Otroški dodatek in dodatek za veliko družino

Vsebina obravnava ključne informacije, ki se nanašajo na otroški dodatek in dodatek za veliko družino.

Kdaj boste lahko uredili pravici do nadomestila za otroški dodatek in dodatek za veliko družino: 

Otroški dodatek

Otroški dodatek je mesečni prejemek družine za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica se uveljavlja na krajevno pristojnem CSD, kjer ima družina stalno ali začasno prebivališče in kjer dejansko prebiva z »VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV« po rojstvu otroka v roku 30 dni, da se prizna z dnem rojstva. Če uveljavljate po tem roku bo pravica dodeljena s prvim dnem naslednjega meseca. Pravica se dodeli za dobo trajanja enega leta. V primeru, da ni nobenih sprememb, CSD po koncu trajanja pravice izda novo odločbo z namenom podaljšanja otroškega dodatka. V kolikor spremembe, ki bi vplivale na upravičenost ali višino pravice, so, je upravičenec dolžan to sporočiti v roku 8 dni.

Opremljanje otroške sobe
Opremljanje otroške sobe

Višina otroškega dodatka je odvisna od višine dohodkov in premoženja upoštevanih oseb. Za več informacij o dohodkovnih razredih, dohodkih, upoštevanju premoženja, posebnih pogojih in zakonski podlagi si oglejte portal GOV.SI, področje Družina, otroci in zakonska zveza – Pravice in prejemki družine.

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni enkratni prejemek družine, ki neguje in varuje vsaj tri ali več otrok do starosti 18 let oziroma do 26 let starosti v primeru statusa učenca, dijaka, študenta ali vajenca. Vlagatelj pravice in vsi otroci morajo imeti isto stalno ali začasno prebivališče in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Če družina že uveljavlja pravico do otroškega dodatka, ni potrebno oddajati posebne vloge za omenjeno pravico. CSD o pravici odloči po uradni dolžnosti.

Družina, ki otroškega dodatka ne uveljavlja oziroma do pravice ni upravičena, pa lahko pravico do dodatka za veliko družino uveljavlja na vlogi »OBRAZEC DP-4« v tekočem letu, za katerega vlagajo pravico. Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 468,00 EUR, s štirimi ali več pa 568,71 EUR.

(Vir: MDDSZEM, E-Uprava, zakonodaja)

(Vir: MDDSZEM, E-Uprava, zakonodaja)

Prijavite se na e-nasvete strokovnjakov.

Sodelujoči strokovnjaki

PODOBNE VSEBINE

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj