Dodatek za nego otroka

0
4108
Dodatek za nego otroka
Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek.

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina pri preživljanju in negi takega otroka. Do pravice je upravičen eden od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živi v Republiki Sloveniji. Pravica se uveljavlja pri krajevno pristojnem centru, glede na otrokovo stalno ali začasno prebivališče, in sicer po rojstvu otroka in se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Pravica se prizna na podlagi mnenja zdravniške komisije. Pravica traja dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti, po 18. letu pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.

Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek, ki znaša 102,40 €. Za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju ali težko ali funkcionalno težko gibalno oviranega otroka ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni pa 204,80 €.

Pomembno!

  • Če živite v zunajzakonski skupnosti, predložite tudi zapisnik o priznanju očetovstva. Zapisnik uredite pred rojstvom otroka na CSD ali na upravni enoti.
  • Vse obrazce, vloge in pojasnila dobite na CSD, na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali na spletni strani E-UPRAVA.
  • O vaših pravicah odloča CSD, o pritožbah zoper odločbe CSD pa bo odločalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: ZSDP-1, portal MDDSZ, portal E-uprava.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

Ni objav za prikaz

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here