Neusklajenost pri vzgoji

1782
Družina
Družina

Otroci neusklajenost med starši zelo hitro začutijo, in ker je človeška narava naravnana na iskanje ugodja, pričnejo to spretno izkoriščati.

 »Vsekakor je po mojem mnenju to, da sta starša vzgojno usklajena, ne glede na to, ali je družina skupaj ali sta razvezana, zelo pomembno«, pravi Nevenka Janež.

»V primeru, da prihaja do razhajanj, priporočam medsebojni dogovor med staršema. Pred otrokom morata nujno nastopiti enotno in usklajeno, sicer ustvarjata idealne pogoje za razvoj manipulativnosti pri otroku. Tudi če imata starša različna mnenja, nikoli ne bi priporočala, da to izražata vpričo otroka, kajti v otroku nastane potem zmeda, otrok potem začne pri sebi razvijati občutek krivde, otrok je tisti, ki vleče nase občutke, da se zaradi njega starša prepirata, četudi so vzroki povsem drugje. Poleg tega pa smo odrasli ljudje tisti, ki imamo izkušnje v življenju, in na določeno situacijo se mi odzovemo drugače in ji ne pripisujemo tolikšnega pomena kot otrok, ki teh izkušenj nima. Zanj je morda en vsakodnevni prepir, ki morda niti ni prepir, le bolj intenzivno izražanje mnenj, lahko čisto drugačna situacija, kot pa recimo za odrasle, in otrok to doživlja čisto drugače. Včasih smo starši premalo pozorni in se premalo zavedamo, da smo ves čas opazovani s strani otroka, tudi takrat, ko se tega ne zavedamo.«

Nevenka Janež pravi, da otroci neusklajenost med starši zelo hitro začutijo, in ker je človeška narava naravnana na iskanje ugodja, pričnejo to spretno izkoriščati. Najpogosteje to zasledimo pri otrocih razvezanih staršev, kjer starša še nista uspela razčistiti medsebojnega partnerskega razmerja in »se kopja lomijo na ramenih otrok«.

Sproščena starša sta starša, ki vlagata v dinamiko odnosa lahkotnost, vedrino, in taki otroci so sproščeni, zlahka izražajo čustva. Kadar pa je v odnosih izražena napetost,  ki je odraz konstantnega, stresnega stanja, se bo otrok odzval. Če gledamo obdobje zgodnjega otroštva,  bo otrok stanje napetosti izražal z jokom. Tudi če so kakršnikoli strahovi, bojazni, ki so prisotne pri starših, bo otrok zelo jokal.

“Najboljša” vzgoja

Nevenka Janež pravi: »Starši imamo svoje predstave o vzgoji otrok, to drži, vendar idealov ni ne pri otrocih in tudi ne pri starših. Predstave in pričakovanja, ki jih razvijamo do svojih otrok, gotovo vplivajo na otroke in jih potemtakem tudi razvijejo do neke mere. Pozitivne vzorce otroku pomagamo razviti z lastnimi zgledi v čustvenem, socialnem in moralnem smislu. Na primer: delovni starši s primernim vzgojnim pristopom in zgledom privzgojijo otrokom primeren odnos do dela, moralnega presojanja, socialnih veščin …«

»Starši imamo na voljo ogromno priročnikov, različne informacijske poti, kako pridobiti nova spoznanja, vendar pa ni nujno, da se staršem vsa ta pričakovanja, da je otrok samozavesten, iskren, potrpežljiv, priden, ubogljiv, da dosega uspehe v šoli in podobno, tudi uresničijo. Velikokrat se je pokazalo, da en otrok v veliki meri dosega ta pričakovanja, drugi otrok pa ne, in potem je to za otroka, ki nekako “razočara” svoje starše, zelo boleče in ga spremlja skozi vse življenje.«

Nevenka Janež še dodaja, da je res, da ko se starši osredotočimo na svoja pričakovanja, potemtakem je tudi velika verjetnost, da se tudi uresničijo. »Torej, če bom jaz od svojih hčerkic pričakovala, da bosta takšni in takšni, to pomeni, da je to v mojem vrednostnem okviru in skozi vzgojo privzgajam značajske poteze pri otroku. Če poenostavim, torej, če je moja vrednota poštenje in iskrenost, bosta zagotovo obe moji hčerkici vzgojeni v tej smeri in bo to vrlina, ki jo bosta razvili, saj živita v takšnih okoliščinah.«

Najpomembnejše, kar si pri vzgajanju otrok morate zapomniti, pa je, da sprejmemo otroka takšnega, kot je! 

Vloga matere in očeta

Univ. dipl. psih. Nevenka Janež pravi, da se vloga matere in očeta začne s trenutkom spočetja, prav tako tudi prevzem odgovornosti. Pomembna je tudi osebnostna zrelost v psihosocialnem smislu, in sicer obeh staršev ali pa vsaj enega od njiju. Zlasti, ko naletijo starši na kakšne kritične situacije, saj je današnji način življenja dokaj zahteven in tudi starši se v svoji vlogi spoprijemamo z različnimi dejavniki, ki morebiti vplivajo na čustveno napetost. Vsa naša občutenja se odražajo tudi v odnosu do otrok, še dodaja Nevenka Janež.

«Oče in mati morata znati začutiti otroka. Mati je tista, ki nudi objem, toplino, daje otroku občutek varnosti, oče pa je tisti, ki stoji trdno ob njej, in otrok mora to čutiti. Od tod mora tudi nujno izvirati usklajenost v vzgojnem pristopu. Danes pri vzgoji oče nikakor ni izvzet, saj so časi strogo porazdeljenih vlog med staršema (mati skrbi za gospodinjstvo in vzgojo, oče za materialno plat družine) že davno mimo. Odločilna pri tem je psihosocialna stabilnost staršev in jasno opredeljeni vzgojni principi – vzgoja, kjer so pravila jasna in ne dvoumna in meje jasno zastavljene, pri tem pa ne ogrožajoče za dostojanstvo otroka.

Nevenka Janež

univ. dipl. psih., IZZIV, izobraževanje, svetovanje in posredništvo

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav