Predpisi in standardi za igrače in igrala

0
1144
Varnost igrač.
Varnost igrač.

Pomembno vlogo pri razvoju otrok imajo kvalitetne varne igrače, da se otrok z igračo ne poškoduje. Zato je pomembno, da je izbor in nakup igrač premišljen, da imajo igrače certifikat in so narejene po standardih in predpisih.

Oznaka CE

Pomeni, da je igrača varna in da je narejena po predpisih, ki jih zahteva Evropska unija, vendar pri nas oznaka ne zagotavlja varnosti in kakovosti. Oznako CE vedno pritrdijo proizvajalci sami ali njihovi pooblaščeni zastopniki po zaključenem ustreznem postopku ugotavljanja skladnosti. To pomeni, da mora biti proizvod vključen v postopek ugotavljanja skladnosti, ki ga predpisuje ena ali več veljavnih direktiv, preden je oznaka CE nameščena in preden je proizvod dan na trg. Direktive določajo, ali lahko postopek ugotavljanja skladnosti izvede proizvajalec sam ali pa je treba vključiti tretjo stran (priglašeni organ).
Oznako CE je treba namestiti na proizvod ali na njegovo podatkovno tablico. Kjer to zaradi narave proizvoda ni možno, mora biti oznaka CE nameščena na embalažo in/ali spremne dokumente. Podatke o certifikatih je moč preveriti pri preizkuševalnih organih ali pri proizvajalcih, ki so odgovorni za to, da so njihovi proizvodi šli čez predpisan sistem preskušanja.

EN 71

To je oznaka evropskega standarda in potrjuje, da je bila igrača testirana in je varna za otroke, poleg tega je bila pregledana s strani neodvisnih organizacij, ki preverjajo kakovost (materiali, velikost delcev, barve …). V Sloveniji Zdravstveni inšpektorat RS v okviru pristojnosti opravlja nadzore nad igračami, nad igrali pa Tržni inšpektorat RS.

  • Oznaka izvirnega slovenskega nacionalnega standarda je sestavljena iz kratice SIST in številčne oznake na naslednji način: SIST XXXX
  • Kadar se privzame mednarodni, evropski ali tuj nacionalni standard, se pred oznako privzetega standarda doda kratica SIST.

Primer:
SIST ISO 710-6
SIST EN 1080
SIST DIN 1995-1

  • Referenčna oznaka standarda je sestavljena iz dveh delov: oznake slovenskega standarda in pripadajoče letnice izdaje tega standarda. Oba dela sta ločena z dvopičjem. Datum izdaje je datum, ko je standard razpoložljiv.

Primer:
SIST 1018:1995
SIST ISO 710-6:1995 (osnova ISO 710-6:1984)

Seznam standardov za varnost igrač, ki so privzeti EN standardi.

Standardi_igrace

Standardi se pripravljajo za doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju, v ospredju so seveda varnostne zahteve. V EU veljajo isti standardi, kot v Sloveniji, saj evropske EN standarde ostale države članice privzemajo v svoj sistem standardizacije. Standard za vozičke za otroke je standard: SIST EN 1888:2012 – Izdelki za otroke – Otroški vozički – Varnostne zahteve in preskusne metode.

Poleg standardov je področje pokrito s predpisom, to je Uredba o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/2011), kjer je implementirana evropska Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač.

Vir: SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo

Vsebina: Mojca Buh

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here