Razpravljanja in pogajanja

Vsi otroci se izmikajo, kadar jim odrasli naročijo, naj storijo kaj takega, kar jim ne diši. In vsakogar pojezi, če otroku nekaj govori, ta...

Kazen

Kot dobri starši želimo svojemu otroku omogočiti, da bo v življenju ravnal odgovorno in varno, kar pomeni, da bo vedel, daj sme in česa...

Postavljanje mej in učenje poslušnosti

Pravila, ki jih želimo v svoji družini, živimo in jih prenesemo na otroka tako, da jasno povemo in pokažemo kaj je za nas sprejemljivo...

Hišni ljubljenček za otroka

Živali prinašajo veliko veselja in otroka naučijo veliko stvari. Prav tako pa zahtevajo odgovornost in skrb. Popolni hišni ljubljenček ne obstaja. Obstaja veliko živali...

Zaušnice

Zaušnice bi lahko poimenovali tudi znamenje, da smo starši izgubili živce. Zavedati se moramo, da z zaušnico ne bomo preprečili otrokovega slabega vedenja. Otroka...

Razvojne težave glede samozavesti

Očiten pokazatelj nesamozavesti se pokaže v adolescenci. Pri manjših otrocih pa lahko opazimo strah, strah pred novimi stvarmi, otroci se bolj držijo staršev ......

Za starše neprijetni stavki

»Zakaj? Zakaj? Zakaj?« Otroci veliko sprašujejo, delno iz svoje otroške radovednosti, včasih pa zato, da bi pritegnili vašo pozornost. Če dobite občutek, da ste se...

Zaposlite otroka z nalogami

Tudi otroci, mlajši od štirih let, lahko prevzamejo točno določene naloge. Na ta način urijo vztrajnost. Odvisno od starosti lahko sami jedo in pijejo,...

Grajenje vrednot pri otrocih do 5. leta

V prvem letu otrok v največji meri gradi samostojnost predvsem na motoričnem/gibalnem področju, preko odnosov z različnimi osebami pa pridobiva temeljni občutek zaupanja. Potreba...

Kdaj uporabimo pohvalo pri vzgoji otrok

Pohvala in kritika sta sestavna dela vzgoje. Poznamo dve vrsti pohval, ki je dobro, da ju poznamo, preden pohvalimo pohvalo in na drugi strani...