Pravica do plačila prispevkov in pravica do nadomestila v času odmora za dojenje

0
972
Nadomestilo za dojenje
Nadomestilo za dojenje

Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje pripada za eno uro dnevno do 18 meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra.

Pravica do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok

Pravica pripada enemu od staršev, ki zapusti službo, zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, takrat ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka.

Pogoj, da pravico lahko uveljavlja, je, da ima eden od staršev (vlagatelj) z otroki skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter da je bil zavarovan za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih ali je bil aktivni iskalec zaposlitve vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih. Oseba zapusti trg dela, če ni več zavarovana za starševsko varstvo ali če je zahtevala izbris iz registra brezposelnih oseb oziroma v ta register sploh ni vpisana.

Za uveljavljanje te pravice morate vložiti vlogo najpozneje 30 dni po zapustitvi službe pri CSD.

Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje

Zakon uvaja nadomestilo v času odmora za dojenje eno uro dnevno do 18 meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra:

  • do devetega meseca z nadomestilom v višini 1/8 vrednosti minimalne plače po ZUTPG,
  • od 9–18 meseca s plačilom prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela vrednosti minimalne plače brez nadomestila po ZUTPG.

 

Sodelujoči strokovnjaki:

Maja Štajer

http://www.csd-lj-siska.si/

področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Prejmite redne uporabne informacije za vašega otroka Brezplačno.

NAPIŠITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here