Avtorji Objave od Tanja Fabjančič

Tanja Fabjančič

Svetovalna delavka Vrtec Žužemberk

Vprašalnik za pripravo na uvajanje

Potrebno je kar nekaj angažiranosti strokovnih delavcev, da se starejši novinci uspešno vključijo v že oblikovane skupine, še posebej, če gre za anksiozne, umaknjene ali agresivne otroke. Z veliko vzgojiteljeve motivacije, spodbujanja in prepričevanja tako otroka novinca, kot skupine otrok, se lahko uspešno vključi vsak otrok, izrednega pomena pa je sodelovanje s starši otroka novinca in njihova pozitivna naravnanost.

Vprašalnik za pripravo na uvajanje

Sprejet v enoto Vrtca __________________________, skupina_______________________ Vzgojiteljica: __________________________

Ura prihoda v vrtec: ___________________   Ura odhoda iz vrtca: ___________________

Osebe, ki bodo otroka pripeljale/odpeljale iz vrtca:

Ime in priimekSorodstveno razmerjeKontakt

 

Dosedanje varstvo otroka: __________________________________________

Prehranjevanje

Hrana, ki jo otrok rad je: ___________________________________________

Hrana, ki jo otrok težje sprejema, zavrača: _____________________________

Alergija na hrano na podlagi potrdila (vrsta alergije, prepovedana in dovoljena živila):

________________________________________________________________

Zdravstveno stanje

Občutljivost otroka, nagnjenost k obolelosti, kronične bolezni, stanja čutil (vid, sluh, gibalni razvoj): ostale posebnosti ________________________________________________________________

Prebolele težje bolezni: _____________________________________________

Alergije:_________________________________________________________

Vključenost v redno zdravstveno obravnavo (razvojna ambulanta, specialistične ambulante, logoped…): _______________________________________________________

Navade glede spanja

Trdnost spanca, občutljivost na hrup: ___________________________________

Posebne navade glede spanja: _________________________________________

Otrokova samostojnost

 • oblačenje/slačenje: _______________________________________________
 • obuvanje: _______________________________________________________
 • hranjenje:_______________________________________________________
 • opravljanje potrebe, skrb za osebno higieno:____________________________

Opravljanje potrebe: plenice / kahlica  / stranišče

Govorno področje

Razvitost govora, besedni zaklad, govorne težave: _________________________

Igra in prosti čas

Najljubše igre, dejavnosti v prostem času:_______________________________________________________________

Interesi, kaj otroka zelo zanima:__________________________________________

Čustveno in socialno področje

Osebe, na katere je otrok najbolj navezan: ________________________________

Odziv na neznane odrasle osebe: ________________________________________

Vključevanje v družbo otrok: ____________________________________________

Česa se otrok boji: ____________________________________________________

Kaj otroka potolaži: ____________________________________________________

Reagiranje, kadar se ne ugodi njegovim željam: _____________________________________________________________________

Druge informacije staršev o otroku:__________________________________________

Vir: Vrtec Žužemberk.

Priprava in izvedba uvajalnega obdobja

Z vidika zagotavljanja varnega in predvsem spodbudnega okolja za razvoj otroka, so običajno izvedeni trije uvajalni sestanki. Gre za prvi osebni stik starša z vzgojitelji in predstavlja temelj gradnje vzajemnega odnosa zaupanja, da starši otroka v vrtec pripeljejo z zaupanjem, da bo zanj dobro poskrbljeno in da bodo strokovni delavci prišli nasproti njegovim potrebam.

 • Uvodni sestanek je navadno skupinski za starše novincev (običajno poteka maja ali junija oz. avgusta), kjer boste prejeli napotke in priporočila v povezavi s procesom uvajanja otroka v vrtec, da boste otroka čim bolje pripravili na vstop.
 • Oddelčni roditeljski sestanek (konec avgusta ali začetek septembra) je namenjen temu, da spoznate potek uvajanja, vrtčevsko rutino ter potrebščine, ki jih bo otrok potreboval.
 • Individualni sestanek pa izkoristite zato, da predstavite vašega otroka vzgojitelju oz. vzgojiteljici. Pogovorite se o otrokovih potrebah, navadah ter morebitnih posebnostih. Del pogovora je namenjen tudi temu, da se staršem predstavi dnevno rutino, postopek uvajanja in se jim preda vse ostale pomembne informacije (način komunikacije in sodelovanja s starši, potrebščine, ki jih otrok prinese s sabo).

Ključne stvari, ki se jih boste dogovorili z vzgojiteljem ali vzgojiteljico

 • ura otrokovega prihoda v vrtec in odhoda domov ter osebe, ki bodo otroka pripeljale v vrtec oziroma ga odpeljale domov,
 • otrokove prehranjevalne navade (koliko je samostojen pri hranjenju, izkušnje z gosto hrano, morebitno zavračanje določene hrane, hrana, ki jo ima otrok rad),
 • spalne navade (kaj ga uspava, ali ima pri počitku »ninico«, trdnost spanca, spalni ritmi tekom dneva),
 • ali uporablja pleničke, kahlico, stranišče,
 • zdravstvene in ostale posebnosti (alergije, nagnjenost k obolenjem, diete, morebitne okvare čutil, odstopanja v razvoju, morebitne omejitve stikov z drugim roditeljem),
 • kako otrok izraža svoje potrebe (da je lačen, utrujen, žejen, da mora na stranišče),
 • gibalni razvoj (ali otrok hodi, se plazi),
 • česa se otrok boji, kaj ga potolaži, kako se odziva na neznane osebe,
 • otrokova zanimanja in interesi,
 • dosedanje izkušnje in odzivi otroka z varstvom pri drugih osebah.

Spregovorite tudi o svojih dilemah in pomislekih zato priporočamo, da si pred sestankom vzamete čas in zapišete vsa vprašanja ter dileme, o katerih bi se želeli pogovoriti.

Pred-priprava na uvajanje  

Za lažje uvajanje v vrtec, otrokom predstavite pozitivne vidike vrtca:

 • jim prebirate zgodbe z vrtčevskim okoljem,
 • z otrokom obiščite vrtec,
 • se igrate na vrtčevskem igrišču,
 • poskušate že doma uvajati podobno dnevno rutino, kot je v vrtcu.

Starši lahko otrokovo socialno kompetentnost, že pred vključitvijo v vrtec, razvijate, tako da:

 • se družite z drugimi starši, ki imajo otroke podobne starosti,
 • jih peljete na igrišče, kjer se zbira več otrok,
 • se udeležujete prireditev za otroke,
 • jih za kakšno uro pustite pri starih starših, sorodnikih ali prijateljih,
 • se igrate skrivalnice z otrokom, da otrok lažje osvoji koncept stalnosti oz. razume, da se boste vrnili po njega, čeprav vas trenutno ne vidi.

Med uvajanjem otroka v vrtec starši

 • Postopoma podaljšujte čas samostojnega bivanja otroka v skupini.
 • Če ste ob uvajanju prisotni v oddelku, bodite aktivni, se igrajte z drugimi otroki, sodelujte z vzgojiteljico in ste tako otroku zgled.
 • Doma v času uvajanja ne vnašajte še kakšnih drugih sprememb (npr. odvajanje od pleničk, dude, premestitev v svojo sobo), saj bi tako otroka po nepotrebnem dodatno obremenjevali.
 • V vrtec prinesite predmet, s katerim se potolaži, pomiri (dudo, ninico).
 • Otroka ob prihodu v vrtec predajte nežno, a odločno: slovo naj bo kratko, umirjeno, lahko ustvarite vsakodnevni prepoznavni ritual poslavljanja, ki ga opravite že v garderobi.
 • Se držite svojih obljub, kdaj boste prišli po otroka in se držite stalnega ritma prihajanja po otroka, saj to otrokom nudi občutek varnosti in zaupanja.
 • Z otrokom kvalitetno preživite popoldanski čas, bodite mu na razpolago, hkrati pa poskrbite tudi zase in za svojo sprostitev.

Potek uvajalnega obdobja

Prav tako kot je potrebna priprava otroka na vključitev v vrtec, pa je potrebna tudi priprava staršev, za katere je pomembo, da so trdno prepričani, da so se pravilno odločili, ko so otroka vpisali v vrtec, saj se njihovi dvomi in strahovi odražajo tudi pri otrocih. Velikokrat se ob predaji otroka v vrtec, starši otroka bolj oklepajo, kot on njih, ga zadržujejo, ko je on že na poti k igri s prijatelji in s tem zelo obremenjujejo otroka. Če kateri od staršev sam ima težave z obvladovanjem čustev ob ločitvi od otroka, je bolje, da otroka uvaja drugi starš ali stari starši.

Če je otrok, zaradi bolezni dlje časa odsoten v kratkem časovnem obdobju po uvajanju, se lahko ob ponovni vrnitvi v vrtec ponovijo uvajalne težave, ko pa je otrok v vrtec že dobro in dlje časa uveden, ob vrnitvi po daljši odsotnosti praviloma nima posebnih težav, morda le dan ali dva ob ločitvi od staršev.

Opazujte otroke in spremljajte njihovo vedenje in čustva. Nanje se tako vi kot strokovni delavci ustrezno odzivajte. Ne le na otrokova negativna čustva, ampak tudi na pozitivna, saj s potrditvijo le teh lahko pomembno vplivate na otrokovo socialno prilagojenost in krepite njegovo pozitivno samopodobo.

Otrokom je pri občutku varnosti v vrtcu v veliko pomoč dnevna rutina in z njo prikriti kurikulum, saj otrok že po nekaj dneh bivanja v vrtcu ugotovi potek dnevne rutine oz. zaporedje dogodkov v vrtcu, ki mu pomagajo premagati negotovost in strah pred neznanim, ter razumevanje pojma časa.

Pot do krajšega uvajalnega obdobja

Individualni sestanki vzgojiteljev in staršev otrok, ki prvič vstopajo v vrtec, so z vidika zagotavljanja varnega in predvsem spodbudnega okolja, v katerem bo otrok rastel in se razvijal, zelo dobrodošli. Gre za prvi osebni stik starša z vzgojitelji in predstavlja temelj gradnje vzajemnega odnosa zaupanja. Če starši otroka v vrtec pripeljejo z zaupanjem, da bo zanj dobro poskrbljeno ter da bodo strokovni delavci prišli naproti njegovim potrebam, je uvajalno obdobje za otroka lahko bistveno krajše in manj stresno.

3 ključni sestanki z vzgojiteljem

Na uvodnih navadno skupnih sestankih za starše novincev v poletnem obdobju (ponekod maja ali junija, drugje avgusta) boste seznanjeni s potekom bivanja in dela v vrtcu ter z napotki in priporočili v povezavi s procesom uvajanja otrok v vrtec. Poudarek je na tem, kako boste izkoristili čas pred vstopom otroka v vrtec, da otroka, predvsem pa sebe pripravite na to, da se bo otrok vrtca hitreje navadil ter se v njem počutil varno in sprejeto.

Na oddelčnih roditeljskih sestankih, ki v nekaterih vrtcih potekajo že v zadnjem tednu v avgustu, sicer pa v začetku septembra, vzgojitelji predstavijo, kako bo potekal dan v vrtcu, kaj otrok potrebuje za v vrtec, potek uvajanja ter jim podajo ostale informacije.

Običajno je na skupnih sestankih premalo časa za vse dileme in vprašanja, ki se staršem porajajo, zato so individualni pogovori z vzgojiteljem pred otrokovim vstopom v vrtec zelo dragoceni.

Običajno starše otrok novincev na individualne pogovore povabijo vzgojitelji – jih pokličejo po telefonu in se dogovorijo za ustrezen termin.

Na individualnih sestankih predstavite svojega otroka

V veliki večini se individualnih pogovorov udeleži le en starš. Običajno otrokova mamica, drugi pa je v tem času doma z otrokom. Staršem priporočamo, da na sestanek, ki običajno traja okoli pol ure, pridejo brez otroka.

Če imate skupni oddelčni sestanek pred individualnim srečanjem, je lahko bistveno več časa namenjenega temu, da vzgojitelj v pogovoru čim bolj spozna vašega otroka, njegove potrebe, navade ter morebitne posebnosti. Del pogovora je namenjen tudi temu, da se staršem predstavi dnevno rutino, postopek uvajanja in se jim preda vse ostale pomembne informacije (način komunikacije in sodelovanja s starši, potrebščine, ki jih otrok prinese sabo – nahrbtnik z rezervnimi oblačili in platneno vrečko za umazana oblačila, udobni sobni copati, pleničke, vlažni robčki, robčki za brisanje noska).

Pogovor o otroku lahko poteka s pomočjo vprašalnika, na katerega si vzgojitelj zapiše vse pomembne podatke o otroku, ki so mu lahko v pomoč, da se približa njegovim potrebam in mu omogoči čim manj stresno uvajalno obdobje:

 • ura otrokovega prihoda v vrtec in odhoda domov ter osebe, ki bodo otroka pripeljale v vrtec oziroma ga odpeljale domov,
 • otrokove prehranjevalne navade (koliko je samostojen pri hranjenju, izkušnje z gosto hrano, morebitno zavračanje določene hrane, hrana, ki jo ima otrok rad),
 • spalne navade (kaj ga uspava, ali ima za počitek ninico, trdnost spanca, spalni ritmi tekom dneva),
 • ali uporablja pleničke, kahlico, stranišče,
 • zdravstvene in ostale posebnosti (alergije, nagnjenost k obolenjem, diete, morebitne okvare čutil, odstopanja v razvoju, morebitne omejitve stikov z drugim roditeljem),
 • kako otrok izraža svoje potrebe (da je lačen, utrujen, žejen, da mora na stranišče),
 • gibalni razvoj (ali otrok hodi, se plazi),
 • česa se otrok boji, kaj ga potolaži, kako se odziva na neznane osebe,
 • otrokova zanimanja in interesi,
 • dosedanje izkušnje in odzivi otroka z varstvom pri drugih osebah.

Skupaj se pogovorite o načrtu uvajanja

Na individualnem pogovoru boste skupaj z vzgojiteljem pripravili načrt postopnega uvajanja v vrtec; kako bo uvajanje potekalo, kdaj se bo pričelo, kdo od staršev bo prisoten in koliko časa (prve dni več, če bo potrebno, potem vedno manj časa), kdo dosegljiv tekom dneva, če bi bilo potrebno, kdaj boste otroka prevzeli. Spregovorite tudi o svojih dilemah in pomislekih zato priporočamo, da si pred sestankom vzamete čas in zapišete vsa vprašanja ter dileme, o katerih bi se želeli pogovoriti.

Najpogostejša vprašanja staršev

Hranjenje: Starše zanima kako bo z njihovim otrokom, ki še ni samostojen pri hranjenju – ali mu bodo vzgojitelji ob številčnosti otrok v skupini lahko pomagale pri obrokih. Starši imajo pogosto tudi dilemo, kako bo otrok sprejel nove okuse hrane in pijačo v vrtcu, ki je običajno navadna voda ali nesladkan čaj. Svetovalna delavka Tanja Fabjančič pove, da kljub temu, da sta lahko na skupino samo dva vzgojitelja, ta uspeta poskrbeti, da so vsi otroci nahranjeni in urejeni. Ob tem starše spodbujajo, da otroka navajajo na samostojnost že doma ter da jim pripravljajo raznovrstno in zdravo hrano. Glede izbirčnosti pri prehrani pove Tanja Fabjančič, da s starši delijo izkušnje, da se otroci hitro navadijo na nove okuse (če le imajo priložnost, da novo hrano večkrat poskusijo), tako se navadijo tudi na vodo in nesladkan čaj.

Spalni ritem in počitek: Otrok, ki pride v vrtec zgodaj, ima zjutraj možnost počitka, prav tako več otrok v prvih mesecih v vrtcu potrebuje dodaten dopoldanski počitek. Otroke dnevni ritem v vrtcu in s tem povezano prilagajanje utrudi, tako da večjih težav z uspavanjem vzgojitelji navadno nimajo. Z umirjeno glasbo in pristopi, ki jih posamezni otroci potrebujejo (npr. da imajo ninico, dudo, božanje, bližina odrasle osebe, ustrezna zatemnitev prostora ), jim hitro uspe zaspati in tudi dolžina spanca, ki je bila pri posameznih otrocih doma zelo kratka, se v vrtcu običajno precej podaljša.