Kako izkoristiti prosti čas glede na prednosti otrokovih sposobnosti

1364
Otrok.
Otrok.

Igra je prevladujoča dejavnost otroka. Otrok jo izvaja zaradi lastnega zadovoljstva in ni vezana na neposredno zadovoljevanje njegovih potreb ali zahtev okolja. Informacije o tem, katere dejavnosti v prostem času vplivajo na razvoj otrokovih sposobnosti, nam je podala razvojna psihologinja dr. Urška Fekonja Peklaj s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Z razvojem igre se razvija tudi otrok

Igra je dejavnost, v kateri se razvijajo različna področja otrokovega razvoja, hkrati pa se raven otrokovega razvoja odraža v zapletenosti in zahtevnosti njegove igre.

Razvoj igre poteka od spoznavno manj zahtevne funkcijske igre preko simbolne igre vse do konstrukcijske igre, kjer otrok nekaj gradi ali sestavlja, in do igre s pravili.

Razvoj otroka pa medtem skozi igro poseže po naslednjih področjih:

 • gibalni razvoj,
 • razvoj drobnih gibov (ki omogoča natančno rokovanje s predmeti),
 • socialni razvoj in razvoj socialnega razumevanja (ki omogoča vstopanje v socialne interakcije s soigralci, sprejemanje in sledenje pravilom igre, pogajanje o igračah in vsebini igre, vključevanje v sociodramsko igro),
 • razvoj mišljenja in govora, ki predstavlja sistem simbolov, otroku pa v simbolni igri omogoča poimenovanje pretvorb (»Tale kocka bo moj avto«), oblikovanje vsebine igre (»Zdaj pa pojdimo na morje«), prevzemanje in igranje vlog, ki predstavljajo najbolj zahtevno obliko simbolne igre (»Jaz bom mami in grem zdaj v trgovino«),
 • čustveni razvoj otroka, saj igra otroku zaradi odsotnosti posledic v njej omogoča, da odigrava različne situacije, s katerimi se sooča v resničnem življenju in ob njih doživlja različna, tudi negativna čustva (obisk zdravnika, strah pred psom).

Kako lahko starši v igri z otrokom pripomorete k njegovemu razvoju?

Otrok eno izmed najbolj optimalnih spodbud za razvoj igre pridobi v igralni interakciji z mentalno razvitejšim partnerjem (starši, vzgojitelji, starejši sorojenci). Vsako vključevanje odraslega v otrokovo igro pa še ne pomeni tudi spodbujanja otrokovega razvoja.

Starši otroka v igri:

 • usmerjajte k novim in bolj zahtevnim dejanjem,
 • predstavljajte mu model za posnemanje dejavnosti, ki jih sam še ne zmore izvesti,
 • ustvarjajte in ohranjajte igralni okvir, v katerem se otrok lahko igra na višji razvojni ravni, kot bi se igral sam,
 • dajajte oporo in med seboj povezujte igralna dejanja,
 • predlagajte in ohranjajte temo igre ter na ta način ohranjajte otrokovo igralno dejavnost.

Iz teorije v prakso

Igra z vrstniki

Ena najpogostejših vsebin igre v predšolskem obdobju je igra družine in zdravnikov, ki je lahko tako s spoznavnega kot socialnega vidika zelo zapletena, saj od otrok zahteva:

 • da si razdelijo vloge ter v njih vztrajajo,
 • da se dogovorijo za vsebinski okvir oz. potek igre,
 • med seboj sodelujejo in
 • pretvarjajo različne predmete, ki jim služijo kot igrače, ki jih v določenem trenutku potrebujejo (zdravila, hrana).

Družabne igre in igre s pravili

Razmeroma preprosta igra s pravili, v katero se uspešno vključujejo že triletni otroci, je igra Spomin. Igre s pravili so pomembne tudi z vidika razvoja socialnih spretnosti, saj mora otrok razumeti in slediti določenim pravilom, se naučiti prenesti poraz in zmago. Pogosto popuščanje otroku pri sledenju pravilom in dopuščanje zmage v vsakem primeru otroka prikrajša za izkušnje, ki so pomembne za razvoj njegovih socialnih spretnosti.

 

Raziskave kažejo …

 • Da starši in tudi drugi odrasli med drugim spodbujate govorni razvoj svojih otrok tudi s tem, ko se z njimi pogovarjate o tem, kako ste preživeli dan, kaj bi radi počeli, poimenujete predmete in opisujete dogajanje med vsakodnevnimi dejavnostmi (sprehod, pripravljanje obroka, pospravljanje, oblačenje), odgovarjate na otrokova vprašanja. Tudi vloga vrstnikov v igri je izredno pomembna, saj spodbuja razvoj otrokovih socialnih spretnosti, socialnega razumevanja, govora in metajezika.
 • Da je pomembno, da starši otroku začnete brati že zgodaj, v obdobju dojenčka in malčka, da mu berete pogosto, med branjem dopuščate, da vas otrok sprašuje po prebrani vsebini ter po branju otroka spodbujate, da tudi sam pripoveduje, ter se o prebrani vsebini z njim pogovarjate. Pomembno je, da izbirate kakovostne otroške knjige, ki vsebujejo bogat besednjak in jezik (ki se razlikuje od vsakodnevnega sporazumevanja) ter ne spodbujajo oblikovanja spolnih, rasnih in drugih stereotipov (bojevniki in modra barva za fantke, princeske in roza za punčke).
 • Da otroci razmeroma pogosto gledajo televizijo in postanejo redni gledalci že zgodaj v razvoju. Pri tem, ali bo gledanje televizije imelo pozitiven učinek na otrokov razvoj, pa je posebej pomembno to, da so vsebine, ki jih otroci gledajo, izbrane s strani odraslih, tako da so kakovostne in oblikovane za otroke določene starosti. Prisotnost staršev ob gledanju televizije ima pomembno vlogo, saj lahko starši tako otroku dodatno pojasnjujete vsebino, odgovarjate na njegova vprašanja ter se kasneje z otrokom pogovarjate o tem, kar je gledal po televiziji.

Vsebina: Tina Bolta

doc. dr. Urška Fekonja Peklaj

http://www.ff.uni-lj.si/

Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav