Preživnina za otroka in očetovstvo

2335

Preživnina je individualno določena, višino pa določi sodišče na podlagi potreb otroka. Pogovarjali smo se z Ivanko Bernik Peršin, svetovalko na CSD.

Višino preživnine določi sodišče in oblikuje na podlagi potreb otroka in finančne zmožnosti zavezanca. Preživnina se določi v vsakem primeru individualno.

Kako center za socialno delo (CSD) postopa v primeru neplačevanja preživnin

CSD v primeru neplačevanja preživnine ne more ukrepati v smislu izterjave preživnine. To lahko stori drug starš, ki je običajno zakoniti zastopnik otroka. Na CSD pa mu lahko pri tem pomagajo z informacijami, ter pri oblikovanju predloga za izvršbo, ki ga vloži na sodišču.

Kaj se zgodi v primeru da oče ni znan, oziroma da oče noče podpisati očetovstva

V primeru, da otrok nima urejenega očetovstva, na CSD povabijo njegovo mater, da uredi očetovstvo. Odločitev matere je svobodna, ali bo uredila to vprašanje. Če se odloči, da bo očetovstvo uredila, povabimo tudi očeta. Če ta očetovstva ne prizna, CSD napoti mati na sodišče, kjer očetovstvo uredi s tožbo.

Če je mati materialno ogrožena, lahko za urejanje tega vprašanja zaprosi za brezplačno pravno pomoč.

Ivica Bernik Peršin

http://www.csd-skofjaloka.si/

socialna delavka Centra za socialno Škofja Loka, strokovna delavka za Prva socialna pomoč (PSP)

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav