uči se zvokov in sprememb, ki jih ustvarja njegovo početje.

 • Vedno bolj posnema dejanja odraslih.

 • Obvlada eno do dve smiselni besedi.

Igre

 • Omogočite mu zlaganje kock, predmetov, spravljanje v škatlo in stresanje iz nje. Zgradite mu stolp iz kock, ki ga bo potem podrl.

 • Kažite mu znane slike in ga spodbujajte, da jih opisuje z zvoki (npr. krava – muu).

 • Rad gleda knjige, obrača liste in posluša zgodbice.

 • Proučuje »kako deluje« igrača – jo stiska, stresa, meče naokoli, raztrga ipd. Ne jezite se, to je znak normalnega razvoja.

 • Ponudite mu roke, na katere naj se opre in se poskuša sam dvigniti.

 • Igrače, ki posnemajo uporabne predmete začne uporabljati ustrezno njihovi funkciji: slušalko drži pri ušesu in se pogovarja.

 • Sodeluje naj pri igri z bratci in s sestricami.

 • Premikajoči predmeti spodbujajo otroka k samostojni hoji.

 • Pritegne ga ritem (tolče na boben, brenka po kitari, poplesuje v ritmu glasbe).

11. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Navdušen je nad premikanjem po prostoru, zavedati se začne svojih sposobnosti gibanja v prostoru. Že povsem samostojno stoji. Poskuša napraviti prve korake.

 • Ravnotežje je še problem, zato so prvi koraki širokotirni.

 • Vse bolj se osamosvaja in odklanja pomoč pri gibanju.

 • Samostojno drži žlico pri hranjenju. Prijemlje jo še z obema rokama, a je dominantnost že izrazita.

Duševni razvoj

 • Ne zna še deliti stvari s sovrstniki. Še vedno je osredotočen nase. Ne zna se še vživeti v občutke drugih, čeprav tudi sam zajoka, ko joka vrstnik ali pa mu ponudi igračo.

 • Ponavlja začetne zloge v besede. Razume pomen nekaj besed: ne, pa-pa, am-am. Prepozna svoje ime in imena svojcev. Prepozna predmete v okolici in jih ob poimenovanju tudi pokaže.

Igre

 • Rad polni in prazni košare, kotali žogo ipd. (nauči se kaj je nad–pod, notri–zunaj ipd.).

 • S stolčka meče predmete in kriči, dokler jih ne poberete.

 • Pesmice spremlja s ploskanjem.

 • Všeč mu je, ko mu starši s pomirjajočim glasom berejo pravljice. Mogoče bo hotel ves čas poslušati isto pravljico (zapomnil si bo večkrat slišane besede).

 • Trudi se, da bi sestavil predmet ali našel igračko, kar izboljšuje njegove umske sposobnosti.

12. mesec

Gibalno-motorični razvoj

 • Hoja ob opori je vedno bolj samozavestna. Veliko otrok že povsem samostojno hodi. Ob tem imajo dvignjene roke, kar jim pomaga loviti ravnotežje.

 • Roke so vedno bolj gibljive: v roki drži dva predmeta, riše črte z debelim svinčnikom, drži žlico …

Duševni razvoj

 • Običajno ob letu izgovarja tri do štiri dvozložne besede. Razume pa jih 20–50. Spremlja pogovor odraslih in se zraven oglaša. Predmete in dejanja poimenuje po svoje.

 • Pozna vsakdanjo rutino. Hoče sodelovati in pomagati v družinskih opravilih. Oponaša vedenje odraslih. Razume enostavna navodila, še posebej, če jih spremljajo geste.

 • Rad ima družabne dogodke, čeprav se drži ob starših. Občasno se vključi v igro vrstnikov.

 • Postaja samostojen pri hranjenju. Sprejme krajše ločitve od staršev. Daljše obdobje se samostojno igra.

Igre

 • Čim več svojega časa posvetite otroku. Igrajte se z njim. Izbirajte igrače in igre, ki so primerne njegovi starosti. Otrok se vse bolj osamosvaja. Vse hoče poskusiti, ne prepozna pa še nevarnosti, zato pazite, da se ne poškoduje. Ne pozabite, da so tako dobre kot slabe izkušnje vzgojne.

 • Opisujte mu predmete, da bo bolje razvijal govorne sposobnosti.

 • Z otrokom se veliko pogovarjajte.

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav