Otroški dodatek in dodatek za veliko družino

0
68
Otroško nadomestilo

kdaj lahko uredimo otroški dodatek in dodatek za veliko družino?

Otroški dodatek

Otroški dodatek je mesečni prejemek družine za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica se uveljavlja na krajevno pristojnem CSD, kjer ima družina stalno ali začasno prebivališče in kjer dejansko prebiva z »VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV« po rojstvu otroka v roku 30 dni, da se prizna z dnem rojstva. Če uveljavljate po tem roku bo pravica dodeljena s prvim dnem naslednjega meseca. Pravica se dodeli za dobo trajanja enega leta. V primeru, da ni nobenih sprememb, CSD po koncu trajanja pravice izda novo odločbo z namenom podaljšanja otroškega dodatka. V kolikor spremembe, ki bi vplivale na upravičenost ali višino pravice, so, je upravičenec dolžan to sporočiti v roku 8 dni.

Višina otroškega dodatka je odvisna od višine dohodkov in premoženja upoštevanih oseb. Za več informacij o dohodkovnih razredih, dohodkih, upoštevanju premoženja, posebnih pogojih in zakonski podlagi si oglejte portal GOV.SI, področje Družina, otroci in zakonska zveza – Pravice in prejemki družine.

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni enkratni prejemek družine, ki neguje in varuje vsaj tri ali več otrok do starosti 18 let oziroma do 26 let starosti v primeru statusa učenca, dijaka, študenta ali vajenca. Vlagatelj pravice in vsi otroci morajo imeti isto stalno ali začasno prebivališče in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Če družina že uveljavlja pravico do otroškega dodatka, ni potrebno oddajati posebne vloge za omenjeno pravico, saj CSD o pravici odloči po uradni dolžnosti.

Družina, ki otroškega dodatka ne uveljavlja oziroma do pravice ni upravičena, pa lahko pravico do dodatka za veliko družino uveljavlja na vlogi »OBRAZEC DP-4« v tekočem letu, za katerega vlagajo pravico. Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 468,00 EUR, s štirimi ali več pa 568,71 EUR.

(Vir: MDDSZEM, E-Uprava, zakonodaja)

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Marija Dujić

enota za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Novo mesto

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni objav za prikaz

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj