Kako delimo razvojne mejnike

10119

Mejnike razdelimo na gibalni (motorični) razvoj, govorni razvoj, duševni razvoj (miselni oz. kognitivni) in socialni vidik otrokovega razvoja.

S Tino Bregant, dr. med., spec. iz pediatrije, smo se pogovarjali o razvojnih mejnikih otroka in zakaj so pomembni. V intervjuju razdelimo mejnike na gibalni (motorični) razvoj, govorni razvoj, duševni razvoj (miselni oz. kognitivni) in socialni vidik otrokovega razvoja.

Razvojni mejniki nam nekaj povejo o razvoju otroka. Ko preverimo razvojne mejnike, ki jih otrok dosega oziroma ne dosega, je namen tega, da otroku lahko pomagamo in vidimo, kje so pomanjkljivosti in kje je otrok dober.
Razvojne mejnike razdelimo na več področij:
Gibalni razvoj otroka – razdelimo ga na grobo in fino motoriko. Groba motorika zavzema večje mišice, ki so pomembne pri stanju in hoji ter mišice trupa. Fina motorika pa se nanaša na drobne gibe, ki so pomembni pri pisanju, hranjenju, držanju žlice. Pri grobi motoriki morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, da lahko ocenjujemo fino motoriko.
Govorni razvoj – Ne delimo ga le glede na to, kako otrok izgovarja besede in koliko besed pozna, ampak gre tukaj tudi za sposobnost komunikacije in razumevanje povedanega. Ne gre samo za to, kaj otrok govori, ampak tudi za to, da to razume.
Duševni razvoj otroka – Tu imamo miselni oziroma kognitivni vidik, ki se izrazi v šoli (sposobnost učenja, razmišljanja, reševanja problemov) in socialni vidik, pod kar štejemo sposobnost navezovanja stikov in empatijo.

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno. Kliknite tukaj.

Ni več objav