Avtorji Objave od Mateja Cvet

Mateja Cvet

https://mala-sola.si/

specialna in rehabilitacijska pedagoginja in ustanoviteljica Male šole

Različne oblike vzgoje v vrtcu

Otroke od 11 mesecev dalje lahko vpišete v vrtec, izbirate pa lahko med različnimi vzgojnimi programi. Montessori in waldorfska vzgoja se precej razlikujeta od javne oblike vzgoje, in sicer gre za razliko pri pristopu vzgoje ter uporabi pripomočkov.

Pristop vrtca in potek  

Tako v waldorfskem kot montessori vrtcu vzgoja temelji na spoštovanju otroka. Upošteva se otrokov naravni ritem in potreba po umirjenem, stalnem in varnem okolju. Pomembno je delo z rokami, za kar so na voljo materiali (montessori) in igrače (waldorf) iz naravnih materialov. V waldorfskem vrtcu je velik poudarek  na prosti igri, ustvarjanju, domišljijskem svetu in umirjenemu dnevnemu ritmu. Pomemben je zgled, zato Tinka Vogrinec pravi, da je »predšolski otrok bitje, ki razume in se uči preko posnemanja vzgojitelja, starša, učitelja.« V montessori vrtcu pa dajejo velik poudarek na spodbujanje samostojnosti. V dopoldanskem delu poteka učenje in delo z materiali, sledijo rajalne in druge igre na črti, igra tišine, kosilo in  igra na igrišču. V klasičnem vrtcu so skupaj povečini otroci iste starostne skupine, dejavnosti so zastavljene skupinsko, glavno vlogo v procesu vzgoje in pridobivanja novih znanj in spretnosti ima odrasli. Okolje waldorfskega vrtca je v primerjavi z javnim vrtcem veliko bolj umirjeno, usmerjeno v otroka, razlaga specialna in rehabilitacijska pedagoginja Mateja Cvet.

Različne oblike vzgoje v vrtcu:

Vzgojni progarami:

Montessori vrtec

Pristop

Po principih pedagogike Marie Montessori. Pristop montessori je predvsem učenje za življenje, po načelu  »pomagaj mi, da naredim sam«.

Starostne skupine

Vrtec je razdeljen na dve starostni skupini:

– od 11 mesecev do 3 let

– od 3 let do vstopa v šolo.

Pripomočki

Razvojni pripomočki oziroma materiali spodbujajo intelektualni razvoj, razvoj grobe, fine in grafomotorike, občutek za red, socialni razvoj in koncentracijo.

Vzgoja

Velik poudarek je na samostojnosti. Otrokom asistenti pomagajo, da kar le zmorejo, naredijo sami. Spodbuja se razvoj fine motorike, koordinacije in koncentracije. V pripravljenem okolju otroci prihajajo v stik z materiali in izkušnjami, s pomočjo katerih razvijajo svoj razum, telesne in duševne sposobnosti.

Okvirna cena/možnost uveljavljanja pravice do znižanega plačila vrtca

480 – 580 €

Cena  se zmanjša glede na plačilni razred staršev in glede na prispevek občine.

Waldorfski vrtec

Pristop

Umirjeno vzdušje, usmerjeno v otroka. Spodbuja se razvoj otroka na različnih področjih preko proste, domišljijske igre z naravnimi materiali.

Starostne skupine

V vrtcu potekata dva vsebinsko različna programa:

– otroci do 3. leta,

– otroci od 3. leta do vstopa v šolo.

Pripomočki

Otroku se ponudi mirno, varno in prijetno okolje z nežnimi, toplimi barvami, igračami iz naravnih materialov in umirjenim vzdušjem.

Vzgoja

Program oblikujejo bogate pedagoške vsebine, od rajanja, prstnih iger, poslušanja pravljic, lutkovnih predstav do proste igre in vključevanja otrok v različne praktične dejavnosti, na primer peko kruha, piškotov, dela na vrtu ipd. Pristop k vzgoji otroka je pri obeh tipih alternativnih pedagogik veliko bolj individualen. Otrok je cenjen kot posameznik in ne zgolj kot del večje skupine otrok.

Okvirna cena/možnost uveljavljanja pravice do znižanega plačila vrtca

358 – 620 €

Starši lahko uveljavljate pravico do znižanega plačila v občini bivanja.

Javni vrtec

Pristop

Dejavnosti v oddelkih potekajo vedno v smeri razvoja otrokovih sposobnosti in učenja za življenje. Otroci  v vrtcu v skupinah, pridobivajo na socialnem razvoju, saj se učijo socialnih spretnosti in upoštevanja meja drugih.

Starostne skupine

Razlike v enotah vrtcev in občinah, povečini otroci iste starostne skupine. Lahko pa so skupine starostno mešane, npr.  otroci 2 – 4 let, ponekod so skupaj otroci rojeni v istem letu.

Pripomočki

Vključuje elemente različnih oblik vzgoje (montessori in waldorf). Uporabljajo tudi druge igrače, npr. plišaste, druge plastične igrače.

Vzgoja

Sledijo programu za vrtce. Dejavnosti so zastavljene skupinsko, glavno vlogo v procesu vzgoje in pridobivanja novih znanj in spretnosti ima odrasli.

Okvirna cena/možnost uveljavljanja pravice do znižanega plačila vrtca

379 – 485 €

Cena se razlikuje glede na posamezno enoto. Starši lahko uveljavljate pravico do znižanega plačila vrtca glede na plačilni razred.

Oblike vzgoje v vrtcu
Oblike vzgoje v vrtcu

Sodelovanje staršev z vrtcem

Za starše montessori vrtci organizirajo izobraževalne večere za spoznavanje montessori pedagogike. V vrtcu organizirajo večer za očke, večer za mame ter dopoldneve za dedke in babice. Družijo se tudi na različnih dogodkih, piknikih in druženjih. Starši so večinoma dvakrat letno vabljeni na govorilne ure. Posebnost je to, da starši  in otroci nekajkrat letno pomagajo pri pranju perila, urejanju vrta, v vrtec prinesejo rože itd. Tudi v waldorfskem vrtcu so starši tesno povezani z vrtčevsko skupnostjo. V javnih institucijah starši z vrtcem sodelujejo predvsem v okviru govorilnih ur in roditeljskih sestankov, lahko pa se udeležujejo tudi več dogodkov in predstav, ki jih otroci za starše pripravijo skupaj z vzgojitelji. V javnem vrtcu imajo starši dvakrat letno roditeljski sestanek. Starši imajo odprte možnosti za sodelovanje z javnim vrtcem po dogovoru, npr. organiziranje plesnih uric, ki jih vodi starš.

Vstop v montessori in waldorfski vrtec

Interes za vpis v montessori in waldorfske vrtce je velik. Prostih mest je zaradi starostno mešanih skupin po večini manj, kot je interesentov za vpis. Na večini spletnih straneh vrtcev lahko starši izpolnite informativno prijavo, v primeru če se sprosti kakšno prosto mesto, vas vrtec obvesti o možnosti vpisa. S starši se opravi individualni pogovor o družinskih navadah, vrednotah, načinu življenja in pričakovanjih, pravi Mateja Cvet. Waldorfski pedagogi na osnovi intervjuja podajo mnenje o otrokovi zrelosti za vstop v šolo, dodaja Tinka Vogrinec.

Pomen glasbe, risanja in plesa na razvoj otroka

Risanje, petje in ples sproščajo in napolnijo s pozitivno energijo. Dobro počutje, občutek kompetence, ki ga otroci pridobivajo med ustvarjanjem (bodisi likovnim, glasbenim ali plesnim) pa pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo.

Kakšne vrste umetnosti in kdaj?

Ples ima pozitiven vpliv na socialni, intelektualni in motorični razvoj. Ob plesu otrok uri koordinacijo, grobo motoriko, koncentracijo in slušno pozornost. Ob gibanju v prostoru se vedno bolj zaveda svojega telesa, pravita specialna in rehabilitacijska pedagoginja Mateja Cvet in inštruktoric plesnih vadb Anja Oman. Z vztrajnostjo in vajo postaja otrok vedno boljši, kar krepi njegovo samozavest. Pri glasbi je čas, ki ga namenimo poslušanju, namenjen izključno temu. Ob petju otroških pesmi, bo otrok uril slušno pozornost, slušni spomin in pridobival občutek za ritem.

0 – 12 mesecev

Glasba

Rad posluša mamino petje ter ima občutek sprejetosti in varnosti.

Dojenček uživa ob umirjenih in tihih zvokih klasične glasbe.

Risanje

Opazovanje ilustriranih otroških slikanic.

Ples

Zavedanje svojega telesa

Pomen plesa pri razvoju otroka
Pomen plesa pri razvoju otroka

12 – 24 mesecev

Glasba

Najraje imajo pesmi o vsakdanjem življenju, o živalih, avtomobilih, domačem delu, očkih, mamicah in naravi.

Risanje

Z veseljem si ogleda slike, ki jih komentira.

Ustvarjanje z otrokom: slikanje s prsti, oblikovanje gline ali plastelina, risanje –  predvsem bodo nastajale čačke. Uporablja le malo barv, lahko le eno.

Ples

Koordinacija gibov, orientacija v prostoru, navajanje na ritem.

Spoznavanje izraznega plesa in pripovedovanje zgodb s pomočjo gibanja telesa.

3 – 4 leta

Glasba

Dajte otroku možnost igranja na glasbila, ki jih lahko izdelamo doma. Ob igri z ropotuljo, otrok uri slušno pozornost za glasnost, tempo in ritem.

Risanje

Prehod iz čečkanja v simbolno stopnjo, otrok riše kar o stvari ve (avtobus vozi, sestrica se žoga).

Ples

Zapomni si prve plesne koreografije.

5 let

Glasba

Otroci pojejo in znajo pesmice na pamet.

Risanje

Ustvarjanje z različnimi materiali (vodenke, tempere). Pri risanju uporablja različne barve in slika že dokaj realistično.

Ples

Pripovedovanje in izražanje skozi ples.

V ples vključite petje.

Umetnost spodbuja razvoj možganov

Ustvarjanje, likovno izražanje, ples in petje pozitivno vplivajo na intelektualni razvoj otroka. Ob ustvarjanju je otrok kreativen, bogati besedni zaklad in leti na krilih domišljije. Ob plesu uri grobo motoriko, koordinacijo, koncentracijo in pridobiva dobro zavedanje svojega  telesa v prostoru. Ob petju prav tako bogati besedni zaklad, uri spomin in koncentracijo.

Vpliv staršev na vključenost glasbe, risanja in plesa pri otroku

Otrok naj v predšolskem obdobju riše, slika, kipari, ustvarja na različne načine, posluša in s preprostimi inštrumenti ustvarja glasbo, spontano in sproščeno pleše, se igra z lutkami, si ogleda gledališko predstavo ali obišče galerijo. Otroku samo ponudite različne materiale, izbere naj jih sam in se sam odloči kaj želi početi. Pomembno je, da se otrok z umetnostjo srečuje v prijetnem in varnem okolju, ter da odrasli sledimo otrokovim interesom. Otroku veliko pojte in berite, z njim večkrat tudi zaplešite, s tem pa bo krepil vezi s svojimi najbližjimi.