Pomoč ob rojstvu otroka

0
1962
Nadomestila v nosečnosti
Nadomestila v nosečnosti

V nosečnosti ste upravičeni do različnih pomoči in pravic s področja starševskega varstva - pravica do porodniškega dopusta, porodniškega nadomestila itd.

Je enkratni denarni prejemek 286,72 €, namenjen nakupu opreme za novorojenca.

Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati ali oče s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (RS), ki dejansko živita v RS. Pod enakimi pogoji lahko pravico uveljavlja tudi druga oseba in posvojitelji, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka. Rejniki nimajo pravice do pomoči ob rojstvu otroka.

Uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka:

Pravico uveljavljata mati ali oče pri centru za socialno delo (CSD), ki je krajevno pristojen glede na materino stalno oziroma začasno prebivališče ali na sedežu njenega delodajalca oz. dejavnosti, če nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v RS ali glede na kraj rojstva otroka. Pravico uveljavlja eden od staršev največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti.

Sodelujoči strokovnjaki:

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

Ni objav za prikaz

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here