Prvi dokumenti, ki jih uredite za vašega dojenčka

0
14890
Dokumenti za dojenčka
Dokumenti za dojenčka

Prvi dokumenti za dojenčka so rojstni list, matična številka, osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica, novorojenček pa dobi tudi davčno številko.

Ob rojstvu otrok dobi prvi dokument – rojstni list (izpisek iz matičnega registra o rojstvu), s katerim urejamo druge dokumente. Rojstni list je uraden dokument, ki vsebuje podatke o novorojenčku (priimek in ime, datum, uro in kraj rojstva, državljanstvo in podatke o starših). V porodnišnici starši izpolnijo izjavo o določitvi osebnega imena otroku in izjavo o določitvi otrokovega prebivališča. V skladu z zakonom je potrebno vsa rojstva vpisati v elektronski matični register.

 

Rojstvo novorojenega otroka se vnese v elektronski matični register na podlagi prijave porodnišnice, kjer je bil otrok rojen. Če je bil otrok rojen doma, se rojstvo vnese na podlagi prijave otrokovega očeta oziroma osebe, s katero mati živi, oziroma druge osebe, ki je bila prisotna pri porodu, in potrdila, ki ga izda po rojstvu otroka zdravstvena organizacija (npr. zdravstveni dom). Ob vnosu novorojenčkovih podatkov v matični register, otrok pridobi enotno matično številko. Po določitvi otrokovega osebnega imena in naslova, kjer bo novorojenček imel prijavljeno stalno prebivališče, matičar izda izpisek iz matičnega registra o rojstvu (rojstni list), ki ga posreduje otrokovi materi.

Osebna izkaznica

Za novorojenčka oz. za otroka, mlajšega od 18 let, državljana Republike Slovenije, lahko zakoniti zastopnik poda vlogo za izdajo osebne izkaznice ali vlogo za izdajo potnega lista. Za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista lahko starši zaprosijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. Vlogo poda starš, ki ima z otrokom isto stalno prebivališče oz. lahko tudi drugi starš, ki nima istega prebivališča, mora pa imeti soglasje prvega starša.

Vloga se računalniško izpiše na predpisanem obrazcu, vlagatelj pa mora preveriti pravilnost podatkov na vlogi in jo lastnoročno podpisati. Na vlogo se podpiše tudi otrok, če to zna. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge.

Z osebno izkaznico lahko potujete v Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarsko, Makedonijo, Malto, Moldavijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo. Svetujemo, da pred potovanjem pregledate še spletne strani Ministrstva za zunanje zadeve, kjer med drugim objavljajo tudi informacije o pogojih vstopa v posamezne države.

Stari starši z vnukom v tujino

Mladoletnik, ki potuje brez spremstva, mora imeti overjeno soglasje staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. Mladoletnik do 14 leta starosti, ki potuje v Bosno in Hercegovino in ima veljaven osebni dokument, lahko prestopi mejo Bosne in Hercegovine v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika ali osebe, ki je pooblaščena za njegovo spremljanje in ima podpisano in overjeno pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.

Soglasje ali pooblastilo vsebuje: osebne podatke o mladoletniku in zakonitem zastopniku, osebne podatke o spremljevalcu mladoletnika, če potuje s spremstvom, namen in čas bivanja v Bosni in Hercegovini, obdobje, za katerega velja soglasje ali pooblastilo, in podpis dajalca. Ta dokument mora biti sestavljen v enem od jezikov, ki se uradno uporabljajo v Bosni in Hercegovini, ali v angleščini, preveden v enega izmed uradnih jezikov Bosne in Hercegovine in overjen pri pooblaščenem sodnem tolmaču, če gre za prevod.

Za prestop meje z Republiko Hrvaško mladoletnik potrebuje le veljaven osebni dokument.

Kaj potrebujemo in koliko časa traja izdelava?

Vlogi za izdelavo osebne izkaznice in potnega lista je treba priložiti fotografijo, velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati pravo podobo osebe oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji.

Otrokom do tretjega leta starosti se izda osebna izkaznica in potni list s triletno veljavnostjo, otrokom od treh let do dopolnjenega 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let.

Osebna izkaznica je praviloma izdelana v štirih delovnih dneh od prejema vloge, potni list pa praviloma v sedmih delovnih dneh od prejema vloge. Ob vlogi lahko zaprosite za prednostno izdelavo osebnega dokumenta. Ob tem doplačate višjo upravno takso.

 

Cena osebne izkaznice z veljavnostjo enega leta12,06 €
Cena osebne izkaznice z veljavnostjo treh leta12,46 €
Cena osebne izkaznice z veljavnostjo petih let14,26 €
Cena osebne izkaznice z veljavnostjo desetih let18,86 €
Cena potnega lista z veljavnostjo enega leta34,80 €
Cena potnega lista z veljavnostjo treh let35,20 €
Cena potnega lista z veljavnostjo petih let39,30 €
Cena potnega lista z veljavnostjo desetih let46,10 €

 

Davčna številka

Davčno številko dobi novorojenček po uradni dolžnosti v roku enega meseca od rojstva, in sicer na podlagi podatkov, ki jih davčni urad pridobi iz evidence registra stalnega prebivalstva oz. matičnega registra. Davčno številko dobijo starši za svojega otroka po pošti.

Zdravstvena kartica

Rojstni list izročite delodajalcu, ki bo uredil prijavo v zdravstveno zavarovanje. Če ste samozaposleni, boste prijavo morali urediti sami na območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Predložiti morate izpolnjen obrazec M-DČ in otrokov rojstni list. Zdravstveno kartico boste priporočeno prejeli na dom. V vmesnem času lahko zdravstvene storitve uveljavljate na podlagi začasnega potrdila, ki ga boste prejeli ob prijavi v zdravstveno zavarovanje.

Sodelujoči strokovnjaki:

mag. Renata Kozan

http://www.upravneenote.gov.si/kranj/

v. d. načelnice, Upravna enota Kranj

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here