Otrokov jezikovni razvoj po mesecih

2012

Med otrokom in njegovo okolico poteka komunikacija že v času nosečnosti. Zdrav otrok takoj ob rojstvu aktivno posluša sebe in svojo okolico.

Zaznava tako besedno kot nebesedno govorico in se  nanjo prav tako odziva. Pomemben je vsakdanji govor z ortokom z uporabo besed, ter nebesedni govor, ki poteka preko mimike obraza, kretenj, očesnega kontakta.

Otrokov jezikovni razvoj po mesecih

0 – 2 meseca

 • spremlja glasove in je pomirjen ob znanih (mamini glasovi)

 • z ugodjem se odzove, ko pričakuje dogodek (npr. obrok)

 • z gruljenjem, cviljenjem, z jokom izraža neugodje;

 • sogovornika posluša, če je neposredno ob njem;

2 – 4 mesece

 • prepoznava zvoke iz okolja in zvoke, ki sledijo dnevnim dogodkom;

 • sledi objektom, ki oddajajo zvoke;

 • znane besede ga potolažijo, neznane situacije ga zmedejo;

 • prepozna jezno in prijazno intonacijo glasu;

4 – 6 mesecev

 • razlikuje znane in neznane besede;- mogoče se bo odzval na svoje ime;

 • besede »ata«, »mama« povezuje z obrazom in glasom;

 • zazna spremembo tona glasu;

 • z bebljanjem izraža ugodje in neugodje;

6 – 8 mesecev

 • prepozna imena družinskih članov, izraze, ki se

 • neprestano ponavljajo (npr. »zdravo«) in izraze za splošne stvari;- odzove se na glasbo in ob njej aktivno sodeluje;

 • ko zasliši svoje ime, bo prekinil z aktivnostjo;

8 – 10 mesecev

 • razume enostavna navodila (reci pa-pa) in pomen besede »ne«;

 • da igračo staršem, če ga za to prosijo;

 • določena dejanja že lahko povezuje;

10 – 12 mesecev

 • odziva se na vprašanja (Kje imaš žogo?), prošnje (Reci mami.) in dlje časa sledi enostavnim navodilom;

 • ob glasbi se prepusti gibanju;

 • sam že uporabi 1do 2 besedi s pomenom;

Razvoj govora v prvem letu starosti

1. Vokalizacija, ki je omejena na jok in nekaj kratkih glasov, kot so cviljenje, gruljenje, cmokanje, vzdihovanje.

2. Vokalizacija z združitvijo povezav soglasnik-samoglasnik npr. pa, ga …

3. Bebljanje (6. mesec starosti) – poveže po dva vokala soglasnika in samoglasnika npr. baba, papa, mama. To še niso besede s pomenom.

4. Prve besede (ob koncu prvega leta). Običajno so to ata, mama. Otrok besede vedno povezuje z osebo. Aktivno uporablja kretnje in geste odraslega. Postopno širi besedni zaklad.

Komunikacija z otrokom

0 – 3 mesece

 • Govorite z otrokom z visokim glasom in ga spodbujate k odzivu z jasnim in razločnim govorom z dotikanjem. Glejte ga v oči in ga držite blizu vašega obraza.
 • Zapojte mu pesmico v visokem tonu in opazujte odziv. Otrok se bo počutil varnega in pomirjenega. Večkrat ponavljajte.

3 – 6 mesecevbaby15

 • Z občutkom mu govorite kratke stavke. Če se odzove, posnemajte njegove glasove. Izmenjujte glasovno komunikacijo z otrokom.
 • Posnemite otrokovo čebljanje in mu ga predvajajte. Kako se je odzval? Večkrat ponavljajte glasove, ki jih izgovori.

– Predvajajte mu zvoke narave (živali).

6 – 9 mesecev

 • Pojte mu o tem, kaj se je zgodilo čez dan, pripovedujte mu o tem kaj čutite do njega in tudi drugi, pripovedujte o dogodivščinah hišnega ljubljenčka ipd. Preko pesmi bo spoznal govorne vzorce in čutne motorične spretnosti.

9 – 12 mesecev

 • Pojte znane pesmice na različne načine: šepetaje, mrmraje, z visokim glasom ipd Besede ponavljajte za otrokom in jih slovnično pravilno izgovarjajte (ne pomanjševalnic). Otrok vas bo skušal posnemati in bo s tem razvijal svoje jezikovne spretnosti. Berite mu pravljice, jih obnavljajte. Vzpodbujajte ga, da sledi kratkim navodilom, ki juh naj izpolni. Pohvalite ga!

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav