Odvzem matičnih celic iz popkovnične krvi

1483
Matične celice
Matične celice

Bistvena prednost matičnih in imunskih celic je, da so lahko dosegljive in bodo morda pomagale pri odpravljanju morebitne otrokove težave ali bolezni v prihodnosti.

Ena izmed prednosti matičnih in imunskih celic iz popkovnične krvi je, da so lahko dosegljive in bodo morda pomagale pri odpravljanju morebitne otrokove težave ali bolezni v prihodnosti. Bodoča starša se zato lahko v porodnišnici dogovorita za odvzem matičnih celic iz popkovnične krvi, ki se izvede takoj po porodu. V zadnjem času je vedno več odvzemov samega tkiva popkovnice, ki je bogat vir celic.

Razlika med celicami iz popkovnične krvi in celicami iz kostnega mozga

Na splošno velja, da so matične celice iz popkovnične krvi ravno tako sposobne obnoviti krvotvorno tkivo (kostni mozeg), kot krvotvorne matične celice odraslega, le da so pri tem počasnejše – čas regeneracije celic po presaditvi je daljši. So pa imunske celice iz popkovnične krvi v primerjavi z imunskimi celicami odraslega darovalca manj napadalne do tkiva prejemnika v primeru presaditve krvotvornih matičnih celic, kar je ugodnejše (t. i. reakcija presadka proti gostitelju je blažja – angl. GVHD). Glavna prednost popkovnične krvi pred drugimi viri matičnih celic je v tem, da so matične in imunske celice ob porodu lahko dosegljive. Pridobivanje matičnih celic iz kostnega mozga odraslega ali otroka je namreč mnogo bolj zapleteno.

Avtologna in alogenska uporaba popkovnične krvi

Ločimo med avtologno uporabo in alogensko uporabo popkovnične krvi. Objavljene so bile študije, v katerih so preverjali varnost zdravljenja z avtologno popkovnično krvjo pri Alzheimerjevi, Parkinsonovi bolezni, multipli sklerozi, poškodbi hrbtenjače, diabetesu tip I, mišični distrofiji, avtizmu itd. Pri tem je pomembno vedeti, da je bistvena razlika med ugotovitvijo, da je neka terapija varna in med ugotovitvijo, da je neka terapija učinkovita na velikem številu bolnikov. Za popkovnično kri pri večini zgornjih (»alternativnih«) indikacij lahko govorimo zgolj o potrjeni varnosti. Na potrditev klinične učinkovitosti bo treba počakati.

Avtologno popkovnično kri shranjujemo v zasebnih bankah. Le-ta bi bila lahko uporabljena pri istem otroku, katerega starši so jo shranili. Primerov avtologne presaditve popkovnične krvi pri krvnih boleznih je izredno malo (opisani so primeri uspešne presaditve pri aplastični anemiji). Pri malignih krvnih boleznih je njena uporabnost še manjša, ker ne nudi učinka proti levkemičnim celicam.

Pri alogenski uporabi gre za popkovnično kri iz javnih bank, ki je bila izbrana na podlagi vnaprej določenih kriterijev, npr. glavni kriterij je število imunskih oz. matičnih celic, ki jih kri vsebuje. Tukaj gre za uporabo popkovnične krvi za nesorodnika, ki je skladen v sistemu HLA (human leukocyte antigen) z izbrano krvjo. Najpogostejše indikacije so krvne bolezni, metabolne bolezni in bolezni imunske pomanjkljivosti. Gre za preizkušene indikacije z velikim številom primerov.

Mezenhimske stromalne celice (MSC) iz popkovnice

Ob porodu je možno odvzeti in shraniti tudi samo tkivo popkovnice, iz katerega je v posebnih pogojih mogoče vzgojiti MSC. Te se precej razlikujejo od krvotvornih matičnih celic. Imajo zelo raznovrstne učinke, od imunosupresivnih (zavirajo imunost, zato imajo potencial za uporabo pri vnetnih boleznih) do regeneratornih (hrustanec, živčno tkivo …). V zadnjem času so postale ena izmed najbolj obetavnih celičnih terapij, zato jih tudi temeljito preizkušajo v kliničnih študijah za zdravljenje različnih bolezni. Zaenkrat ne kaže, da je tkivna skladnost (sistem HLA) pri zdravljenju z MSC tako pomembna kot je pri presaditvi krvotvornih matičnih celic, kar jim daje določeno prednost pred drugimi celičnimi terapijami. To dejstvo nekoliko briše razliko med avtolognimi in alogenskimi terapijami z MSC.

Omejujoči dejavnik pri avtolognih MSC je, da jih je treba iz tkiva popkovnice nagojiti, kar traja 3-4 tedne in jih zaradi tega težko uporabijo za akutno zdravljenje obporodnih bolezenskih stanj pri istem otroku. Pri poznejšem zdravljenju teh ovir ni.

Pri terapijah z alogenskimi (nesorodnimi) MSC iz popkovnice te celice predhodno nagojijo ter zamrznejo in so lahko takoj na voljo za zdravljenje (t. i. banke MSC).

Dva načina odvzema matičnih celic

Postopek odvzema matičnih celic iz popkovnične krvi je neboleč in ni nevaren niti za otroka niti za mater. Izvede se le pri nezapletenih porodih. O tem se dogovorite z zdravstvenim osebjem v porodnišnici, po navadi odvzem opravi babica. Poznamo dva načina odvzema: »in utero« (posteljica je še v maternici) in »ex utero« (posteljica je že porojena). Ko popkovnica preneha utripati in je bila pretisnjena, se odvzame kri iz popkovničnega žilja s posebnim setom. Shrani se v vrečko in prenese v banko za matične celice, kjer kri obdelajo in zamrznejo. V Sloveniji lahko popkovnično kri ali popkovnico shranite v zasebnih bankah proti plačilu ali v javni banki (pri nas je le ena, na Zavodu RS za transfuzijsko medicino, ki pa vzorcev trenutno ne sprejema).

Doba uporabnosti celic

Celice se hranijo v tekočem dušiku, na temperaturi nižji od – 150 oC. Koliko časa je hramba še uspešna je zaenkrat še vprašanje, pravi asist. Primož Poženel, dr. med., spec. transf. med. iz Centra za kriobiologijo, Zavod RS za transfuzijsko medicino, a za krajše obdobje shranjevanja imajo veliko podatkov in lahko potrdi, da so zamrznjene celice uporabne. V literaturi obstajajo zapisi o uspešno opravljeni transplantaciji tudi po 20 letih shranjevanja krvotvornih matičnih celic, a je to težko predvideti za posamezen primer. Pri mezenhimskih stromalnih celicah teh podatkov še nimajo. Vendar glede na to, da jih zamrzujejo in hranijo po istih principih kot krvotvorne matične celice, domnevajo da jim dolgoročno hranjenje bistveno ne škoduje.

Primož Poženel

Primož Poženel, dr. med., spec. transf. med.

http://www.ztm.si/

Center za kriobiologijo, Zavod RS za transfuzijsko medicino

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav