Avtorji Objave od Anton Posavec, dipl. zn.

Anton Posavec, dipl. zn.

http://itls.si/

ITLS Slovenija

Varnost družine na poti

 

Ko se z družino odpravljate na pot se dobro pripravite. Poskrbite, da je avto izpraven in primeren za daljšo pot, da je za otroka nameščen primeren otroški sedež in da ga podučite o obnašanju v avtu in v prometu. Ne pozabite tudi na hrano in pijačo, še posebej v vročih dneh, ko lahko več ur obtičite v gneči.

Pred odhodom

Preden se odpravite na pot, preverite, ali je vozilo izpravno. Manuel Pungertnik, AMZS inštruktor varne vožnje pojasnjuje, da je vozilo izpravno, »kadar na njem brezhibno delujejo vsi sklopi vozila. Vozila redno preverjajte s preventivnimi servisnimi in tehničnimi pregledi.«

Izpravnost vozila je zelo težko preverjati na vozišču, ker bi s tem lahko ogrožali tako sebe kot druge udeležence. Lahko pa jo preverite na temu namenjenih poligonih, kjer lahko poleg izpravnosti vozila preverite  tudi lastne sposobnosti in znanje.

Vaš avtomobil mora biti občasno pregledan s strani strokovnjakov. Sami pa predvsem pred potjo preglejte in redno preverjajte:

 • svetlobna telesa (vse luči, tudi notranje),
 • pnevmatike (neenakomerna obraba, poškodbe),
 • brisalce (obrabo, zmožnost brisanja in glasnost),
 • količino motornega olja,
 • čistilo za vetrobransko steklo,
 • klimo (nezmožnost odvajanja vlage in morebiten smrad),
 • obvezno opremo in prvo pomoč.

Otrok med vožnjo

Poskrbeti je treba za pravilno in varno pripenjanje otroka. Dolžnost vsakega starša je, da uporabi ustrezen varnostni sedež glede na velikost otroka oziroma njegovo težo. Otrok bo daljšo vožnjo najlažje prenesel, če bo večino poti prespal. Če to ni mogoče, je dobro, da otroka zamotite s petjem (pripravite otroške pesmi in pojte z njim), z igricami (z besednimi igrami – predvsem za starejše otroke; npr. »kalodont«, pripovedovanje zgodbe z besedami na črko p …), pripovedovanjem pravljic, prilagojenih okolici (če se recimo vozite ob morju, mu povejte pravljico o mornarjih), igračami in postanki na svežem zraku.

Med vožnjo je pomembno, da otrok ne moti voznika, kar lahko preprečimo s primernimi igračami, pri čemer pa moramo biti pozorni, da igrače niso ostre in trde, saj se v primeru trka lahko otrok z njimi močno poškoduje.

Med vožnjo ne telefonirajte in ne pišite sporočil. Bodite otroku za zgled.

Zdrs ali okvara vozila

Če pride do zdrsa ali okvare vozila, odreagirajte mirno, da otrok ne bo zaskrbljen. Na vozišču je vsak udeleženec dolžan najprej poskrbeti za lastno varnost. Priporočeno je, da si nadenete varnostni brezrokavnik, ki sicer niso obvezni (razen na avtocesti), saj ste z njim bistveno bolj vidni. Če z vozilom obstojite, morate vklopiti varnostne utripalke. Na nevarnem oz. nepreglednem delu ceste pa postavite tudi trikotnik, in sicer na takšno mesto, da se bodo približujoči se vozniki lahko varno ustavili (80–100 metrov od vozila oz. od ovinka ali nepreglednega mesta).

Ukrepanje ob udeležbi otroka v prometni nesreči

Asist. mag. Mateja Škufca Sterle, dr. med. spec., in Anton Posavec, dipl. zn., ITLS Slovenija, svetujeta, da k otroku, ki je udeležen v prometni nesreči, vedno pristopimo tako, da najprej poskrbimo za lastno varnost in varnost vseh udeleženih.

 1. Zavarujemo kraj nesreče.
 2. Na hitro preverimo stanje na kraju nesreče (koliko udeleženih vozil, koliko poškodovanih …).
 3. Pokličemo na 112, jih obvestimo o nesreči in posredujemo znane podatke.
 4. Če otrok ni življenjsko ogrožen, ga ne premikamo in ne vlečemo iz avtomobila. Vedno skušamo pristopiti s sprednje strani, da nas vidi. Ne zapuščamo ga in ga skušamo pomiriti. Skušamo mu omogočiti stik s starši oziroma z osebo, ki jo pozna in je v bližini (seveda, če ta oseba ni huje poškodovana, kar ga lahko dodatno vznemiri). Stik s starši ali znano osebo ga namreč najbolj pomiri. Otroku ne dajemo hrane ali pijače. Iz vozila ga bodo strokovno iznesli usposobljeni reševalci.
 5. V primeru, da je otrok življenjsko ogrožen (ne diha) in se nahaja v vozilu, ga iznesemo iz avta (Rautkov prijem), obrnemo na hrbet in pričnemo izvajati temeljne postopke oživljanja. Kadar je otrok nezavesten, vendar diha, ga obrnemo v stabilni bočni položaj. Če tak otrok še vedno sedi v vozilu (nezavesten in normalno diha), ga ne premikamo in ga pustimo v takem položaju.
 6. Kadar je prisotna hujša krvavitev, jo je treba v vsakem primeru nemudoma ustaviti.
 7. Otroka pokrijemo, da se ne bi podhladil.
 8. Ostanemo ob otroku do prihoda reševalcev.

Vzgoja otroka o obnašanju v prometu

Manuel Pungertnik opozarja, »da je dolžnost starša, da vedno, kadar se otrok sooča s prometom, komunicirajo o morebitnih nevarnostih. Pomembno je, da vzgoje ne izvajate samo z besedami, ampak ste otroku tudi za zgled. Starši ste namreč izredno pomemben dejavnik pri vzgoji v cestnem prometu.«

Otrok sam na cesti

Otroci na poti v vrtec ali 1. razred osnovne šole morajo imeti spremstvo polnoletne osebe ali spremljevalca, ki je starejši od 10 let. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši. Za takšne poti otrokom namestite odsevni brezrokavnik, saj s tem bistveno povečate njegovo vidnost. Zakon o pravilih cestnega prometa sicer določa tudi, da morajo otroci ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti, na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču, nositi odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 centimetrov.

»Otroka samega na cesto ne puščamo prezgodaj, saj v cestnem prometu žal ni odvisen le od svojega znanja, ampak na njegovo varnost vplivajo tudi drugi dejavniki in udeleženci v prometu. Presoja, kdaj bo otrok v cestnem prometu samostojen, je odvisna od vsakega starša posebej,« pravi Manuel Pungertnik.