Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

0
865
Skrajšan delovni čas po rojstvu otroka
Skrajšan delovni čas po rojstvu otroka

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima tisti, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka.

Pravica se prizna z dnem, ko eden od staršev začne delati s krajšim delovnim časom od polnega, če je pravico uveljavljal najkasneje 30 dni po pridobitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Če pravice ne uveljavlja v tem roku, se pravica prizna od dneva vložitve vloge.

Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima eden od staršev:

ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka,

• ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka,

• ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev. Omenjena pravica velja, kadar je drugi starš koristil vsaj eno leto tudi sam to pravico. Sicer velja posebnost glede razdelitve med staršema (v primeru dveh otrok), neprenosljivega enega leta za vsakega od staršev.

Posebnost glede omenjene pravice je:

če je ob vložitvi vloge do izteka celotne pravice do krajšega delovnega časa, to je do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka, manj kot eno leto, se starša dogovorita, kdo bo izrabil celotno trajanje pravice, si lahko koriščenje pravice tudi delita. Pravico lahko koristita do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka.

če je ob vložitvi vloge do izteka celotne pravice do krajšega delovnega časa, to je do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka, več kot eno leto in manj kot dve leti, se starša dogovorita, kdo bo izrabil neprenosljivo eno leto in kdo preostanek. Eno leto velja od dneva vložitve vloge, preostanek mora koristiti drugi od staršev, sicer preostanek pravice propade.

če je ob vložitvi vloge do izteka celotne pravice do krajšega delovnega časa, to je do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka, več kot dve leti, mora vsak od staršev izrabiti eno leto, sicer to leto propade, za izrabo preostanka pa se dogovorita. V primeru, da drugi starš tega leta ne izkoristi, pravica velja največ do vstopa v prvi razred OŠ mlajšega otroka.

Pravica do krajšega delovnega časa ne pripada staršem, če je otrok v rejništvu ali je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. To pravico starš pridobi pri svojem delodajalcu. Na CSD uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti.

Sodelujoči strokovnjaki:

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here