Otrokova hišna opravila

0
1792
Hišna opravila
Hišna opravila

Otrok lahko pomaga pospravljati igračke takoj, ko se je zmožen z njimi igrati. Če boste v otroku videli majhnega nebogljenega otroka, bo tak tudi ostal.

»Vsi si želimo, da bi naši otroci zrasli v srečne, samostojne, odgovorne odrasle osebe. Taki ljudje z lahkoto opravijo vse obveznosti doma, saj so si pridobili znanje in spretnosti že v otroštvu in mladosti.« Dajanje zadolžitev je po besedah psihologinje Majde Jus Ašič »zelo uspešen način, kako poskrbeti zase in samostojno upravljati s svojim življenjem. Verjetno se ne bi znali samostojno obleči, če tega ne bi ”vadili” od rane mladosti.«

Kdaj je primerna starost, da otrok začne s hišnimi opravili

»Pri najnežnejši starosti lahko sodeluje pri vseh aktivnostih, z izjemo tistih, kjer bi se lahko porezal, opekel, poparil ali kam padel. Otrok lahko pomaga pospravljati igračke takoj, ko se je zmožen z njimi igrati. Če boste v otroku videli majhnega nebogljenega otroka, bo tak tudi ostal, čeprav bo njegova starost kazala drugače. Najlažje je otroku privzgojiti neko vedenje tako, da mu pokažete kaj želite in potem vedno pričakujete enako vedenje,« razlaga Majda Jus Ašič.

Hišna opravila vplivajo na vzgojo in učenje reda

»Od svojega otroka pričakujete, da si pred jedjo vedno umije roke, pospravi svoje igrače,  pospravi za sabo krožnik,« poudarja Majda Jus Ašič. Dodaja, da je »najpomembnejše zavedanje, da z občasnim izvajanjem dejavnosti ne morete privzgojiti otroku  redoljubnosti in samostojnosti, saj se vaše vedenje utrjuje samo z rednim, doslednim, vsakodnevnim izvajanjem.« Na tak način dejanja postanejo domača, jih avtomatizirate in jih izvajate redno.

Učenje reda skozi igro in zgled

Hišna opravila - pospravljanje
Hišna opravila – pospravljanje

Na začetku učite otroka opravil skozi igro in, ker so majhni otroci radi zaposleni, so to najboljši pogoji za učenje. V začetku lahko otroka prosite, da vam ”pomaga” pospraviti kocke in igračke v zaboj ali v škatlo. Dovolite mu, da sam pripravi mizo, pripravi pribor, prinese in odnese kakšne malenkosti, ki se ne morejo razbiti in ga ne morejo poškodovati. Počutil se bo pomembnega. V primeru, da sami vedno pospravite kozarec, ga bo tudi on. Pri učenju reda je pomemben zgled. Majda Jus Ašič dodaja, »da so otroci odlični opazovalci in najhitreje zrcalijo vaše napake, jih tudi glasno povedo, jih očitajo, kadar nekaj govorite in delate drugo, predvsem, če zahtevate od njih nekaj, česar sami ne izvajate.«

Opravljajte hišna opravila skupaj

»Fizična bližina in skupne dejavnosti povezujejo ljudi v skupnost. Tako se razvija prijateljstvo, ljubezen, občutek sprejetosti, pomembnosti, samozavesti in varnosti,« pravi Majda Jus Ašič. Tabele za opravila so stvar dogovora, ki jih uvajajo starši, ki imajo več otrok, da se zmanjša občutek razlikovanja in jim zagotovijo občutek, da vsi pridejo na vrsto za določeno opravilo.

Otroku se zahvalite za pomoč in mu povejte, da vam je njegova pomoč dragocena in sedaj, ko je vse narejeno, imate več časa, da se skupaj igrate, zapojete, rišete, greste na sprehod. Taka nagrada in vrednotenje opravil bo otroku pomagalo vzpostaviti neko vedenje, ki mu bo prešlo v navado in mu bo po opravljenem delu ponudilo zadovoljstvo.

Nesodelovanje otrok pri hišnih opravilih prinese posledice, Majda Jus Ašič navaja primer, »če se ne oblečem, ne morem ven na sprehod ali na dvorišče; Muca Copatarica je tudi odnesla nepospravljene copatke in tako so se generacije otrok učile reda in discipline.« Vsako naše dejanje ima posledico, ki je lahko dobra ali slaba. Če otroku skozi igro predstavimo tak način razmišljanja, ni potrebno kaznovanje. Torej, če imate svojega otroka in sebe radi in veste kakšne cilje ste si zastavili, potem vam ne bo težko vztrajati in tako omogočiti otroku pridobivanje znanj, spretnosti in navad, za uspešno, zdravo in srečno življenje.

Sodelujoči strokovnjaki:

Majda Jus Ašič

http://www.tvojaizbira.si/

univ. dipl. psih. certificirana EuroPsy psihologinja

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here