Delno plačilo za izgubljeni dohodek

0
2106
Izgubljeni dohodek
Izgubljeni dohodek

Pravica velja, do 18. leta starosti otroka oziroma največ dva meseca po smrti otroka. 

To je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju ali težko ali funkcionalno težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo iz seznama hudih bolezni. Pravico lahko uveljavlja tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok, z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju ali zmerno ali težjo gibalno oviranostjo. Do delnega plačila je upravičen tudi zakonec ali zunajzakonski partner, kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če te pravice ne koristi mati oziroma oče otroka in izpolnjuje druge s tem zakonom predpisane pogoje. Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek imata lahko hkrati oba starša, drugi osebi ali eden od staršev in njegov zakonec ali zunajzakonski partner, ko začneta delati krajši delovni čas od polnega, vendar skupna izraba ne sme presegati 40 ur tedensko.

Pogoj za uveljavljanje

Pogoj za uveljavljanje te pravice je, da imata otrok in starš ali druga oseba stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pravica velja do 18. leta starosti otroka. Če je otrok zaradi usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu  oz. zdravstveni ustanovi, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo (razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu) ali če je v rejništvu, starši ne morejo uveljavljati te pravice. Če je otrok vsaj 90 dni bival doma in so starši dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge, se enemu od staršev, ki bi bil na podlagi mnenja zdravniške komisije upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek, pravica prizna v sorazmernem delu ene četrtine za obdobje enega leta.

Kje se uveljavi

Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek se uveljavlja pri centru, kjer ima otrok stalno ali začasno prebivališče in sicer 30 dni pred zapustitvijo trga dela in najpozneje 30 dni po zapustitvi trga dela (ali začetka dela s krajšim delovnim časom). Če se ne uveljavlja v tem roku, se pravica prizna z dnem vložitve vloge. Na podlagi mnenja zdravniške komisije center vlagatelju izda odločbo.

Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek

Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je 751,77€ mesečno (588,64€ neto). V primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega, pripada sorazmerni del delnega plačila za izgubljeni dohodek. Upravičencem delnega plačila za izgubljeni dohodek pripada tudi dodatek za nego otroka.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

Ni objav za prikaz

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here