Pravice za otroke, ki potrebujejo posebno nego

187
Pravice za posebno nego otroka
Pravice za posebno nego otroka

Preverite možnosti uveljavljanja pravice za otroke, ki potrebujejo posebno nego.

Preverite možnosti uveljavljanja pravice za otroke, ki potrebujejo posebno nego. Gre za 3 pravice oz. dodatke. In sicer delno plačilo za izgubljen dohodek, dodatek za nego otroka, in pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

3 pravice in dodatki za starše otrok, ki potrebujejo posebno nego

1) Delno plačilo za izgubljen dohodek 

Delno plačilo za izgubljen dohodek je dohodek, ki ga prejema starš, ki je zapustil trg dela oziroma se je zaposlil za krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem zdravju ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko koristita oba starša polovično (oba starša zaposlena za polovični delovni čas).

Če starš neguje in varuje 2 ali več otroka z zmerno motnjo v duševnem in/ali gibalni oviranosti je upravičen do 30 % višjega delnega plačila za izgubljen dohodek. Nadomestilo pravice je v višini bruto minimalne mesečne plače. Pravica se dodeli za čas veljavnosti zdravniškega mnenja komisije, ki je pooblaščena. Vendar ne dlje od 18. leta starosti otroka, v primeru šolanja do 26. leta starosti otroka. Vlagatelj in otrok morata imeti vsaj začasno prebivališče in dejansko bivati v RS.

2) Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je mesečna denarna pomoč namenjena staršem, ki varujejo in negujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki so posledica zdravstvenega stanja otroka.

Vlagatelj in otrok morata imeti vsaj začasno prebivališče in dejansko bivati v RS, krajevna pristojnost se opredeli glede na otrokov naslov. Vlogo »OBRAZEC N-1« se odda po rojstvu in se prizna s prvim dnem naslednjega meseca. Trajanje opredeli zdravniška komisija v podanem mnenju, vendar ne dlje kot do 18. leta starosti otroka. V primeru šolanja do 26. leta starosti otroka.

Višina dodatka za nego otroka je 118,48 EUR. V primeru težke ali funkcionalno težke motnje v duševnem razvoju in/ali težke ali funkcionalno težke gibalne oviranosti in/ali primeru določene bolezni znaša dodatek za nego otroka 236,97 EUR.

3) Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva oz. otroka, ki potrebuje posebno nego

Starš, ki varuje in neguje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka. (Od 3. do 18. leta starosti otroka – k vlogi je potrebno priložiti zdravstveno dokumentacijo.) Več o tej pravici je zapisano v vsebini: https://www.babybook.si/starsevsko-varstvo-in-pravice-povezane-z-delovnim-mestom/

(Vir: MDDSZEM, E-Uprava, zakonodaja)

Marija Dujić

enota za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Novo mesto

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav