Nagradna igra

Baby Book nagradna igra

Splošni pogoji nagradne igre BabyBook (na Instagramu in Facebooku 2024)

Nagradna igra poteka od 14. 6. 2024 do 1. 6. 2024. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, tako, da všečkajo profil BabyBook na FB ali IG, komentirajo na objavo in delijo objavo v story. Upoštevani bodo samo kandidati, ki so v celoti izpolnili zapisane pogoje sodelovanja. Na vsakega sodelujočega je dovoljen le en komentar / sodelovanje. Če bomo prejeli več ali prijav na s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevana samo ena prijava. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrade:

NagradaVrednost nagradeNagrado podarja
2x darilni bon za fotografiranje v studiu270,00 €Sanja’s Visuals
skupna vrednost nagrad540 € (z vključenim DDV) 

Nagrade v skupni vrednosti 540 € (z vključenim DDV), podarja Sanja’s Visuals (Sanja Despotović, s. p., Dežmanova ulica 3, Lesce, 4248 Lesce) – darilni boni za fotografiranje v studiu (novorojenčka, nosečnice ali družine). Mogenas, d. o. o., pa je organizator nagradne igre.

Javno žrebanje nagrad bo v torek 2. 6. 2024, ob 12. uri, v prostorih Uredništva Priročnika BabyBook, Za krajem 5, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo opravljeno preko spletne aplikacije za anonimen žreb. Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenec mora prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzame najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru pravica do nagrade ugasne (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje). Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrad ni možno izplačati v denarju.

Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec bo nagrado oz. darilni bon prevzel po predhodnem dogovoru na uredništvu Priročnika BabyBook.

Nagradna igra velja za fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije. Nagradna igra ni namenjena zaposlenim, lastnikom, zakonitim zastopnikom ali prokuristom podjetja Mogenas, d. o. o., in Sanja’s Visuals ter njihovim ožjim družinskim članom. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da je seznanjen s pogoji nagradne igre.

Organizator nagradne igre, Mogenas, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil, če to zahtevajo vzroki pravne, tehnične ali komercialne narave.

Pravno obvestilo o varstvu osebnih podatkov:

Sodelujoči v nagradni igri s prijavo na e-nasvete strokovnjakov, ki obkljuka tudi strinjanje s pogoji nagradne igre, dovoljuje podjetju Mogenas, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočega v nagradni igri za namene izvajanja nagradne igre in obveščanja nagrajencev.

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje upravljavcu, da njegove osebne podatke obdeluje do preklica, skladno z namenom, zaradi katerega so bili osebni podatki posredovani. Upravljavec bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Upravljavec bo osebne podatke sodelujočega obdeloval za namene izvajanja nagradne igre, obveščanja o nagradah ter za namene neposrednega trženja. Sodelujoči v nagradni igri ima pravico do vpogleda, popravka, blokiranja, izbrisa in prenosa osebnih podatkov, ki so bili zbrani o njem.

Sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Zahtevo lahko posreduje na naslov Mogenas, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Uredništvo Priročnika BabyBook« ali na elektronski naslov info@babybook.si.

Za morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro se lahko obrnete na elektronski naslov info@babybook.si.


Nagradna igra Priročnika BabyBook in BabyBook Malček 2023/2024

Hvala vsem za sodelovanje v nagradni igri BabyBook 2023/2024. Žrebanje nagradne igre smo opravili 17. 5. 2024 v prostorih uredništva BabyBook.si. Izžrebanci so:

 • 1x darilni bon za fotografiranje novorojenčka v studiu Sanja’s Visuals prejme Tina Hohler
 • 1x darilni bon za fotografiranje nosečnice v studiu Sanja’s Visuals prejme Janja Mirtič
 • 1x darilni bon za fotografiranje družine v studiu Sanja’s Visuals prejme Julija Jordan
 • 3x slinček z grizalom prejmejo Ana Martinc, Dara Dealić in Urška Zakrajšek
 • 1x jahač Heyner prejme Tesa Rama
 • 1x knjiga Naučite otroka razmišljati prejme Andreja Kocjan

Hvala vsem za sodelovanje v nagradni igri. Prijavite pa se še vedno lahko na e-nasvete strokovnjakov. V mailingu pa vas obvestimo tudi o prihodnjih nagradnih igrah. Srečno!

Pripravljamo tudi že novo izdajo priročnika BabyBook in priročnika BabyBook Malček v katerem bodo zagotovo ponovno priložnost za vas.

Nagradna igra 2023/2024

Nagrade:

 • 1x darilni bon za fotografiranje novorojenčka v studiu Sanja’s Visuals
 • 1x darilni bon za fotografiranje nosečnice v studiu Sanja’s Visuals
 • 1x darilni bon za fotografiranje družine v studiu Sanja’s Visuals
 • 3x slinček z grizalom
 • 1x jahač Heyner
 • 1x knjiga Naučite otroka razmišljati

Skupna vrednost nagrad 881,28 € (z vključenim DDV).

Za sodelovanje izpolnite prijavo na e-nasvete strokovnjakov na portalu BabyBook.si.

Splošni pogoji nagradne igre Priročnika BabyBook 2023/2024

Nagradna igra poteka od 1. 9. 2023 do 16. 5. 2024. Izpolnjen originalni kupon izrežite iz PRIROČNIKA BABYBOOK ali PRIROČNIKA BABYBOOK MALČEK, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnik BabyBook, najkasneje do 16. 5. 2024 (velja datum poštnega žiga). Nagradne kupone bomo zbirali tudi na sejmih, kjer pri promotorki izpolnite kupon, ki se enakovredno šteje v žrebu. Enakovredno se štejejo v žrebu tudi prijave na e-nasvete strokovnjakov, če je naročnik na e-nasvete obkljukal kljukico »Želim se prijaviti na elektronske novice in se strinjam s pogoji nagradne igre in s pogoji zasebnosti.«

Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi. Na vsakega sodelujočega je dovoljen le en kupon za žrebanje, ki mora biti lastnoročno podpisan in ena prijava na e-nasvete, pri kateri morata biti obkljukana vsa zahtevana polja. Če bomo prejeli več kuponov ali prijav na e-nasvete s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevan samo en kupon oz. prijava na e-nasvete. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrade:

NagradaVrednost nagradeNagrado podarja
1x darilni bon za fotografiranje novorojenčka v studiu270,00 €Sanja’s Visuals
1x darilni bon za fotografiranje nosečnice v studiu270,00 €Sanja’s Visuals
1x darilni bon za fotografiranje družine v studiu270,00 €Sanja’s Visuals
3x slinček z grizalom14,50 €Mogenas, d. o. o.
1x jahač Heyner26,88 €Mogenas, d. o. o.
1x knjiga Naučite otroka razmišljati29,90 €Mogenas, d. o. o.
skupna vrednost nagrad881,28 € (z vključenim DDV) 

Nagrade v skupni vrednosti 881,28 € (z vključenim DDV), podarja Sanja’s Visuals (Sanja Despotović, s. p., Dežmanova ulica 3, Lesce, 4248 Lesce) – darilni boni za fotografiranje v studiu (novorojenčka, nosečnice, družine); ostale nagrade (slinček z grizalom, jahač Heyner in knjiga Naučite otroka razmišljati) pa podarja Mogenas, d. o. o., ki je tudi organizator nagradne igre.

Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne kupone, izrezane iz Priročnika BabyBook ali BabyBook Malček, kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnihkoli dodatkov ali nalepljenih predmetov, ali kupon izpolnjen pri promotorki na sejmu, ali v celoti izpolnjena prijava na e-nasvete.

Javno žrebanje nagrad bo v petek, 17. 5. 2024, ob 12. uri, v prostorih Uredništva Priročnika BabyBook, Za krajem 5, 1000 Ljubljana. Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenec mora prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzame najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru pravica do nagrade ugasne (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje). Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrad ni možno izplačati v denarju.

Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec bo nagrado oz. darilni bon prevzel po predhodnem dogovoru na uredništvu Priročnika BabyBook.

Nagradna igra velja za fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije. Nagradna igra ni namenjena zaposlenim, lastnikom, zakonitim zastopnikom ali prokuristom podjetja Mogenas, d. o. o., in Sanja’s Visuals ter njihovim ožjim družinskim članom. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da je seznanjen s pogoji nagradne igre.

Organizator nagradne igre, Mogenas, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil, če to zahtevajo vzroki pravne, tehnične ali komercialne narave.


Pravno obvestilo o varstvu osebnih podatkov:

Sodelujoči v nagradni igri s prijavo na e-nasvete strokovnjakov, ki obkljuka tudi strinjanje s pogoji nagradne igre, dovoljuje podjetju Mogenas, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočega v nagradni igri za namene izvajanja nagradne igre in obveščanja nagrajencev.

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje upravljavcu, da njegove osebne podatke obdeluje do preklica, skladno z namenom, zaradi katerega so bili osebni podatki posredovani. Upravljavec bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Upravljavec bo osebne podatke sodelujočega obdeloval za namene izvajanja nagradne igre, obveščanja o nagradah ter za namene neposrednega trženja. Sodelujoči v nagradni igri ima pravico do vpogleda, popravka, blokiranja, izbrisa in prenosa osebnih podatkov, ki so bili zbrani o njem.

Sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Zahtevo lahko posreduje na naslov Mogenas, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Uredništvo Priročnika BabyBook« ali na elektronski naslov info@babybook.si.

Za morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro se lahko obrnete na elektronski naslov info@babybook.si.