Authors Posts by Metka Skubic

Metka Skubic

http://www.zf.uni-lj.si/si/

dipl. bab., univ. dipl. ped., Oddelek za babištvo Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

Pregledi po porodu na domu

Po porodu se pregleda  porodne poti in oskrbi morebitnih poškodb, zmeri krvni tlak, pulz in temperaturo. Kontrolira se praznjenje sečnega mehurja.

Doma po porodu

Po prihodu domov oz. po odpustu iz porodnišnice morata starša obvestiti patronažno službo in se dogovoriti za obisk na domu novorojenčka. Svetuje se kopija vseh dokumentov, saj je treba odpustne liste in vse podatke o porodu in o novorojenčku priložiti izbranemu pediatru in ginekologu. Staršem se svetuje čim prej poklicati oz. izbrati pediatra za novorojenčka in ga naročiti na prvi pregled, ki je navadno štiri tedne po rojstvu. Ženska pa se naroči pri svojem ginekologu šest tednov po porodu.

Možni zapleti

 • pri materi (mastitis, boleče dojke, bolečine in vnetje epiziotomijske rane),
 • pri novorojenčku (nenapredovanje telesne teže, težave pri dojenju, okužbe popka itd.).

Pomoč patronažne sestre na domu

Patronažna babiška oziroma zdravstvena nega nosečnic, otročnic in novorojencev je pomembna za varovanje reproduktivnega zdravja, zdravja otrok in vse družine. Nosečnica ima pravico do enega preventivnega patronažnega obiska, otročnica do dveh preventivnih patronažnih obiskov; šest patronažnih obiskov je namenjenih dojenčku v prvem letu starosti, še dva dodatna obiska pa dojenčkom slepih in invalidnih mater (do dopolnjenega otrokovega prvega leta starosti).

Preventivna aktivnost za varovanje reproduktivnega zdravja v patronažni dejavnosti obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, svetovanje o načinu življenja in pripravi na porod, svetovanje o načinu življenja in oskrbi novorojenčka, nasveti o dojenju, pravilni prehrani in negi, oskrba otročnice in novorojenca (pregled dojk, čišče, nadzor nad krčenjem maternice, nega epiziotomijske rane, kontrola krvnega tlaka, nega novorojenčka).

Pregledi pred in med porodom

Pregledi pred porodom

Zdrava ženska z normalnim potekom nosečnosti naj se odpravi v porodnišnico, ko ima eno uro redne popadke na 5 minut ali ji je odtekla plodovnica. Ob tem naj upošteva čas, ki je potreben za vožnjo od doma do porodnišnice. Ob sprejemu v porodnišnico bosta babica in/ali ginekolog porodničar žensko sprejela. Običajno sledi:

 • pogovor z babico o vzroku prihoda (popadki, krvavitev, odtekanje plodovnice itd.);
 • anamneza (osebna, družinska, ginekološka in vse v povezavi z nosečnostjo);
 • pregled materinske knjižice in morebitna dodatna vprašanja pri izpolnjevanju potrebnih dokumentov pri sprejemu;
 • običajno se za oceno stanja ploda posname zapis s kardiotokogramom (CTG). CTG je preiskava, ki grafično prikaže bitje srca otroka in beleži morebitne popadke nosečnice;
 • sledi vaginalni pregled za oceno dilatacije materničnega ustja;
 • po potrebi se naredi ultrazvok;
 • vse pridobljene informacije in ugotovitve zdravnik in babica zabeležita v porodni zapisnik ali partogram.

Priprava na porod

Sledi tako imenovana priprava na porod, ki v večini porodnišnic še vedno obsega:

 • rutinsko britje spolovila ter klistir.

Znanstveno dokazano je sicer, da ta dva postopka za zdravo žensko, ki rojeva, nista potrebna in da za nekatere ženske lahko celo predstavljata stresni dogodek. Sledi tuširanje, nosečnica se preobleče v bolnišnična oblačila in se namesti v porodni sobi.

Pregledi in posegi med porodom:

 • tako kot že v času nosečnosti se tudi med porodom in po njem pogosto meri krvni tlak, pulz in temperaturo;
 • vaginalni pregled, kjer se ocenjuje širjenje materničnega ustja in spuščanje plodove glavice. Število pregledov bo odvisno od poteka poroda;
 • CTG.