Kako spodbujati gibalni razvoja dojenčka

435
Gibalni razvoj in pasenje kravic

Pravilno pasenje kravic je bistveno za kakovosten gibalni razvoj dojenčkov. Kako poteka razvoj od ležečega položaja do prvih korakov?

Dojenčkov razvoj v osnovi poteka sam od sebe. Pri nekaterih gre gibalni razvoj malo hitreje, pri drugih nekoliko počasneje. Dojenčku zato pustite prosto pot raziskovanja in odkrivanja svojih gibalnih zmožnosti. Pri tem bo lahko tudi padel ali dobil buško, a s tem pridobi pomembno izkušnjo, ki jo kasneje vgradi v nov poizkus in tako nadgrajuje svoj gibalni razvoj. Na ta način pridobi na samozavesti, zaupanje samemu sebi in svojim sposobnostim. Če ga starš postavi v določen položaj, mu odvzame pot učenja; dojenček nima druge izbire, kot da sprejme ponujeno in se temu prilagodi, a se iz tega nič ne nauči. Zato dojenčku zaupajte, da bo izpeljal sam, ko bo čutil, da je za to dovolj sposoben, močen, ima dovolj ravnotežja, stabilnosti.

Zakaj z otrokom preživljati čim več časa na tleh

Na tleh ima otrok, dojenček na voljo veliko prostora, kjer lahko poizkuša različne oblike gibanja. Ponudite mu ustrezno podlago, ki naj bo ravna, dovolj čvrsta, trda, nedrseča, da bo lahko maksimalno izkoristil pozitivne strani preživljanja časa na tleh. Tudi sami se spustite na podlago, se crkljate in preživljate skupni čas. Če je podlaga primerna bo na ta način lahko osvojil in podprl naravno prisotne gibalne vzorce, razvil ustrezno mišično moč, imel na razpolago dovolj prostora za to in hkrati dovolj motivacije iz okolice, ki ga bo spodbujala v osvajanje novih gibalnih veščin. Hkrati je otrok na tleh najbolje obvarovan pred padci iz višine.

Igre in spodbude, ki nudijo gibalne izkušnje

Gibalne izkušnje si dojenček pridobiva že pred rojstvom. Z rojstvom in razvojem po rojstvu pa se to samo še nadaljuje. Igre in igrače ter način kako z njimi spodbujate dojenčka, se glede na njegovo starost in zmožnosti spreminjajo.

  1. Na začetku, ko dojenček še ni toliko gibalno aktiven, kot bo postal kasneje, se osredotočate bolj na spodbujanje čutil, da pridobi različne občutke, senzorne informacije in podobno. Pri tem vedno upoštevate njegov razvoj in ga ne spodbujate z nečim kar njegov trenutni razvoj še ne prenese. Predlogi: zvočne igrače, barvni kontrasti, kontrastne oblike, vzorci …
  2. Ko dojenček začne raziskovati svoje telo, sam sebi nudi poligon za raziskovanje. Odkriva roke, noge, trebuh, se dotika svojega telesa in veliko raziskuje tudi z usti, najprej svoje roke, nato šele noge.
  3. Ko začne posegati po igračah, se večinoma tudi te znajdejo v njegovih ustih, saj so v tej starosti usta glavna za prepoznavanje oblik, materialov, zaznavanja temperature, različnih tekstur ipd.

Dojenčka k gibanju spodbuja že okolica sama, brez da ga spodbujate s kakšnimi posebnimi igračami, bo on sam vedno našel nekaj, kar ga bo zanimalo in motiviralo k premikanju, gibanju. Tudi kasneje, ko bo gibanja vedno več in bo to gibanje vedno bolj raznoliko, bo sam od sebe našel predmete čez katere bo plezal, se kobacal, začel vstajati ob opori, predmete, ki jih bo začel potiskati pred seboj in podobno.

Starši sami ste jim prvovrsten poligon

Čez vas lahko plezajo, se ob vas postavljajo na vse štiri, na kolena, v vas najdejo oporo za vstajanje in podobno. Dajte mu prosto pot v njegovem gibanju in raziskovanju, pa bo sam vedno našel najboljši pripomoček za njegovo trenutno razvojno stopnjo. Običajno so predmeti, ki jih uporabljate vsakodnevno, tudi njim zanimivi in so za njih najboljša igrača. Kako izbrati igrače boste hitro ugotovili, saj tiste, ki so še prezahtevne, zanje ne bo izrazil zanimanja. Ko bo razvojno dozorel, pa mu bo ta postala tudi zanimiva. Zaradi tega nikoli ne vztrajajte in ne silite z eno igračo. Igračo mu ponudite, oziroma mu jo pustite na dosegu, potem pa se bo sam odločil ali jo bo uporabil ali ne.

Razvoj dojenčka s spodbudami (vajami) v vodi

Voda je odlično okolje, v katerem lahko dojenček pridobi dodatne gibalne spretnosti in se navadi na novo okolje, drugačno gibanje v tem okolju in spodbude, ki mu jih voda omogoča. Prav tako, če k temu pristopite pravilno, lahko otrok sprejme vodo in vodno okolje, kot nekaj popolnoma vsakdanjega in se bo v vodi počutil domače, brez strahu, tudi če se ga potopi. Načeloma je za vodo vedno pravi čas in ni potrebno čakati do neke točno določene starosti, da bi se dojenček spoznal z vodo. Pretehtajte le, če je higiena vode ustrezna (klor) oziroma je dojenčkova koža temu dozorela.

Kako masaža dojenčka vpliva na gibalni razvoj

Vsak dotik vpliva na samo izgradnjo dojenčkove telesne sheme in na občutek za dojemanje njegovega lastnega telesa. Res pa je, da močnejši dotik prodre globje v telo, do mišic sklepov, zato naj bo prijem, dotik čvrst, da bo dojenček dobil nedvoumno informacijo, kaj od njega želite in bo temu primerno tudi odreagiral. Vsak dotik naj ima svoj namen. Kadar želite dojenčku izkazati nežnost, je tudi dotik temu primerno nežen. Če želite z dotikom vplivati na zavedanje njegovega lastnega telesa, naj bo dotik odločnejši. Prav tako je pomembna smer in hitrost dotika, kajti vse to vpliva na dojenčkov odgovor telesa, živčno-mišičnega sistema, vestibularnega sistema, drugih telesnih sistemov in čutil. Najučinkovitejša je kombinacija, torej dotiki za sproščanje dojenčka in istočasno odločnejši prijemi za grajenje kakovostne mišične aktivnosti.

Špela Gorenc Jazbec

http://www.baby-handling.com/

dipl. fiziot., terapevtka razvojno nevrološke obravnave (RNO-Bobath), Baby Handling

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav