Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Pravico ima eden od staršev:ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka, ki neguje in varuje težje ali zmerno...

Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih...

Pregledi v nosečnosti med delovnim časom in rizične nosečnosti

Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška, smo povprašali ali nosečnica...

Očetovski dopust

Oglejte si video o koriščenju očetovskega dopusta z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno...

Pravica do porodniške slovenke, ki dela v tujini

Zaposlena nosečnica v tujini se mora ravnati po tamkajšnji zakonodaji. Če pa ima stalno prebivališče še vedno v Sloveniji, pa v tujini ni upravičena...

Katere poklice v nosečnosti ni priporočljivo opravljati

Če je materino in otrokovo zdravje v kakršni koli nevarnosti, ima mati pravico do premestitve na drugo delovno mesto. Poklicev kjer je nosečnica v...

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini, ki ima v koledarskem letu najmanj en dan tri ali več otrok do starosti 18...

Pravica do plačila prispevkov in pravica do nadomestila v času odmora...

Pravica do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok Pravica pripada enemu od staršev, ki zapusti službo, zaradi nege...

Delno plačilo za izgubljeni dohodek

To je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas zaradi...

Pomoč ob rojstvu otroka

Je enkratni denarni prejemek 286,72 €, namenjen nakupu opreme za novorojenca.Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka: Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati...