Psihomotorični razvoj otroka od 1. do 6. leta

791
Psihomotorični razvoj

Malčki postopno povečujejo svojo avtonomijo. Njihova samopodoba je celostna in temelji na izkušnjah.

Malčki postopno povečujejo svojo avtonomijo. Njihova samopodoba je celostna in temelji na izkušnjah. Na poskuse omejevanja se odzove z jezo in negativizmom. Postopno se povečuje neodvisnost, iniciativnost in zmožnost samonadzora. V odnosih z drugimi do neke mere predvideva čustva v določenih situacijah, pojavljajo se začetne oblike empatije in avtizma.

Razvoj v 2. letu

Gibalni razvoj: Med 16. in 18. mesecem otrok riše črte s svinčnikom. Pri 1,5 letu zna sestaviti stolp iz 3 kock. Zmore narediti prve korake, hoja postaja vedno bolj zanesljiva. Zna pomahati v pozdrav ob slovesu. Otrok postane zelo radoveden, zanima ga lastno telo in okolica.

Čustveni razvoj in vzorci obnašanja: Otrok postane nekoliko samostojen, včasih se obnaša uporniško, prepozna svoj odsev v ogledalu, posnema obnašanje drugih (starejših otrok in odraslih). Pozna imena ostalih družinskih članov in nekaterih predmetov.

Intelektualni razvoj: Med 15. in 18. mesecem odgovarja na kratka vprašanja, imenuje predmete, odpira škatle, vtika prste v vsako odprtino, išče pomoč, ko je v nerodne in nevarnem položaju. Sledi pripovedkam ob slikanicah. Imenuje nekatere domače živali in govori v enostavnih stavkih. Z žlico zna varno prenesti jed s krožnika v usta. Do 24. meseca začne raziskovati okolico, ubogati prepovedi in izpolnjuje lažje ukaze. Izvaja tudi že simbolične igre.

Kako lahko starši spodbujate otrokov razvoj

Dnevno mu prebirajte pravljice, ob tem pa pokažite na sličice in ga sprašujte po imenih. Skupaj z njim se igrajte enostavne igre, npr. razvrščanje oblik, enostavne sestavljanke. Spodbujajte ga, da vam pomaga, medtem ko ga oblačite. Kadar stori napako, mu to obzirno povejte in razložite kako naj ravna naslednjič.

Razvoj v 3. letu

Gibalni razvoj: Pri 2 letih zna sestaviti stolp iz 6 kock, pri 2,5 letih iz 8 in vlak iz 4 kock. S svinčnikom zna narisati črto.

Čustveni razvoj in vzorci obnašanja: Začenjajo se zavedati svojega jaza, postajajo bolj samostojni in niso več močno navezani na mamo. Ponovi 3 številke ali stavek 6 besed, pove svoje ime in priimek. Preriše krog, sam si umiva roke, ne moči več postelje. Z vrstniki se igra interaktivne igre.

Kako lahko starši spodbujate otrokov razvoj

Omogočite mu raziskovanje okolice tako, da ga vzamete s seboj na sprehod ali izlet. Naučite ga preprostih otroških pesmic in jih z njim prepevajte. Pokažite mu na kako naj se obnaša, če se z nečim ne strinja.

Razvoj v 4. letu

Gibalni razvoj: Iz kock zna sestaviti most, če vidi model. Narisati zna krog. Samostojno stopa po stopnicah navzdol, zna si zapeti obleko. Poje, skače in pleše.

Čustveni razvoj in vzorci obnašanja: Ponovi 4 enostavna števila, preriše kvadrat, s škarjami izrezuje slike.

Kako lahko starši spodbujate otrokov razvoj

Otroku dovolite, da vam pomaga pri enostavnih opravilih. Spodbujajte ga k igri z vrstniki. Bodite dosledni pri discipliniranju in postavljanju pravil. Pokažite mu kakšno obnašanje pričakujete od njega. Pri govorjenju ga obzirno popravljajte in učite prave besede. Pri izbiranju mu dajte na razpolago omejeno število možnosti (kaj bo jedel, katere nogavice bo oblekel).

Razvoj v 5. letu

Gibalni razvoj: Iz kock zna zložiti stopnice. S svinčnikom zna narisati križ, pri 4,5 letih pa tudi kvadrat. Na zobovju se začne pojavljati zobna gniloba. Skače in stoji na eni nogi vsaj 2 sekundi. Zna ujeti žogo, ki mu je bila podana.

Čustveni razvoj in vzorci obnašanja: Ponovi stavek z desetimi besedami, sestavi kvadrat, ki smo ga prerezali na diagonalah. Pozna 4 barve. Uživa v početju novih stvari, raje se igra z drugimi otroci kot sam in z njimi sodeluje. Pogosto ne zmore ugotoviti kaj je resnično in kaj izmišljeno. Govori o tem kaj mu je všeč in kaj ga zanima. Začenja razumeti čas, zapomni si dele zgodbe, razume idejo o štetju, nariše osebo z 2–4 deli telesa, uporablja škarje.

Kako lahko starši spodbujate otrokov razvoj

Otroku dajte veliko časa za igro, saj skozi igro izražajo svoja čustva. Vzemite si čas za razvijanje umetniškega področja, kjer uporablja domišljijo: slikanje, barvanje, predvajanje glasbe. Skupaj z njim čim več berite. Vključite ga pri kuhanju, tako ga boste lažje navadili na zdravo prehrano in naučili nekaj merskih enot. Zaupajte mu enostavne naloge, kot je mešanje solate, sestavljanje sendvičev. Igrajte se igre, kjer se uči, da igra samo takrat, ko je na vrsti.

Razvoj v 6. letu

Gibalni razvoj: Na eni nogi lahko stoji 10 sekund ali več, poskakuje, zna narediti premet v stran. Pri jedi uporablja žlico in vilice, včasih si pomaga z nožem. Samostojno zna uporabljati stranišče.

Čustveni razvoj in vzorci obnašanja: Govor je jasen, preproste zgodbe pove z enostavnimi povedmi. Uporablja prihodnjik. Zna povedati svoje ime in naslov. Šteje do 10 ali več. Nariše človeka z vsaj 6 deli telesa. Nekateri znajo napisati kakšno črko ali številko. Po 5. letu zna narisati trikotnik. Pozna predmete za vsakdanje življenje (denar in hrano). Pozna jutro in večer. Opiše predmete na sliki in jih imenuje. Izpolni 3 zaporedne ukaze. Želi si biti podoben prijateljem. Rad pleše in poje. Razlikovati zna med resničnostjo in izmišljenim. Zaveda se svojega spola.

Kako lahko starši spodbujate otrokov razvoj

Spodbujajte ga k gibanju, prestavite mu različne športe in se rekreirajte skupaj z njim. Naučite ga preprostih gospodinjskih opravil npr. brisanje mize. Še vedno predvidite nekaj časa za igro, vsaj 10 minut na dan se z njim igrajte tudi vi. Načrtujte dneve, ko boste svoj čas aktivno preživeli z otrokom, čeprav je že velik, še vedno želi vašo pozornost. Pogovarjajte se o čustvih, kako se otrok v določeni situaciji počuti. Pokažite mu tudi pravilno nego spolovila.

dr. Jasna Oražem Mrak

dr. med., spec. pediatrije, Pediatrična klinika Ljubljana, KO za otroško nevrologijo

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav