Dodatek za nego otroka

0
1085
Dodatek za nego otroka
Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek.

Denarni dodatek je za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina pri preživljanju in negi takega otroka.

Do pravice je upravičen eden od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno prebivališče v RS in dejansko živi v RS. Pravica do dodatka za nego otroka se uveljavlja pri krajevno pristojnem centru, glede na otrokovo stalno prebivališče, in sicer po rojstvu otroka in se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Pravica do dodatka za nego otroka se prizna na podlagi mnenja zdravniške komisije. Pravica traja dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti, po 18. letu pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.

Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek, ki znaša 100 evrov. Za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju ali težko ali funkcionalno težko gibalno oviranega otroka ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni pa 200 evrov.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here