Otrokov jezikovni razvoj po mesecih

0
1186

Med otrokom in njegovo okolico poteka komunikacija že v času nosečnosti. Zdrav otrok takoj ob rojstvu aktivno posluša sebe in svojo okolico.

Zaznava tako besedno kot nebesedno govorico in se  nanjo prav tako odziva. Pomemben je vsakdanji govor z ortokom z uporabo besed, ter nebesedni govor, ki poteka preko mimike obraza, kretenj, očesnega kontakta.

Otrokov jezikovni razvoj po mesecih

0 – 2 meseca

 • spremlja glasove in je pomirjen ob znanih (mamini glasovi)

 • z ugodjem se odzove, ko pričakuje dogodek (npr. obrok)

 • z gruljenjem, cviljenjem, z jokom izraža neugodje;

 • sogovornika posluša, če je neposredno ob njem;

2 – 4 mesece

 • prepoznava zvoke iz okolja in zvoke, ki sledijo dnevnim dogodkom;

 • sledi objektom, ki oddajajo zvoke;

 • znane besede ga potolažijo, neznane situacije ga zmedejo;

 • prepozna jezno in prijazno intonacijo glasu;

4 – 6 mesecev

 • razlikuje znane in neznane besede;- mogoče se bo odzval na svoje ime;

 • besede »ata«, »mama« povezuje z obrazom in glasom;

 • zazna spremembo tona glasu;

 • z bebljanjem izraža ugodje in neugodje;

6 – 8 mesecev

 • prepozna imena družinskih članov, izraze, ki se

 • neprestano ponavljajo (npr. »zdravo«) in izraze za splošne stvari;- odzove se na glasbo in ob njej aktivno sodeluje;

 • ko zasliši svoje ime, bo prekinil z aktivnostjo;

8 – 10 mesecev

 • razume enostavna navodila (reci pa-pa) in pomen besede »ne«;

 • da igračo staršem, če ga za to prosijo;

 • določena dejanja že lahko povezuje;

10 – 12 mesecev

 • odziva se na vprašanja (Kje imaš žogo?), prošnje (Reci mami.) in dlje časa sledi enostavnim navodilom;

 • ob glasbi se prepusti gibanju;

 • sam že uporabi 1do 2 besedi s pomenom;

Razvoj govora v prvem letu starosti

1. Vokalizacija, ki je omejena na jok in nekaj kratkih glasov, kot so cviljenje, gruljenje, cmokanje, vzdihovanje.

2. Vokalizacija z združitvijo povezav soglasnik-samoglasnik npr. pa, ga …

3. Bebljanje (6. mesec starosti) – poveže po dva vokala soglasnika in samoglasnika npr. baba, papa, mama. To še niso besede s pomenom.

4. Prve besede (ob koncu prvega leta). Običajno so to ata, mama. Otrok besede vedno povezuje z osebo. Aktivno uporablja kretnje in geste odraslega. Postopno širi besedni zaklad.

Komunikacija z otrokom

0 – 3 mesece

 • Govorite z otrokom z visokim glasom in ga spodbujate k odzivu z jasnim in razločnim govorom z dotikanjem. Glejte ga v oči in ga držite blizu vašega obraza.
 • Zapojte mu pesmico v visokem tonu in opazujte odziv. Otrok se bo počutil varnega in pomirjenega. Večkrat ponavljajte.

3 – 6 mesecevbaby15

 • Z občutkom mu govorite kratke stavke. Če se odzove, posnemajte njegove glasove. Izmenjujte glasovno komunikacijo z otrokom.
 • Posnemite otrokovo čebljanje in mu ga predvajajte. Kako se je odzval? Večkrat ponavljajte glasove, ki jih izgovori.

– Predvajajte mu zvoke narave (živali).

6 – 9 mesecev

 • Pojte mu o tem, kaj se je zgodilo čez dan, pripovedujte mu o tem kaj čutite do njega in tudi drugi, pripovedujte o dogodivščinah hišnega ljubljenčka ipd. Preko pesmi bo spoznal govorne vzorce in čutne motorične spretnosti.

9 – 12 mesecev

 • Pojte znane pesmice na različne načine: šepetaje, mrmraje, z visokim glasom ipd Besede ponavljajte za otrokom in jih slovnično pravilno izgovarjajte (ne pomanjševalnic). Otrok vas bo skušal posnemati in bo s tem razvijal svoje jezikovne spretnosti. Berite mu pravljice, jih obnavljajte. Vzpodbujajte ga, da sledi kratkim navodilom, ki juh naj izpolni. Pohvalite ga!

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here