Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/customer/www/babybook.si/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_page_generator.php on line 454

Warning: Attempt to read property "display_name" on bool in /home/customer/www/babybook.si/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_page_generator.php on line 455
Avtorji Objave od Tanja Hecl

Tanja Hecl

https://www.vrtec-slobistrica.si/

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Socializacija otroka v prvih letih

Izkušnje, ki jih otrok pridobiva v odnosu z vrstniki, so drugačne od izkušenj, ki jih pridobiva v odnosu z odraslimi, saj pri tem oblikuje odnos do avtoritete. V odnosu z vrstniki pa oblikuje in krepi socialne spretnosti s »sebi enakimi«. Obe vrsti izkušenj sta pomembni in nenadomestljivi.

Družinska socializacija

Po rojstvu otroka nastane nova celica, nova komunikacija, večja družina, v katero se dojenček prične takoj vključevati. Prvo vez socializacije vzpostavi v odnosu do matere ter ostalimi tesnimi družinskimi člani. Ta navezanost mora biti za otroka varna, torej taka, da čuti sprejemanje. Njegovi skrbniki se odzivajo na njegove potrebe, ga potolažijo, se čuti ljubljenega in varno sprejetega. S tem starši postavljajo temelj za nadaljnje socializacijske izkušnje, na podlagi katerega bo otrok lažje in hitreje oblikoval vezi v svojem širšem okolju. Starejši bratci in sestrice dajejo otroku dodatno oporo in drug nivo socializacije, kot jo podajata starša, kar gradi otrokovo zaupanje za socializacijo z vrstniki.

Socializacija v vrtcu

Večji izziv za otrokovo socializacijo je vstop v vrtec, ko se običajno prvič sooča z:

  • iskanjem svojega mesta v skupini,
  • upoštevanjem druge avtoritete,
  • upoštevanjem želja drugih,
  • odlaganjem zadovoljitve svojih potreb in
  • sklepanjem kompromisov.

Naštete izzive bodo poznali skozi igro. V začetku prevladuje t. i. vzporedna igra – otroci se igrajo drug ob drugem, ne še toliko drug z drugim (si izmenjajo igralni material, se dogovarjajo). Otroci, ki so zgodaj vključeni v vrtec, prej pridobijo te izkušnje, ki jim pomagajo pri vključevanju. Med 2. in 3. letom postanejo otroci bolj dojemljivi za igro z vrstniki in z njimi navežejo kontakt zaradi igrače, igre ali karakterja vrstnika, ki jim ugaja.

Ali se bo otrok težje vključil v vrtčevsko skupino, če je dlje časa v domačen varstvu

Otroci, ki so v domačem varstvu, morda včasih res potrebujejo več spodbud pri vstopu v vrtec, saj je vrtec zanje popolnoma novo okolje. A tako kot se mlajši uvajajo v vrtec, tako se bo tudi malček uvedel in vzpostavil nove odnose v skupini sovrstnikov. Če so imeli pozitivne izkušnje z osebami, ki so zanje skrbele in če so se te osebe ustrezno odzivale na otrokove čustvene potrebe in jih spodbujale, potem bodo hitro usvojili nova socialna pravila, ki veljajo v večji skupini. Vendar niso spodbude in spodbudno okolje vse, kar potrebuje otrok za kvalitetno vključevanje v socialno okolje. Veliko je odvisno tudi od njegovih osebnostnih lastnosti. Nekateri otroci so bolj odprti za nove izkušnje, drugi bolj zadržani in zato potrebujejo več časa, da sprejmejo novo okolje in so bolj previdni pri vzpostavljanju odnosov.

Kako lahko starši spodbujate socialno vključevanje

V prvi vrsti starši dovolite otroku, da se druži z vrstniki. Organizirajte obisk prijateljev, peljite otroka na sprehod in omogočite druženje v parku, na igrišču, na igralih. S tem omogočate zdrav razvoj socialnih odnosov med vrstniki – sami se bodo dogovorili, kdo bo posodil igračo, kdo se bo guncal na gugalnici prvi, kdo bo potem na vrsti itd.

Med igro otrok ne posegajte »na prvo žogo«. Pustite, da se otroci zbližajo sami in se sami dogovarjajo za igranje z igračami ali druženje skozi druge igre. Zavedajmo se, da se otrok socialnih spretnosti šele uči. Vmešajte se le, kadar spor postane preglasen ali ko se pojavi fizično obravnavanje ali zbadanje. Takrat otroke opozorite in jih spodbudite, da poiščejo druge rešitve. Vprašajte jih, kako mislijo, kako se drugi počuti ob tem, kaj bi lahko naredili drugače, da bi bili vsi zadovoljni.

Čas, ki ga otrok preživi zunaj z drugimi otroci, ne more nadomestiti čas, preživet pred televizijskimi zasloni, tablicami ali telefoni, opozarja Tanja Hecl. Komunikacijski šum, ki nastaja zaradi uporabe tehnoloških naprav, osiromaši otrokove sposobnosti socialnega vključevanja v igro z vrstniki, zlasti na govorno jezikovnem področju. Vloga odraslih je, da poskrbite za vzgled pri uporabi teh naprav. Le tako še dodatno pripomorete, da bodo otroci zaradi veščin, ki jih pridobivajo v družbi vrstnikov, opolnomočeni.

Katero varstvo naj izberem – prednosti in slabosti

Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o izbiri varstva, se razlikujejo od družine do družine: od tega, kateri obliki varstva so starši bolj naklonjeni, do tega, kakšne imajo sploh možnosti. Bodisi imajo ob sebi zaupanja vredne osebe (stare starše ali varuške), ki jim lahko zaupajo svojega otroka, bodisi imajo možnost, da je njihov otrok sprejet v vrtec. O tem katero varstvo naj izberem si preberite prednosti in slabosti posamezne oblike.

Varstvo pri starih starših

Prednosti

+ Znano in ljubeče okolje, ki ne potrebuje posebnega uvajanja in je zato samo varstvo sprva manj stresno. Otrok v najzgodnejšem obdobju je lahko še nekoliko bolj občutljiv, zato se nekateri starši takoj po porodniškem dopustu, raje odločijo za dedke in babice, če to možnost imajo.

+ Manjša izpostavljenost različnim okužbam in posledično obolevnost v primerjavi z vrtcem. Če je otrok pogosto bolan, se boste na ta način izognili pogostim bolniškim dopustom.

+ Otrok je v središču pozornosti, stari starši se prilagodijo otrokovim željam (kar ni vedno tudi dobro).

+ Navadno je tovrstno varstvo zastonj oziroma cenejše od drugih oblik varstva.

+ Stari starši v pokoju se s tem, ko nudijo varstvo, počutijo koristnejše, poleg tega lahko več časa preživijo s svojimi vnuki.

Slabosti

– Lahko se zgodi, da zaradi nepričakovanih zdravstvenih težav, ki so pogostejše pri starejših, čez noč ostanete brez varstva.

– Zaradi podaljševanja delovne dobe so stari starši pogosto še v službi in varstvo pravzaprav prevzamejo stari stari starši.

Varuška

Prednosti

+ Starši se sami odločite za primerno osebo, ki jo poznate ali po priporočilih znancev, prijateljev, različnih servisov. Izberete osebo, pri kateri čutite zaupanje, naklonjenost do njihovih otrok, skrbnost in toplino.

+ Široke opcije v dogovorih oz. kaj varuška otroku nudi. Na primer, kje bo varstvo potekalo (pri vas ali pri njej na domu), koliko časa, koliko dni na teden, kako bo s prehrano, kaj bosta z otrokom počela (dodatne dejavnosti, kot npr. vožnja na različne tečaje, obisk knjižnice).

+ Varuška lahko otroka individualno obravnava (varuje le vašega otroka) in se tako v celoti posveti in prilagaja željam.

Slabosti

– Je navadno precej dražja od vrtca ali varstva pri starih starših (zlasti, če poskrbi tudi za prehrano in ima v varstvu samo vašega otroka).

Vrtec

Prednosti

+ Otroku nudi strokovno usposobljeno osebje, ki pozna razvojne značilnosti otroka in spodbuja njegov razvoj.

+ Programi v vrtcih so sestavljeni tako, da pokrivajo vsa področja otrokovega razvoja starosti primerno.

+ Vrtci so urejeni po določenih strogih standardih: strokoven kader, urejene igralnice in zunanje površine, kvalitetne igrače, ki omogočajo primeren razvoj, uravnotežena prehrana.

+ Socializacija in navezovanje stikov z vrstniki in usvajanje osnovnih veščin v določenem razvojnem obdobju.

+ Možnost izbire med posameznimi vrtci, znotraj teh pa med različnimi programi glede na čas izvajanja (dnevni, poldnevni in skrajšani programi) in glede na osnovna programska načela (Waldorf, Montessori, verski). Nekateri vrtci nudijo več dodatnih dejavnosti, ki so navadno plačljive, kot so plesne urice, likovne dejavnosti, plavanje.

Slabosti

– Prezasedenost vrtcev. V času porodniškega dopusta bodite pozorni, kakšne so kapacitete v posameznih vrtcih v njihovi okolici, ter spremljajte morebitne javne razpise o prostih mestih. Prošnjo za vrtec oddajte takoj po rojstvu otroka, da se čimprej uvrsti na seznam.

– Prisotna je večja obolevnost otrok, vsaj v prvem letu otrokovega bivanja v vrtcu, kot posledica večjega števila otrok z različnimi virusi in bakterijami. V večini primerov kmalu izzveni, otrok postane odpornejši in posledično manj odsoten.

– Cena vrtca variira glede na družinske prihodke in za nekatere družine pomeni kar precejšen finančni zalogaj znotraj družinskega proračuna.

WordPress Ads