Grajenje vrednot

0
593
Grajenje vrednot
Grajenje vrednot

Otrokov razvoj se gradi iz različnih danih situacij, v ozadju tega pa so tudi vrednote. Upoštevajte drugačnost, različnost in jo perpustite otroku spoznavati. Uči se lahko preko različnih socialnih igric, ne le knjiga in umetnosti, ampak tudi skozi načih, ki njega najbolj pritegne.

Grajenje vrednot je pravzaprav zelo osebna kategorija. Prva pri oblikovanju in gradnji vrednot je zagotovo družina, začne Irena Japelj Novak, psihologinja v Vrtcu Pod Gradom. Vrtec je nekako podpora in opora družini in zelo težko je razvrstiti vrednote po letih, hierarhiji, saj gre pri tem za vrednostni sistem vsakega otroka posebej, vsake družine posebej. Seveda obstajajo obče vrednote, tiste, h katerim stremimo vsi, ki se dotikajo morale, etike, to so univerzalne vrednote. Vrednote so tudi odsev družbe, kulture, razlike so tudi geografske. Prvi vzgojitelji so pravzaprav starši. V vrtcu pa prihaja vsakodnevno do različnih situacij, ko poskuša vzgojitelj, starosti primerno, otroke naučiti pravilnega ravnanja. Mogoče še bolje, izhajati iz njih samih in na podlagi vsakega posameznega otroka temu primerno odreagirati, v ozadju pa so vedno vrednote.

Začetki moralnega vedenja

Otrok v predšolskem obdobju je povsem sposoben moralnega vedenja in se sklada s predstavami odraslih o dobrem in pravilnem ravnanju. Otrok lahko v tem obdobju oblikuje celo prve sodbe o dejanjih, tako lastnih kot drugih. Čeprav je res, da je predšolski otrok usmerjen pretežno le nase in zato, kadar upošteva želje drugih, to počne predvsem zato, da bi bil pohvaljen. Drugače začne otrok moralno soditi o pojavih in ljudeh okoli sebe nekje po tretjem letu, to pa je zelo osnovno, preprosto.

Na kakšen način približati vrednotenje sveta

Primeri so od vsakodnevne rutine, od prehranjevanja do organizacije igre, pravi Japelj Novakova. Vrednote se kažejo skozi dejanja, kot na primer, ko otrok zna počakati in ni vedno prvi v vrsti, da se zna dogovoriti, kako rešiti konflikt, če do njega pride. Tudi k razumevanju, kaj ne in kaj ja, je treba otroka usmeriti. Seveda na način, da na koncu pride sam do ugotovitve, do bistva problema, na primer, kako je zdaj, kako bi pa lahko bilo drugače. To se dotika meja in pravil, ki se od primera do primera upogibajo in krivijo, razen seveda obča pravila, norme, ki se tičejo morale in etike.

Izkustvo najpomembnejša šola

Otroci so izrazito izkustvena bitja in, ko se kaj dogodi, je treba odreagirati, videti, v katero smer gre otrok, mogoče kdaj vseeno malo položiti na jeziček kakšno besedo, v smislu, ali ga kaj boli, ali je žalosten. Vendar ne gre za moraliziranje, v bistvu gre bolj za odslikavo, da mu pomagaš priti do določenega uvida. Zakaj ni univerzalnih starostnih mej pri gradnji vrednot? Irena Japelj Novak odgovarja, ker je treba od situacije do situacije videti, katero vrednoto lahko vtkemo v danem trenutku. Treba je spremljati vsakodnevno dogajanje in zagrabiti priložnost za obrazložitev primerne vrednote. Seveda se da tudi skozi literaturo, skozi umetnost, skozi pravljice, zgodbice, dramatizacije, mogoče tudi skozi samo likovno dejavnost čudovito predstaviti vrednote. V primeru, da dva različna človeka poslušata isto glasbo in bi jima bilo naročeno narisati tisto, kar slišita, bi to lahko tako različno doživela, da bi bilo videti, kot da gre za povsem drugačno glasbo. Prav tako je pri metodah učenja, vsak odreagira na določeno metodo po svoje, drugače. To lahko razumemo kot dejstvo, pa tudi kot vrednost, da smo različni, in sprejemanje tega je že vrednota.

Primeri vrednot

Univerzalnosti ni. Dva otroka se lahko spoštujeta med seboj, tolerirata, kljub popolni diametralni nasprotnosti. Tega ne moreš le učiti, to mora oseba tudi čutiti. Gre za čutenje medsebojnega spoštovanja, vzpostavljanja dialoga, osredotočanja na skupne lastnosti, ne na nasprotja, ki bi ju lahko razdvajala. Čutenje različnosti, ki jo hkrati sprejemata. Organizirana skupnost, kot je varstvo, omogoča prav to, da imajo najmlajši možnost občutiti razlike vsakodnevno, na različnih nivojih, na različne načine, ne nazadnje tudi do otrok s posebnimi potrebami. Otroci v okolju, kjer imajo možnost videti in občutiti različnost, ne zavračajo drugačnosti; takšnemu otroku se ne zgodi, da bi rekel, tega pa ne sprejemam. Otroci sprejemajo vso drugačnost, posebnost. Spoznavanja različnih socialnih okolij, iz katerih ljudje izhajajo, se naučijo prav v vrtcu. Od praznovanj, ki so od družine do družine drugačna, do tega, da se o razlikah pogovarjajo, da pokažejo vsak svoje navade, da raziskujejo običaje drug drugega, mogoče tudi vere itd., vse to otroku gradi vrednote.

Kdaj začeti vzgajati vrednote

Na tem področju ni nikoli prezgodaj, razlaga Irena Japelj Novak. Vedno je treba izhajati iz tega, da se gradi otrokov razvoj iz danih situacij, in v ozadju tega so vedno vrednote. Upoštevati je treba drugačnost, različnost, jo spoznavati. Učenje preko različnih socialnih igric, da ni le knjiga in umetnost, ampak nekaj, kar dandanes še bolj pritegne otroke. V umetnosti je težko reči, kaj je prav in kaj ni, zato ob risanju ni nekaj prav in nekaj narobe. Japelj Novakova poudarja, da je absolutno treba otroke vzgajati v tem, da so nekje meje in da je tudi to vrednota. Če se naučiš upoštevati svoje meje in meje drugega ter nekako ravnati v skladu s tem, to pomeni vrednoto že samo po sebi. Včasih starši mislijo, da je v predšolski dobi prezgodaj otroka omejevati, da ga je treba samo spodbujati, da bo zato ustvarjalen, da bo zato razvil vse svoje potenciale. Vendar omejevanje do določene mere daje otroku tudi občutek varnosti, to pa je že nova vrednota, varnost. Se pravi spoštovanje svoje lastne varnosti, varnosti drugega, vse to izhaja iz tega. Meje so lahko tudi stvar dogovarjanja, razen seveda tiste obče (kraja, uničevanje …), drugače pravila, ki se nanašajo na vsakodnevno eksistenco, lahko prilagajamo po dogovoru.

Vir: dr. Maja Zupančič, dr. Janez Justin (1991): Otrok, pravila in vrednote.

Sodelujoči strokovnjaki:

Irena Japelj Novak

http://vrtec-podgradom.org/

, psihologinja in svetovalna delavka, Vrtec Pod gradom

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here