Starševski dodatek in pomoč ob rojstvu

178
Starševsko nadomestilo

Starševski dodatek je denarna pomoč, ki pripada staršu mesečno, pomoč ob rojstvu otroka pa je enkratni denarni prejemek.

Starševski dodatek in pomoč ob rojstvu otroka. Prvi je denarna pomoč, ki pripada staršu, ki uveljavlja pravice po rojstvu otroka in ni upravičen do materinskega/starševskega nadomestila iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo. Drugi pa je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca.

Pomoč ob rojstvu otroka

Je enkratni denarni prejemek 404,96 EUR, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Do pomoči ob rojstvu otroka je upravičena mati ali oče otroka. V posebnih primerih lahko to pravico uveljavlja druga oseba, posvojitelj ali rejnik. Vlagatelj mora dejansko bivati na območju RS in imeti vsaj začasno prebivališče.

Pravico se uveljavlja na centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materin stalni/začasni naslov v RS. Če mati ne prebiva na območju RS pa glede na naslov vlagatelja. Pravico se uveljavlja največ 60 dni pred PDP ali najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Pravico se lahko uveljavlja tudi na obrazcih za materinski/starševski dopust, očetovski dopust ali starševski dodatek ali na posebni vlogi »OBRAZEC DP-2«.

Starševski dodatek

Starševski dodatek je denarna pomoč, ki pripada staršu, ki uveljavlja pravice po rojstvu otroka in ni upravičen do materinskega/starševskega nadomestila iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo. Pravico do starševskega dodatka ima oseba, ki ima vsaj začasno prebivališče in dejansko biva v RS. Starševski dodatek traja 365 dni od rojstva otroka. Pravica se lahko podaljša na isti način kot starševski dopust, razen v primeru posebne nege in varstva. Višina starševskega dodatka je 465,34 EUR mesečno, ki se usklajuje z določili Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Vlogo je potrebno oddati najkasneje 30 dni PO rojstvu in priložiti kopijo 1. in 5. strani Materinske knjižice in rojstnega lista otroka.

(Vir: MDDSZEM, E-Uprava, zakonodaja)

 

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Marija Dujić

enota za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Novo mesto

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav