OtrokIgre z otrokomIgra in igrače, ki spodbujajo otrokov razvoj

Igra in igrače, ki spodbujajo otrokov razvoj

Preko igre se otrok uči, razmišlja, giba, čustveno ter socialno odziva in razvija komunikacijo, govor ter jezik. Že dojenček si izbere predmete, ki mu predstavljajo igračo ter z njimi odkriva svet. Ko igračo vrže po tleh, spoznava, kako daleč je padla in oblikuje načrt, kako bi jo pridobil nazaj.

Pri izboru primerne igrače ne prisegajte zgolj na njen privlačen izgled, temveč preverite, ali je igrača, ki ste jo izbrali, poučna in primerna za otrokovo starost. Izbrana igrača naj omogoča igro na več različnih načinov, otroku jo lahko ponudite v različnih razvojnih obdobjih ter obenem upoštevate njegovo trenutno stopnjo razvoja. Ob tem upoštevajte otrokova zanimanja in interese, saj bodo otroci tako za igro bolj motivirani in bodo po takšnih igračah raje posegali.

Ffunkcijska igraunkcijska, simbolna in domišljijska igra

  • Dojenčkom sprva igračo predstavljajo njegovi deli telesa, ki jih opazujejo in prijemajo.
  • Po 4. mesecu začnejo opazovati predmete v neposredni bližini in si jih ogledovati, jih obračati, prijemati, metati. Razvoj igre se nadaljuje, saj začnejo najmlajši igrače postavljati skupaj in jih primerjati glede na velikost, obliko, otip in mehkobo.
  • Iz funkcijske igre se razvije simbolna igra, ki se v prvih oblikah pojavlja že po 1. letu starosti, bolj prisotna pa je po 2. letu starosti, ko pričnejo malčki posnemati dogajanje iz njihove okolice ter to vnašati v svojo igro. Takrat okrog mize posedejo svoje igračke, jim kuhajo in jih hranijo.
  • Med 3. in 6. letom igra postaja vse bolj domišljijska, vse pogosteje se igrajo igre vlog.

Dojenčki in malčki najbolj uživajo ob tem, da v igri uporabljajo vse svoje čute in tako pridobivajo dragocene senzorne izkušnje, kar dokazano vpliva na razvoj možganskih povezav in omogoča razvoj otrokovega mišljenja, jezikovnih sposobnosti in motorike.

Skozi igro širite besedišče malčka

Pri dojenčkih in malčkih igro lahko izkoristite za oblikovanje številnih komunikacijskih priložnosti, za razvijanje njihovega razumevanja, za učenje gest, oglašanja in kot spodbudo pri pridobivanju govora. Malčkom ob vključevanju v igro pomagajte pri širjenju besedišča in pri izražanju v stavkih. Pri tem ponavljajte, dopolnjujte in širite njihove izjave ter jim s tem nudite slovnično pravilen jezikovni model povedanega, brez da bi jih neposredno popravljali. Izogibajte se preveliki količini zaprtih tipov vprašanj, ki zahtevajo zgolj ja-ne odgovor in zahtevi, da otrok ponavlja besede ali stavke za vami.

Ker dojenčki in malčki po navadi obožujejo vodo, jim lahko pripravite igro v vodi. Ob tem lahko uporabite različne gumijaste igrače, s katerimi popestrite čofotanje in ustvarite priložnosti za interakcijo z odraslim. Tako malo večji dojenčki kot malčki so navdušeni tudi nad igro z milnimi mehurčki. Malčki se radi zaigrajo s pomočjo vstavljank in preprostih sestavljank, zanje spodbudne igrače so tudi žoga, kocke, plastelin, plišaste igrače, lutke, vozila in dojenčki. Logopedinja Anja Koncilija še omeni, da starši pogosto mislijo, da so vozila namenjena zgolj dečkom, vendar jih prav vsi otroci radi vključujejo v svojo igro.

Prav tako pogosto sklepajo, da so dojenčki samo za deklice, vendar gre za igračo, ki je spodbudna za vse otroke različnih starosti, saj nudi odlične priložnosti za razvoj otrokovega mišljenja in govorno-jezikovnih sposobnosti ter spodbuja razvoj otrokove fine motorike, socialnih spretnosti in samostojnosti.

Predšolski otroci – »varne « in sledenje navodilom

Starejši predšolski otroci se preko igre učijo barv, oblik, nasprotnih pojmov in predlogov, v igri z drugimi tudi odgovarjajo na »K-vprašanja« (kdo, kaj, kje, kako), sledijo navodilom in razvijajo socialne ter pragmatične spretnosti ob igri vlog. Zanje je ustrezno izbrati igrače, kot so zdravniški kovček, kovček za veterinarja, hišo za punčke, vozila, železnico z vlakom, hišo za živali s figurami, kocke, otroško kuhinjo, otroško tržnico in podobne igrače, ki spodbujajo igro pretvarjanja. Radi sodelujejo tudi v igrah, ki spodbujajo razvoj njihove domišljije, kar pozitivno vpliva tako na njihov kognitivni kot socialni razvoj.

<strong>SPODBUJANJE RAZVOJA</strong>
Logopedinja poudari, da so premišljeno izbrane igrače koristna priložnost za spodbujanje razvoja komunikacije, govora in tudi jezika.

Čim bolj se izogibajte igračam na baterije, igračam z dodatnimi efekti in se odločite za preprostejše, netehnološke igrače, ki bolj aktivno spodbujajo otrokovo radovednost, domišljijo, ustvarjalnost in sposobnosti reševanja problemov. Manj kot igrača naredi sama, več priložnosti za učenje da otroku.

Stik otroka in starša med igro

Kljub vsemu se zavedajte, da obilica igrač, pa naj bodo še tako skrbno izbrane, poučne in zabavne, nikoli ne nadomestijo pristnega stika odraslega s svojim otrokom. Zagotovo se mora otrok kdaj igrati tudi sam in ob samostojni igri raziskovati, a je hkrati izjemno spodbudno, da se v igro z otrokom vključujete tudi starši. Igra ponuja številne zabavne priložnosti za komunikacijo in povezovanje med staršem in otrokom. Igrive priložnosti ne ponujajo le igrače, temveč so dobra »igrača« predvsem starši, ki se lovijo, skrivajo, žgečkajo in zabavajo skupaj z otrokom.

Viri: Ebert, C. (2018). Top 10 criteria for buying high-quality toys for toddlers & preschoolers. Pridobljeno s https://www.cariebertseminars.com. Kiley, C. (2012).Why Kids Should Play With Baby Dolls (Yes, Even Boys!). Pridobljeno s  http://mamaot.com. Lowry, L. (2019). Does Pretend Play Set The Stage for Early Communication. Pridobljeno s  https://www.hanen.org. Novak, D. (2013).  Razvoj igre v predšolskem obdobju. Pridobljeno s: https://www.zd-lj.si/zdlj.

Prijavite se na e-nasvete strokovnjakov.

Sodelujoči strokovnjaki

PODOBNE VSEBINE

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj