Authors Posts by Milena Hvale

Milena Hvale

http://www.csd-lj-siska.si/splosno/index.asp

dipl. uprav. org., vodja enote za starševsko varstvo in družinske prejemke s Centra za socialno delo Ljubljana – Šiška

Krajši delovni čas po porodu in pravica do dojenja

Ko se mlada mamica vrne na delovno mesto, ima možnost skrajšanega delovnega časa, 4 ure, 6 ur, ali pa skrajšanega za eno uro, kar je najpogostejša praksa. Mamice lahko koristijo pravico do prste ure za dojenje. O različnih pravicah smo se pogovarjali z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška.

Ko se ženska vrne na delovno mesto, lahko koristi krajšan delovni čas, naprimer 4 ure, 6 ur, samo eno uro. Ker so danes taki delovni časi od 8ih zjutraj do štirih, petih popoldne, vrtci pa se zaprejo že prej. Starši pa tudi pravijo, da imajo vsaj še nekaj od dneva. To se danes kar precej koristi. Možno je tudi samo za 4 ure, zaradi varstva, vendar je to vedno vezano na finance. Plačano je zavarovanje za osem ur, vendar dohodki pa so seveda nižji. To pa se potem Poznan na njeni naslednji porodniški, saj ne gre 55 % od njene plače ampak od minimalne plače. Tu pa tudi govorimo o dojenju, saj zakon o varovanju zdravja določa, da ima mama najmanj enourni odmor, če doji otroka. Mama prinese potrdilo, da doji otroka in ima pravico med delovnim časom izkoristit eno uro.

Na centrih priporočajo, da se naročite za uro in datum sestanka, kjer vam bodo lahko strokovnjaki v živo pomagali pri vsaki zagati pred katero se znajdete. Uradne ure so v ponedeljek (8.00-12.00, 13.00-15.00), sredo (8.00-12.00, 13.00-17.00) in petek (8.00-12.00).

Kaj stori nosečnica, če jo delodajalec odpusti

Noseča ženska je upravičena do vseh nadomestil, ob morebitnem odpustu. Lahko pa se zgodi, da delodajalec predčasno odpusti bodočo mamico še preden nastopi porodniški dopust, takrat ni druge rešitve kot sodna pot. Oglejte si video z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška.

Na centrih priporočajo, da se naročite za uro in datum sestanka, kjer vam bodo lahko strokovnjaki v živo pomagali pri vsaki zagati pred katero se znajdete. Uradne ure so v ponedeljek (8.00-12.00, 13.00-15.00), sredo (8.00-12.00, 13.00-17.00) in petek (8.00-12.00).

Vsa nadomestila ji greo. Upravičena je do tega, res pa je, da se zgodi, da delodajelc predčasno, še preden ona nastopi porodniški dopust. Če to naredi, potem ji ostaja samo sodna pot. Pri nas žal ni, da bi bila mati zaščitena ni, je bila pa prejšnja zakonodaja to. Če je poslovna odpoved, ima vse pravice do nadomestila, res pa je, da je potem nadomestilo sorazmerno nižje, če gre potem na zavod za zaposlovanje, in se upoštevajo nadomestila zadnjih 12 mesecev, so potem nadomestila manjša, kakor bi bila sama plača. Bile so zaposlene za določen čas, in jim potem delodajalec ni podaljšal, s tem se srečujemo redno. Lahko zaposlijo za določen čas, enkrat, dvakra,t potem naj bi za nedoločen čas.

Kako izračunamo višino porodniške

Oglejte si video o tem kako izračunamo višino porodniške z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška. Povprašali smo tudi kako uveljavlja nosečnica – samostojna podjetnica pravico do porodniškega dopusta.

Višina porodniške je vezana na obdobje enega leta pred vložitvijo prve vloge. Ta je vezana na mamo, če imam mama stalno bivališče v Ljubljani, mora vse te zadeve urejati vLjubljani, če pa v Murski Soboti, pa mora to urejati tam, tudi če živi v Ljubljani. Ko odda prvo vlogo, se vedno upošteva za zadnjih 12 mesecev za nazaj, torej izplačila v zadnji dvanajstih mesecih, to je bruto znesek. Za porodniško velja 100% nadomestek, za dopust za nego pa je limitiran na dvo in polkratnik slovenske povprečne plače. Na naši spletni strani tudi lahko izračunte realno, koliko boste dobili. Kaj pa porodniška za samostojne podjetnice? Velja ravno tako, kot za tiste, ki so zaposlene pri delodajalcih, le da si ona izplačuje sama, si izpolni obrazec, kakšni so bili ti dohodki, pri njej pa se obračunava od osnove, od katere plačuje prispevke. Ona nima plače, ampak si plačuje višin

o teh prispevkov. Mi damo ta obrazec potrditi na davčno, oni nam vrnejo potrjen obrazec o prispevkih za zadnjih 12 mesecev in od tega je odvisna njena porodniška. Res pa je, da si SPji zvišajo osnovo, naprimer, ko vedno, da so noseče, da dobijo malo višjo, sicer so pa navadno kar minimalne.

Na centrih priporočajo, da se naročite za uro in datum sestanka, kjer vam bodo lahko strokovnjaki v živo pomagali pri vsaki zagati pred katero se znajdete. Uradne ure so v ponedeljek (8.00-12.00, 13.00-15.00), sredo (8.00-12.00, 13.00-17.00) in petek (8.00-12.00).

Družina
Družina

Očetovski dopust

Oglejte si video o koriščenju očetovskega dopusta z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška.

Očetovski dopust je izključno pravica očeta. Lahko koristi teh 15 skupaj, lahko po dnevih, tednih. Tako tudi tisti, ki so bolj zaposleni da to izkoristijo do otrokovega šestega meseca. To tudi velja za očete, ki niso zaposleni, v zadnjih treh letih bili zaposleni in imajo možnost to koristiti.

Je pa potem tudi možnost neplačanega dopusta, kjer so plačani samo prispevki, pogoj pa je da je očka zaposlen. To največ uveljavljajo samostojni podjetniki, ali pa tisti, ki so zaposleni samo na štiri ure.

Ali ima brezposelna nosečnica pravico do porodniške

Oglejte si video o tem kakšne pravice ima brezposelna nosečnica z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška.

Če je bila zaposlena v zadnjih treh letih, vsaj 12 mesecev, potem ima pravico do nadomestila brez dopusta. Ker nima delodajalca, nima pravice do dopusta, samo do nadomestila, ki pa se upošteva 55 % minimalne plače in za vsak mesec zavarovanja še  dodatno 2 %. Če je bila npr. zaposlena 25 mesecev, toliko se jih lahko upošteva in njena povprečna plača 105 % minimalne plače.

To imajo, če ne pa so opravičene do starševskega dodatka, ampak to pa samo državljanke s stalnim prebivališčem. To pa je zaradi tega, ker je starševski dodatek vezan na pokojninski zavod, kar pomeni, da imajo plačano tudi pokojninsko dobo. Tujke ne morejo izkoristit, bi bile opravičene s stalnim bivališčem, a ker je vezan na pokojninsko dobo, ne dobijo nič, tudi s stalnim bivališčem, na žalost.

Pravica do porodniške slovenke, ki dela v tujini

Zaposlena nosečnica v tujini se mora ravnati po tamkajšnji zakonodaji. Če pa ima stalno prebivališče še vedno v Sloveniji, pa v tujini ni upravičena do pomoči ob rojstvu. Porodniška se zaračuna iz delovnih let v Sloveniji, v tujini pa po zakonodaji države v kateri dela.

Oglejte si video z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška.

Če ima ženska stalno prebivališče v Sloveniji, se mora ravnati po tamkajšnji zakonodaji. To tudi pomeni, da tam ni opravičena do pomoči ob rojstvu, ker to velja samo za matično državo in to lahko uveljavlja samo v tistem matičnem centru, kjer ima stalno prebivališče. Je pa to tudi vezano z državljanstvom. Če je državljanka slovenije ji je dodeljena pomoč tu, če pa se odjavi, pa je ta pravica vezana na tujo državo in na njihovo zakonodajo. Tudi naprimer če nosečnica dela v tujini in se vrne iz tujine dva meseca pred nastopom porodniške, se njeni dohodki ne upoštevajo, ampak samo to kar je delala v Sloveniji, to kar pa je delala v tuji državi, pa se obravnava tam.

Kako in kdaj uveljavljamo porodniški dopust ter koliko časa traja

Obvezen nastop porodniškega dopusta je 28 dni pred nastopom porodnega roka, uveljavitev pomoči pa bodoča mamica začne urejati najkasneje 60 dni pred nastopom roka. Porodniška traja 105 dni in ta pravica je izključno materina. Po tem pa nastopi dopust za nego in varstvo, ki ga lahko koristita oba starša. Oglejte si video z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška.

Obvezen začetek porodniške je 28 dni pred nastopom poroda oziroma rokom. Papirologijo začnejo urejat 60 dni pred rojstvom otroka, da uredijo še vse v zvezi s pomočjo ob rojstvu. To je paket ali pa denarno nadomestilo v višini tega paketa. Obrne pa se center, kjer je njeno stalno prebivališče oziroma začasno, če nima stalnega bivališča v Sloveniji. Za državljanke Slovenije pa je obvezno stalno prebivališče po zakonu. Možno je tudi predhodno priznanje očetovstva… Porodniški dopust traja 105, ki je koristi pred nastopom poroda in je to pravica matere. Dopust za nego in varstvo otroka, ki ga koristita oba starša in traja 260 dni, ki pa se lahko podaljša ob rojstvu dvojčkov, predzgodnjega rojstva…ali pa starša doma varujeta že otroka, mlajšega od 8 let, se dopust podaljša za 30 dni, ob dvojčih se podaljša za 90 dni, če je otrok bolan, se tudi podaljša za 90 dni.

Na centrih priporočajo, da se naročite za uro in datum sestanka, kjer vam bodo lahko strokovnjaki v živo pomagali pri vsaki zagati pred katero se znajdete. Uradne ure so v ponedeljek (8.00-12.00, 13.00-15.00), sredo (8.00-12.00, 13.00-17.00) in petek (8.00-12.00).

Pregledi v nosečnosti med delovnim časom in rizične nosečnosti

Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška, smo povprašali ali nosečnica lahko obiskuje zdravnika med delovnim časom. Zaradi stresnih služb so vse bolj pogoste tudi rizične nosečnosti in zato je opaziti povečan obseg bolniških še pred nastopom porodniške.

To pa že sam zakon o delovnih razmerjih določa, prav tako po pravilniku za zdravje. To brezplačni, brez omejitev, plačane so ure, to se ji šteje, to ji je omogočeno. Če ji tega delodajalec ne omogoči, je delodajalev v prekršku. Povečan obseg je pri rizičnih nosečnostih, veliko bolnišk.

Delodajalci pravijo, takoj ko je izvedela, da je noseča, je na bolniški. To je način, stresno naše obdobje, delovni čas, službe so ali niso in imajo zato mame večje zdravstvene težave. In to se je povečalo. Zakon je dovoljeval, če je bila mama na bolniški je šla 42 dni prej na porodniško, zdaj je 28 dni. To je breme delodajalca, breme zavoda za zdravstveno zavarovanje. Bolj so razumljivi tisti, ki so sami že starši.

Katere poklice v nosečnosti ni priporočljivo opravljati

Če je materino in otrokovo zdravje v kakršni koli nevarnosti, ima mati pravico do premestitve na drugo delovno mesto. Poklicev kjer je nosečnica v stiku s kemikalijami, kjer je težavnost tolikšna, da bi povzročila prezgodnji porod, ni priporočljivo opravljati.

Oglejte si video z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška.

Ni priporočljivo opravljat kakšnih bolj težaških del, ali del, kjer so v stiku s kakšnimi kemikalijami, terenskega dela, ki obremenjuje nosečnosti in kjer bi lahko prišlo do kakšne poškodbe, predzgodnjega poroda. Sicer pa ni problema. To je vse v pravilniku o varovanju zdravja. Če nosečnici škodi, mora samo povadati, prinesti potrdilo in povedati v katerem mesecu nosečnosti je.

Kdaj naj nosečnica obvesti delodajalca o nosečnosti

Oglejte si video z Mileno Hvale, dipl. uprav. org., vodjo enote za starševsko varstvo in družinske prejemke, Center za socialno delo Ljubljana – Šiška.

Zakon tega ne predvideva, je pa to v korist mame, če je dela na kakšnem delovnem mestu, sicer pa, ko mora izpolniti obrazce, oziroma delodajalec že prej tudi vidi. To je dva meseca pred rokom poroda, da se obrne na delodajalca na izpolnite obrazca in da s tem obvesti delodajalca, da dobi zamenjavo.

Ugodnosti nima. Nosečnost ni bolezen. Dela lahko opravlja, razen če je v škodo zdravja in da je premeščena zato na drugo delovno mesto.