Kako vzgajam svoje otroke

Naše izkušnje iz otroštva pa tudi odnos, ki smo ga imeli s starši, zelo vplivajo na to, kako se dojemamo kot starši, in na...

Pomembno vlogo pri vzgoji ima tudi olika

Psihologi svetujejo, naj ima pomembno vlogo pri vzgoji tudi olika, torej privzgajanje vljudnosti in spoštovanja do drugih.To ni le lepše za ljudi, ki...

Dejavniki iz otrokovega okolja

1.     Ozrite se v zgodovino svoje družine: s čim se ukvarjajo oziroma so se ukvarjali vaši sorodniki, tete, strici, brate, sestre, starši, stari...

Ihtavost: kaj lahko naredite?

Čeprav je naravno, da hoče otrok uveljaviti svojo voljo, pa je umirjanje njegove ihtavosti, zlasti v javnosti, težka preizkušnja tudi še za tako potrpežljive...

Od kod nasilnost?

Otroci včasih ohranijo nasilne oblike vedenja, tudi če so zelo dobro razumeli, da s svojim ravnanjem komu povzročajo bolečino. Možnih razlogov je več.Številni...

Značilnosti odnosov med bratci in sestricami

Za odnose med bratci in sestricami so pogosto značilni tekmovalnost, ljubosumnost in drugi prepiri. Predvsem prvorojenci imajo velikokrat težave, ko morajo pozornost in naklonjenost...

Pri številnih otrocih je vzrok za nasilno vedenje mešanica dejavnikov

Včasih tudi otroci pokažejo svojo nasilno stran in se vede nasilno. Takšno vedenje ni nikoli sprejemljivo in nasilje je treba obsoditi.Pri številnih otrocih je...

Oba otroka hodita v šolo in sta si v laseh odkar...

Če sta si otroka nenehno v laseh, se pogovorite s partnerjem ali s prijateljem, če sami skrbite za družino, in premislita, kaj neki se...

Kdaj je morda otrok že sam pripravljen iti na kahlico

Kdaj naj bi začel otrok uporabljati kahlico? Neke omejitve ni. Interval navajanja se giba od enega leta in pol do treh. Takrat naj bi...

Raziskovanje okolja

Dober in zaupen odnos med starši in otroki je zelo pomemben za razvoj otrokovih umskih sposobnosti, saj je z njim povezana tudi pripravljenost na...