Nagradna igra

Sodelujte v nagradni igri Baby Book

Kupon za žrebanje

Splošni pogoji nagradne igre Baby Book 2021/22

Izpolnjen originalni kupon izrežite iz Priročnika Baby Book 2021/22 ali Priročnika Baby Book Malček, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Baby Book. Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi. Na vsakem kuponu za žrebanje so lahko napisani podatki le ene sodelujoče osebe. Sodelovanje je mogoče tudi preko kupona izpolnjenega na portalu BabyBook.si, Facebooku in spletni trgovini 4kidz.si. Vsi izpolnjeni kuponi preko spletnega kupona in vsi poslani kuponi iz priročnika Baby Book bodo v žrebanju enakovredni in za vse veljajo enaka pravila.

Nagradna igra poteka od 22. 7. 2021 do 19. 05. 2022. Veljavni bodo kuponi, ki bodo prispeli na naslov uredništva ali bili izpolnjeni preko spleta do 20. 05. 2022 (velja poštni žig).

Podelili bomo:

  • 1x voziček Baby Monsters Kuki,
  • 1x avtosedež Heyner Capsula MultiFix AERO 3D,
  • 1x voziček Baby Monsters Phoenix,
  • 20x slinček, ninica ali rutica,
  • 1x set Moji prvi poskusi (Zakoni narave),
  • 2x knjiga Naučite otroka razmišljati,
  • 1x Aquabot morski konjiček,
  • 5x set Mini poskusi (Reciklaža papirja),
  • 1x set Moji prvi poskusi (Zakoni narave).

Javno žrebanje bo potekalo v uredništvu priročnika Baby Book v petek, 20. 05. 2022, ob 12. uri.

Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) ter poravna davčne obveznosti v roku 15 dni po obvestilu o prejeti nagradi. Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo svoje dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec mora nagrado prevzeti na sedežu podjetja Mogenas d.o.o., po predhodnem dogovoru, v roku 30 dni. Po tem roku pravica do nagrade ugasne, nagrada gre v sklad za novo žrebanje. Vsi izdelki so razstavni eksponati in imajo lahko znake manjše obrabe. Dobitnik zaradi le teh ne more zahtevati zamenjave izdelka.

Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani. Fotografije vseh nagrad so simbolične, barva izdelka bo naključna.

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrad ni možno izplačati v denarju. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., uredništva BabyBook. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., da do preklica hrani njihove navedene podatke in jih po e-pošti obvešča o novostih (v ta namen jih vpiše v sistem e-obveščanja na spletnem portalu za mlade družine BabyBook.si in spletne trgovine 4Kidz.si).