Pasenje kravic za boljši razvoj dojenčka

0
Pravilno pasenje kravic je bistveno za kakovosten gibalni razvoj dojenčkov. Dojenčka na trebuh lahko začnete obračati ali polagati že takoj, ko se zaceli popek....

Kako spodbujati gibalni razvoja dojenčka

0
Dojenčkov razvoj v osnovi poteka sam od sebe. Pri nekaterih gre gibalni razvoj malo hitreje, pri drugih nekoliko počasneje. Dojenčku zato pustite prosto pot...

Psihomotorični razvoj otroka v 1. letu

0
Razvojni mejniki predstavljajo nove motorične, zaznavne, spoznavne in socialno-čustvene sposobnosti otroka, ki jih običajno lahko spremljamo v značilnem sosledju. Njihovo doseganje je povezano s...

Razvoj otrokovega potenciala preko izvornih gibov

0
Ste vedeli, da lahko vplivamo na količino razvoja otrokovega potenciala skozi razvojni koncept pedokinetike? V spodnjem prispevku nam je vidik vplivanja na razvoj potenciala...

Senzorni sistemi so temelj za življenje

0
Senzorna integracija je proces v možganih, s katerim preko čutil sprejemamo informacije iz okolja in lastnega telesa, jih organiziramo ter jih uporabimo za sodelovanje...

Terapevti senzorne integracije

0
Senzorne integracije pojasnjuje zakaj se posamezniki vedejo na določen način ter naslavlja točno določene težave, predlaga intervencijo in razlaga kako se bo vedenje spremenilo...

Starši se lahko od otroka veliko naučimo

0
Mag. Nastjo Mulej smo vprašali kaj se lahko starši naučimo od otroka. Oglejte si zanimiv video. Empatija, potrpežljivosti, pa mislim, da smo vedno vsi očarani...

Spodbudite otroka k razmišljanju

0
Pomembno je, da zna otrok razmišljati s svojo glavo. Kot samostojen posameznik si bo moral znati sam ustvariti svoj vir preživetja. Edini način, da...

Mejniki otrokovega razvoja v 9. in 10. mesecu

0
Navedeni mejniki otrokovega razvoja so namenjeni le informativni uporabi. Časovno smo zapisali vedenja najbolj zgodaj, kot se pojavijo. Pri dojenčku lahko en teden v...

Mejniki otrokovega razvoja v 11. in 12. mesecu

0
Opisali smo nekatera značilna vedenja za določeno starostno obdobje. Preglednica služi le kot opis vedenja večine otrok v določenem starostnem obdobju in ne nadomesti...