Koristni napotki za vpis v vrtec

0
7813
Vpis v vrtec
Vpis v vrtec

Preberite najpomembnejše podatke za vpis v vrtec. Kdaj je vpis v vrtec, kako nas bo vrtec stal, kakšni programi so na voljo in še več.

»Starši naj pri izbiri vrtca upoštevajo predvsem specifične potrebe svoje družine: oddaljenost od doma in službe, delovni čas vrtca, tip programa, urejenost igralnic, zunanje površine. Nekateri želijo več dodatnih dejavnosti tako za otroke kot za starše. Če je v družini več otrok, ki vrtec že obiskujejo, je verjetno lažje, da so vsi v eni enoti,« svetuje vzgojiteljica Milena Urankar.

Prednosti in slabosti varstva v vrtcu

Prednosti Slabosti
Otroku nudi strokovno usposobljeno osebje, ki pozna razvojne značilnosti otroka in spodbuja njegov razvoj. Programi v vrtcih so sestavljeni tako, da pokrivajo vsa področja otrokovega razvoja starosti primerno.Večja obolevnost otrok, vsaj v prvem letu otrokovega bivanja v vrtcu, kot posledica večjega števila otrok z različnimi virusi in bakterijami. V tem obdobju boste verjetno pogosteje potrebovali bolniški dopust, kar lahko predstavlja problem na delovnem mestu. A gospa Urankar pravi: »Tudi to v večini primerov kmalu izzveni, otrok postane odpornejši in posledično manj odsoten.« Nekateri strokovnjaki so tudi mnenja, da mora otrok določene bolezni enkrat preboleti in da je predšolsko obdobje bistveno primernejše za to kot potem kasneje, ko so otroci že v šoli in lahko daljša odsotnost vpliva na težje spremljanje učne snovi.
Vrtci so urejeni po določenih strogih standardih: strokoven kader, urejene igralnice in zunanje površine, kvalitetne igrače, ki omogočajo primeren razvoj, uravnotežena prehrana.Prezasedenost vrtcev: pogosto starši ne dobijo vrtca, ker imajo premalo točk na uvrstitvenem seznamu. Staršem svetujemo, da oddajo prošnjo za vrtec že takoj po rojstvu otroka, da se čim prej uvrsti na seznam. Poleg tega naj bodo že v času porodniškega dopusta pozorni, kakšne so kapacitete v posameznih vrtcih v njihovi okolici, ter spremljajo morebitne javne razpise o prostih mestih.
Socializacija je zelo pomembna – navezovanje stikov z vrstniki in usvajanje osnovnih veščin v določenem razvojnem obdobju. »Otrok potrebuje družbo sovrstnikov, socialne izkušnje. Naučiti se mora prilagajanja in osnovnih družbenih pravil, kar je kasneje, v šolskem obdobju, nujno potrebno,« pravi Milena Urankar.Cena vrtca variira glede na določene družinske prihodke in za nekatere družine pomeni kar precejšen finančni zalogaj znotraj družinskega proračuna.
Možnost izbire med posameznimi vrtci, znotraj teh pa med različnimi programi glede na čas izvajanja (dnevni, poldnevni in skrajšani programi) in glede na osnovna programska načela (kurikulum za vrtce, montessori pedagogika, verski ipd.). Nekateri vrtci nudijo več dodatnih dejavnosti, ki so navadno plačljive, kot so plesne urice, likovne dejavnosti, plavanje ipd.  

Kdaj in kako poteka vpis

V vrtec je mogoče vpisati otroke stare od 11 mesecev do vstopa v šolo oz. ko se staršu izteče starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela (to je še posebej pomembno v primeru podaljšanja porodniškega dopusta zaradi različnih zdravstvenih razlogov pri otroku).
Enkrat letno se objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki se izvede običajno v mesecu marcu, na podlagi javnega poziva na oglasni deski in spletni strani vrtca ter občine.
Vloži se vlogo za vpis otroka v vrtec, h kateri je treba priložiti zahtevana dokazila.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija. Komisijo imenuje svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem (občina, zasebnik).

»Informacije o vpisu so dostopne na občini ter v posameznih vrtcih. Za podrobne informacije v zvezi z vpisom, se lahko starši obrnejo na svetovalno službo vrtca,« še dodaja Renata Hojs.

Vpis otroka med letom

Vrtec vpisuje predšolske otroke v svoje programe vse leto, pravi ravnateljica Renata Hojs. To pomeni, da lahko starši oddajo vlogo kadarkoli in v primeru prostih mest za določen letnik rojstva se otroka v vrtec sprejme. Veljati pa mora tudi starostni pogoj (dopolnjenih 11 mesecev) in zaključen starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela.

Se vpis v javni in zasebni vrtec med seboj razlikujeta

V določenih občinah je vzpostavljen enoten vpis v vrtce – t. i. centralni vpis, ki poteka na način, pod pogoji in po postopku, ki ga določi občina v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec velja tako za zasebne kot javne vrtce, zato se pozanimajte, če je centralni sistem vzpostavljen tudi v vaši občini.

Razporeditev v oddelke

Glede na starost ločimo oddelek prvega starostnega obdobja (od 1. do 3. leta starosti) ter oddelek drugega starostnega obdobja (od 3. leta starosti do vstopa v šolo).

  • Nato pa ločimo še starostno homogene oddelke – otroci v oddelku so približno enako stari (v razponu enega leta),
  • starostno heterogeni oddelki – v oddelku so različno stari otroci enega starostnega obdobja (npr. 1–3 let in 3–6 let),
  • kombinirani oddelki – vključujejo otroke iz obeh starostnih obdobij (npr. 1–6 let).

Otroci so razporejeni v oddelke, in sicer do 12 v prvem starostnem obdobju, do 22 otrok v drugem starostnem obdobju na oddelek. Občina ustanoviteljica lahko število otrok v posameznem oddelku poveča za največ dva otroka.

Poslovni čas vrtcev

V večini primerov vrtec obratuje 10–11 ur, vsak delovni dan v tednu, nekateri pa opravljajo tudi dežurstva ob sobotah. Najpogostejši poslovni čas vrtcev je od 5.30 ali 6.00 do 16.00 ali 16.30. Poslovni čas vrtca se prilagaja potrebam staršev po vključitvi v programe vrtca. Nekateri vrtci ponujajo staršem tudi popoldanski ali izmenični program.

Milena Urankar

http://www.vrteczarja.si/

dipl. vzg. predšolske vzgoje iz Zasebnega vrtca Zarja Kamnik

Neža Ajdišek

http://www.vrtecjesenice.si/

univ. dipl. psih., svetovalna delavka, Vrtec Jesenice

Renata Hojs

http://www.vrtec-kamnik.si/

ravnateljica Vrtec Antona Medveda Kamnik

Renata Semprimožnik

http://www.vrtec-kamnik.si/

pomočnica ravnateljice, Vrtec Antona Medveda Kamnik

Ni objav za prikaz

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj