Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/customer/www/babybook.si/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_page_generator.php on line 454

Warning: Attempt to read property "display_name" on bool in /home/customer/www/babybook.si/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_page_generator.php on line 455
Avtorji Objave od prof. dr. Mateja Videmšek

prof. dr. Mateja Videmšek

http://www.fakultetazasport.si/

predstojnica katedre za predšolsko športno vzgojo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Malček naj preizkusi različne športne aktivnosti

Skozi igro s starši

Otrok naj dobi čim več gibalnih izkušenj znotraj družine. Starši ga vzemite s seboj, medtem ko se ukvarjate s športom, pojdite z njim na sprehod, spodbujajte ga, da pleza po igralih, premaguje različne ovire na otroškem igrišču, se igra z žogami. Zelo uporabni so tudi raznovrstni baloni.

Aktivnosti s katerimi bo otrok razvijal grobo in fino motoriko lahko vnesete tudi tako, da postane vaš hišni pomočnik, dovolite mu, da pometa, briše prah, peče piškote. Najprej naj vas opazuje, nato ga spodbudite, da gibalne vzorce poskusi skupaj z vami, prilagojeno njegovim sposobnostim.

Čim več gibanja vključite v igro, pri kateri sodelujete tako starši kot otrok: lovljenje, metanje žoge, kotaljenje, prevali. Skozi igro bo izoblikoval ljubezen do gibanja.

Pridobivanje vrednot

Med 2. in 6. letom so za spoznavanje novih športov primerne različne vadbe in tečaji, pri katerih otrok spoznava različne vrste gibanja, ne gre pa še za resno treniranje športa. Ne hitite z resnimi treningi, ki otroka v tej starosti preobremenijo. Izberite dejavnosti, ki potekajo 1–2x tedensko.

Na vadbi se učijo pravil in sodelovanja, da znajo počakati na navodila vaditelja, spoštovanja in upoštevanja različnosti med posamezniki. Otrok, ki že od malega hodi na športno vadbo, se bo mimogrede naučil, da ne sme zamujati na treninge v kasnejših letih.

Bodite potrpežljivi in otroku predstavite gibe, ki so primerni njegovemu razvoju. Prehitro obremenjevanje lahko negativno vpliva na razvoj mišičja in okostja, hitreje se zgodijo poškodbe, večja je verjetnost, da se jim šport v kasnejšem obdobju upre.

Vključevanje v organizirano vadbo

Otroka lahko v organizirano vadbo vključite že v 1. letu starosti, a večina se začne vključevati pri starosti 2 ali 3 let, ko se vadbe udeležujejo skupaj s starši. Od 3. oz. 4. leta se otrok že lahko vključi v samostojno športno vadbo, ki temelji na naravnih oblikah gibanja (tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki, poskoki) in na razvoju otrokovih gibalnih sposobnosti (koordinacija gibanja, ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost in natančnost).

Primerna športna dejavnost otroku omogoča sprostitev, tesnoba , tesnobe in potrtosti, spodbuja gradnjo samospoštovanja in pozitivne samopodobe ter pomaga pri socializaciji in oblikovanju dejavnega odnosa do samega sebe in sveta. Dejstvo je, da aktiven otrok postane aktiven odrasel. Starši lahko otroku pri spoznavanju športov pomagate tako, da mu jih predstavite čim več, ga učite osnovnih gibov posameznih zvrsti in ga opazujete, če za katerega izmed športov pokaže večje zanimanje. Dobro je upoštevati tudi otrokovo konstitucijo, ki je pri nekaterih športih zelo pomembna.

Med skupinsko športno aktivnostjo se otroci učijo tudi poštene igre (fair-play). V redkih primerih ima večjo korist individualna vadba, kadar sodelovanje pri skupinskem športu otroku predstavlja stigmo. Na primer, če se boji vode, ga samega odpeljite na bazen, kjer bo dobil več izkušenj z vodo in premagal strah, z vami ob strani, ko se počuti varnega.

Vpis otroka v redne treninge

Čas za prve treninge nastopi najprej pri 5.–6. letih. Takrat že začnejo trenirati športe, ki vključujejo bolj zapletene gibe in so visoko specializirani, npr. umetnostno drsanje, hokej, plavanje, smučanje. Pri teh športih si prizadevajte za čim večjo pestrost in širino, kar spodbuja celostni razvoj otroka in njegovo motivacijo. Rokomet lahko začnejo trenirati pri 10. letih, atletiko pa tudi pri 13. letih.

Otroci so za usvajanje zahtevnejših spretnosti pripravljeni pri različnih starosti, saj razvoj poteka v interakciji med zorenjem, učenjem in posamezno lastno voljo: nekateri vozijo kolo pri 4. letih ali še prej, nekateri šele v osnovni šoli. Ob tem je pomembno, da so športni pripomočki in oprema (smuči, rolerji, poganjalec namesto kolesa s pomožnimi kolesi) prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.

Med aktivnostmi spoznajo svoje sposobnosti, uživajo ob uspehu in napredku ter se učijo prenašati poraz. Otroci, ki imajo popoldanske treninge, so lahko v šoli bolj motivirani in skoncentrirani, da imajo popoldan čas za trening. Zavedajte se, da je vaš otrok individuum in, da ni nujno, da mu je pomembno isto kot vam. Četudi ste bili starši nekoč uspešni mladi športniki ali ste sanjali, da bo vaš otrok nekoč svetovna zvezda, otroku dovolite, da sanja svoje sanja. Sodelovanje pri športni dejavnosti je pomembnejše kot izbira točno določene dejavnosti.

Potrudite se, da otroka k športni dejavnosti ne boste prisilili in, da otrok ne bo čutil pritiska z vaše strani. Prizadevajte si za zdravo podporo. S spodbudnimi besedami mu nudite oporo, kadar je neuspešen. Otroku pomagajte pri vaji težjih gibov, kadar za to pokaže interes.

Viri: www.liveabout.com, www.stanfordchildrens.org.

Vključevanje otrok v športne dejavnosti

Pomembno je, da otrok v predšolskem obdobju pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Kar je zamujeno v najzgodnejšem razvojnem obdobju, je kasneje težko nadoknaditi. Ta temelj naj bo kakovostno zgrajen, saj pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj.

Pred vključitvijo otroka v določeno športno dejavnost je potrebno preveriti strokovnost izvajalcev ter primernost športne tehnologije (športna igrala, pripomočki), ki mora ustrezati otrokovi razvojni stopnji. Starši bi se morali ob izbiri ponudnika vadbe za otroka dobro pozanimati, kdo in kako jo vodi, saj to lahko pomembno vpliva na otrokov razvoj in tudi na njegov odnos do športa v kasnejših letih.

Otroka lahko vključite v organizirano športno dejavnost že v prvem letu starosti

Najpogostejši začetek vključevanja otrok v organizirane športne vadbe je pri dveh ali treh letih starosti, saj je otrok takrat že nekoliko bolj samostojen, lažje razume navodila, poleg tega pa so takrat njegove govorne sposobnosti že toliko razvite, da je sposoben z besedami izraziti svoje želje in občutke. Vendar je takrat otrok še zelo navezan na starše, zato je pomembno, da ste vadbo čim bolj aktivno vključeni, saj je otrok v navzočnosti enega od staršev veliko bolj sproščen, počuti se varnega, poleg tega pa vaditelj lahko izvaja mnoge dejavnosti, ki jih sicer ne bi uspel. Od tretjega oziroma četrtega leta lahko otroka že vključite v samostojno splošno športno vadbo, ki naj temelji na naravnih oblikah gibanja, kot so tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki, poskoki, na razvoju otrokovih gibalnih sposobnosti, kot so koordinacija gibanja, ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost in natančnost. V predšolskem obdobju sta v ospredju predvsem koordinacija gibanja in ravnotežje. Nerazviti ali slabo razviti sposobnosti sta pri otroku do približno petega leta starosti pomembna dejavnika, ki preprečujeta hitrejše usvajanje enostavnih, še posebej pa sestavljenih (koordinacijsko zahtevnejših) gibanj (vožnja s kolesom, drsanje, kotalkanje, smučanje itd.). Zato otroku omogočite pogosto izvajanje gibalnih nalog, ki pospešujejo razvoj teh gibalnih sposobnosti.

Specializacija v določen šport in tekmovalnost

Zgodnjo specializacija je lahko za otrokov razvoj včasih vprašljiva, zlasti če se ne upošteva dejstva, da naj bi šport vsaj do osmega leta temeljil na igri, med katero naj bi otrok usvojil raznovrstne gibalne izkušnje. Živčni sistem otroka namreč še ni dozorel za bolj zapletene in zahtevne gibe; otroci so šele takrat sposobni večjih psihičnih in telesnih obremenitev. V specializacijo za posamezno panogo so se zaradi akumuliranega znanja in ustrezno diferencirane motorike praviloma sposobni usmeriti po 6. letu starosti, pri nekaterih športih tudi že nekoliko prej, vendar pa prezgodnja specializacija in spodbujanje tekmovalnosti škodujeta otrokovemu telesnemu, čustvenemu in socialnemu razvoju. Zaželeno pa je, da se tudi predšolski otroci skozi igro seznanjajo z osnovnimi elementi različnih športov, vendar z ustreznimi športnimi pripomočki, ki so prilagojeni njihovi razvojni stopnji.

Kateri šport izbrati

Priporočljivi so vsi športi, vendar je treba biti zlasti pri tistih, ki zahtevajo nekoliko bolj zgodnji začetek, zelo pazljiv. Predvsem gre za športe, kot so plavanje, športna in ritmična gimnastika, umetnostno drsanje …, ki vključujejo visoko specializirana in specifična gibanja, za osvojitev katerih potrebujete nekoliko več časa. Pri teh športih si je potrebno prizadevati za čim večjo raznolikost in širino, kar spodbuja celostni razvoj otroka in njegovo motivacijo. Nič ni narobe, če otrok preizkusi različne športe, preden najde tistega, ki je zanj pravi in ki ga bo obiskoval z velikim veseljem. Športna dejavnost mora pri otroku v predšolskem obdobju spodbujati veselje in pozitivna čustva. Otroku tako omogoča sprostitev, spodbuja gradnjo samospoštovanja in pozitivne samopodobe ter pomaga pri socializaciji in oblikovanju dejavnega odnosa do samega sebe in sveta. Še kako pomembno pa je dejstvo, da aktiven otrok ponavadi postane aktiven odrasel človek.

WordPress Ads