Koliko bomo plačali za vrtec

3
1856
Vrtec
Vrtec

Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen. Ta obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu. Starše se razvrsti po lestvici glede na mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Sloveniji in premoženje družine. Na podlagi lestvice se določi odstotek cene programa za starše.

Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen. Ta obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu. Starše se razvrsti po lestvici glede na mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Sloveniji in premoženje družine ter obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine; preživnina, nadomestilo preživnine; starševski dodatek; otroški dodatek; denarna socialna pomoč; varstveni dodatek; državne štipendije; morebitni posebni dohodki.

Na MDDZS opozarjajo, da Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prinaša tudi ENOTNO VLOGO za vse v tem zakonu urejene socialne transferje (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence in za državno štipendijo). Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se po novem zakonu oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko (na portalu e-uprava) – in ne več na občino. Na podlagi lestvice se določi odstotek cene programa za starše.

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve si lahko preberete, da se višina plačila vrtca ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Od 1. 1. 2012 velja 9 dohodkovnih razredov, kot je razvidno iz tabele:

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo  v % od neto povprečne plačePovprečni mesečni dohodek na osebo v € od neto povprečne plačePlačilo staršev v odstotku od cene programa
1do 18 %do 180,54/
2nad 18 % do 30 %nad 180,54 do 300,9010 %
3nad 30 % do 36 %nad 300,90 do 361,0820 %
4nad 36 % do 42 %nad 361,08 do 421,2630 %
5nad 42 % do 53 %nad 421,26 do 531,5935 %
6nad 53 % do 64 %nad 531,59 do 641,9243 %
7nad 64 % do 82 %nad 641,92 do 822,4653 %
8nad 82 % do 99 %nad 822,46 do 992,9766 %
9nad 99 %nad 992,9777 %

Vir: www.mddsz.gov.si

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

3 KOMENTARJI

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here