Delno plačilo za izgubljeni dohodek

0
To je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas zaradi...

Pravice staršev in otrok, ki se uveljavljajo po porodu

0
Pravice iz javnih sredstev so: denarni prejemki: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, izredna kot pomoč pri kritju stroškov pogreba –...

Pomoč ob rojstvu otroka

0
Je enkratni denarni prejemek 286,72 €, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka: Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati...

Porodna spremljevalka – dula

0
Dula nosečo žensko pripravi na porod, jo seznanja s koristnimi nosečniškimi informacijami, porodom, izbiro porodnega okolja in življenjem po porodu Nudi neprekinjeno spremstvo na...

Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

0
Pravico ima eden od staršev: ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka, ki neguje in varuje težje ali zmerno...

Starševski dodatek

0
Če ste brezposelni, še študirate ali zaradi katerega drugega razloga niste upravičeni do materinskega in starševskega nadomestila, imate pravico do starševskega dodatka v trajanju...

Pomoč ob rojstvu otroka

0
Je enkratni denarni prejemek 286,72 €, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati ali...

Pravice s področja starševskega varstva

1
Če je mati ali oče zavarovan za starševsko varstvo, vsaj en dan pred nastopom pravice do dopusta in nadomestila (zaposlen, samozaposlen ali prejema nadomestilo...

Kaj naj prinese očka v porodnišnico

0
Porodnica prihaja v porodnišnico že v aktivni fazi poroda, tako da očetje ostanejo v povprečju v porodnišnici tri do pet ur. Osebne potrebščine porodnica že...

Pravica do plačila prispevkov in pravica do nadomestila v času odmora...

0
Pravica do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok Pravica pripada enemu od staršev, ki zapusti službo, zaradi nege...